Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 35

Ang mga Recabnon

1Sang si Jehoyakim nga anak ni Josia ang hari sang Juda, nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, “Magkadto ka sa mga pamilya sang mga Recabnon kag hambala sila nga magkadto sa isa sa mga kuwarto sang templo kag paimna sila didto sang bino.”

Gani ginkadtuan ko si Jaazania, nga anak sang akon tukayo nga si Jeremias nga anak ni Habazinia, kag ang tanan niya nga mga utod kag mga anak. Ini sila tanan ang mga pamilya sang mga Recabnon. Gindala ko sila sa templo sang Ginoo, didto sa kuwarto sang mga anak nga lalaki ni Hanan nga anak ni Igdalia nga alagad sang Dios. Ini nga kuwarto tupad sang kuwarto sang mga opisyal kag ara sa ibabaw sang kuwarto ni Maasea nga anak ni Shalum, nga manugbantay sang puwertahan sang templo. Dayon nagbutang ako sang mga pitsil nga may bino kag mga kupa sa atubangan sang mga Recabnon kag ginsilingan sila nga mag-inom.

Pero nagsabat sila, “Wala kami nagainom sang bino. Ang amon katigulangan nga si Jonadab nga anak ni Recab nagmando sa amon kag sa amon mga kaliwat nga indi gid mag-inom sang bino. Kag amo pa gid ini ang iya ginmando sa amon: ‘Indi kamo magpatindog sang mga balay ukon magpanguma ukon magtanom sang ubas; indi gid kamo magpanag-iya sang sini nga mga butang. Kinahanglan nga sa mga tolda lang kamo maestar. Kag kon tumanon ninyo ini, magakabuhi kamo sing malawig sa bisan diin nga duta nga inyo estaran.’ Gintuman namon ang tanan nga ginsugo sa amon sang amon katigulangan nga si Jonadab. Kami kag ang amon mga asawa kag mga kabataan wala gid mag-inom sang bino, ukon magpatindog sang mga balay para estaran, ukon magpanag-iya sang mga talamnan sang ubas kag mga uma. 10 Nag-estar kami sa mga tolda kag gintuman gid namon ang tanan nga ginsugo sa amon ni Jonadab. 11 Pero sang ginsalakay ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia ang ini nga nasyon, hinadlukan kami sa mga soldado sang Babilonia kag sang Aram,[a] gani nagdesisyon kami nga magpalagyo diri sa sulod sang Jerusalem. Amo ina kon ngaa ari kami diri.”

12-13 Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, kay Jeremias, “Maglakat ka kag silinga ang katawhan sang Juda kag Jerusalem: Ngaa nga indi kamo magpamati kag magtuman sa akon mga pulong? 14 Si Jonadab nga anak ni Recab nagmando sa iya mga kaliwat nga indi sila mag-inom sang bino, kag nagtuman sila. Hasta subong wala sila nagainom sang bino kay ginatuman nila ang sugo sang ila katigulangan. Pero kamo iya wala gid magtuman sa akon bisan kapila ako maghambal sa inyo 15 paagi sa mga propeta nga akon mga alagad. Nagasiling sila sa inyo, ‘Magbiya na kamo sa inyo malaot nga pagginawi kag bag-uha na ninyo ang inyo pamatasan kag indi na kamo magsimba ukon mag-alagad sa mga dios-dios. Dayon magakabuhi kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo kag sa inyo mga katigulangan.’ Pero wala gid kamo magtuman ukon magpamati sa akon. 16 Ang mga kaliwat ni Jonadab nga anak ni Recab nagtuman sa ginsugo sa ila sang ila katigulangan, pero kamo iya wala gid magtuman sa akon. 17 Gani ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, nagasiling: Pamati! Kamo nga katawhan sang Juda kag Jerusalem padal-an ko sang mga kalaglagan nga akon ginsiling kontra sa inyo. Nagpakighambal ako sa inyo pero wala kamo magpamati; nagpanawag ako sa inyo pero wala kamo magsabat.”

18 Dayon ginsilingan ni Jeremias ang mga pamilya sang mga Recabnon parte sa ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: “Ginsunod gid ninyo ang tanan nga ginsugo sang inyo katigulangan nga si Jonadab. 19 Gani nagapromisa ako nga si Jonadab nga anak ni Recab indi madulaan sang kaliwat nga nagaalagad sa akon. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 35:11 Aram: ukon, Syria.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

耶利米書 35

順服的利甲族和悖逆的猶大人

1猶大王約西亞的兒子約雅敬執政期間,耶和華對耶利米說: 「你去利甲族那裡,邀請他們到耶和華殿的一間廂房,給他們酒喝。」 於是,我將哈巴洗尼雅的孫子、雅利米雅的兒子雅撒尼亞,以及雅撒尼亞的弟兄和兒子等利甲全族的人, 領到耶和華的殿,進入上帝的僕人伊基大利之子哈難眾兒子的房間。這房間靠近官長的房間,在殿門守衛沙龍的兒子瑪西雅的房間上面。 我把盛滿酒的杯和壺擺在利甲全族面前,請他們喝酒。 他們卻說:「我們不喝酒,因為我們的祖先利甲的兒子約拿達曾吩咐我們和我們的子孫永遠不可喝酒、 蓋房、撒種、栽植葡萄或擁有葡萄園,一輩子都要住帳篷,以便在異鄉長久居住。 我們遵守他的一切吩咐,我們和我們的妻子兒女從不喝酒, 不蓋房,也沒有葡萄園、田地和種子。 10 我們住帳篷,遵守我們祖先約拿達的一切吩咐。 11 但當巴比倫王尼布甲尼撒進攻這裡的時候,我們決定來耶路撒冷躲避迦勒底和亞蘭的軍隊。因此,我們現在住在耶路撒冷。」

12 耶和華對耶利米說: 13 「這是以色列的上帝——萬軍之耶和華的話,你去把我的話告訴猶大人和耶路撒冷的居民,『耶和華說,你們要聽從我的教導。 14 利甲的兒子約拿達吩咐他的子孫不可喝酒,他們直到現在都不喝酒。但我屢次告誡你們,你們卻不聽我的話。 15 我再三差遣我的僕人——眾先知勸你們改邪歸正,不要追隨、祭拜別的神明,以便你們可以在我賜給你們和你們祖先的土地上安居樂業,你們卻充耳不聞,毫不理會。 16 利甲的兒子約拿達的子孫尚且聽從他們祖先的吩咐,你們卻不聽從我的話。 17 因此,以色列的上帝——萬軍之耶和華說,我要給猶大和耶路撒冷的居民降下我說過的災禍。因為我對他們說話,他們不聽;我呼喚他們,他們不理會。』」

18 然後,耶利米對利甲族人說:「以色列的上帝——萬軍之耶和華說,『你們聽從祖先利甲的兒子約拿達的吩咐,遵守他的一切命令, 19 因此,利甲的兒子約拿達的子孫必永遠事奉我。這是以色列的上帝——萬軍之耶和華說的。』」