Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 41

Ginpatay si Gedalia

1Ining si Ishmael anak ni Netania kag apo ni Elishama. Miyembro siya sang harianon nga pamilya kag isa sa mga opisyal sang hari sadto anay. Karon, sang ikapito nga bulan sang sadto nga tuig, nagkadto si Ishmael kay Gedalia didto sa Mizpa kaupod sang napulo ka tawo. Kag samtang nagakaon sila, nagtindog si Ishmael kag ang napulo ka tawo nga kaupod niya kag ginpatay nila si Gedalia paagi sa espada. Gani napatay ang ginhimo sang hari sang Babilonia nga gobernador sa Juda. Ginpamatay man nila ni Ishmael ang tanan nga opisyal sang mga Judio didto sa Mizpa, pati ang mga soldado nga taga-Babilonia.[a]

Pagkaaga, sa wala pa sing may nakahibalo nga ginpatay si Gedalia, may 80 ka tawo nga nagapakadto sa Mizpa halin sa Shekem, Shilo, kag Samaria. Ginbarbasan nila ang ila mga burangos, gin-gisi ang mga bayo, kag ginpilas ang ila mga lawas, tungod kay nagapangasubo sila. May dala sila nga mga halad nga regalo kag insenso agod ihalad sa templo sang Ginoo. Ginsugata sila ni Ishmael nga nagahilibion halin sa Mizpa. Nagsiling si Ishmael sa ila, “Dali kamo, tan-awa ninyo ang natabo kay Gedalia.”

Pag-abot nila sa siyudad, ang iban sa ila ginpamatay ni Ishmael kag sang iya mga kaupod, kag pagkatapos ginhulog ang ila mga bangkay sa buho nga pulunduhan sang tubig. Ang napulo sa ila wala ginpamatay kay nagsiling sila kay Ishmael, “Indi kami pagpatya! Ihatag namon sa imo ang amon mga trigo, barley, lana kag dugos nga natago sa uma.” Ang buho nga ginhulugan ni Ishmael sang mga bangkay nga iya ginpamatay upod sa bangkay ni Gedalia ginpakutkot sadto ni Haring Asa sang ginasalakay sila ni Haring Baasha sang Israel. Ginpuno ini ni Ishmael sang mga bangkay.

10 Ginpamihag dayon ni Ishmael ang mga tawo nga nabilin sa Mizpa—ang mga anak nga babayi sang hari kag ang mga katawhan nga gintugyan ni Nebuzaradan kay Gedalia nga iya tatapon. Dayon naglakat si Ishmael pabalik sa Ammon dala ini nga mga bihag.

11 Karon, nabalitaan ni Johanan nga anak ni Karea kag sang mga kaupod niya nga mga opisyal sang mga soldado ang pagpamatay ni Ishmael. 12 Gani gintipon nila ang tanan nila nga tinawo kag naglakat sa pagpakig-away kay Ishmael. Naabtan nila siya malapit sa dako nga punong sa Gibeon. 13 Pagkakita sang mga bihag ni Ishmael kay Johanan kag sa kaupod niya nga mga opisyal, nalipay sila. 14 Tanan sila nga ginbihag ni Ishmael halin sa Mizpa nagdalagan pakadto kay Johanan. 15 Pero si Ishmael kag ang iya walo ka tinawo nagpalagyo sa Ammon.

16 Dayon gintipon ni Johanan kag sang kaupod niya nga mga opisyal ang tanan nga ginbihag ni Ishmael halin sa Mizpa pagkatapos sang pagpatay niya kay Gedalia nga anak ni Ahikam. Halin didto sa Gibeon, 17 nagkadto sila sa Gerut Kimham malapit sa Betlehem, nga sa diin nagpreparar sila sa pagkadto sa Egipto. 18 Kay nahadlok sila sa mga taga-Babilonia tungod kay ginpatay ni Ishmael si Gedalia nga ginhimo sang hari sang Babilonia nga gobernador sang Juda.

Notas al pie

  1. 41:3 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo man sa bersikulo 18.

The Message

Jeremiah 41

Murder

11-3 But in the seventh month, Ishmael son of Nethaniah, son of Elishama, came. He had royal blood in his veins and had been one of the king’s high-ranking officers. He paid a visit to Gedaliah son of Ahikam at Mizpah with ten of his men. As they were eating together, Ishmael and his ten men jumped to their feet and knocked Gedaliah down and killed him, killed the man the king of Babylon had appointed governor of the land. Ishmael also killed all the Judeans who were with Gedaliah in Mizpah, as well as the Chaldean soldiers who were stationed there.

4-5 On the second day after the murder of Gedaliah—no one yet knew of it—men arrived from Shechem, Shiloh, and Samaria, eighty of them, with their beards shaved, their clothing ripped, and gashes on their bodies. They were pilgrims carrying grain offerings and incense on their way to worship at the Temple in Jerusalem.

Ishmael son of Nethaniah went out from Mizpah to welcome them, weeping ostentatiously. When he greeted them he invited them in: “Come and meet Gedaliah son of Ahikam.”

7-8 But as soon as they were inside the city, Ishmael son of Nethaniah and his henchmen slaughtered the pilgrims and dumped the bodies in a cistern. Ten of the men talked their way out of the massacre. They bargained with Ishmael, “Don’t kill us. We have a hidden store of wheat, barley, olive oil, and honey out in the fields.” So he held back and didn’t kill them with their fellow pilgrims.

Ishmael’s reason for dumping the bodies into a cistern was to cover up the earlier murder of Gedaliah. The cistern had been built by king Asa as a defense against Baasha king of Israel. This was the cistern that Ishmael son of Nethaniah filled with the slaughtered men.

10 Ishmael then took everyone else in Mizpah, including the king’s daughters entrusted to the care of Gedaliah son of Ahikam by Nebuzaradan the captain of the bodyguard, as prisoners. Rounding up the prisoners, Ishmael son of Nethaniah proceeded to take them over into the country of Ammon.

11-12 Johanan son of Kareah and all the army officers with him heard about the atrocities committed by Ishmael son of Nethaniah. They set off at once after Ishmael son of Nethaniah. They found him at the large pool at Gibeon.

13-15 When all the prisoners from Mizpah who had been taken by Ishmael saw Johanan son of Kareah and the army officers with him, they couldn’t believe their eyes. They were so happy! They all rallied around Johanan son of Kareah and headed back home. But Ishmael son of Nethaniah got away, escaping from Johanan with eight men into the land of Ammon.

16 Then Johanan son of Kareah and the army officers with him gathered together what was left of the people whom Ishmael son of Nethaniah had taken prisoner from Mizpah after the murder of Gedaliah son of Ahikam—men, women, children, eunuchs—and brought them back from Gibeon.

17-18 They set out at once for Egypt to get away from the Chaldeans, stopping on the way at Geruth-kimham near Bethlehem. They were afraid of what the Chaldeans might do in retaliation of Ishmael son of Nethaniah’s murder of Gedaliah son of Ahikam, whom the king of Babylon had appointed as governor of the country.