Ang Pulong Sang Dios

Isaias 55

Ang Kaluoy nga Ginatanyag sang Dios

1Nagsiling ang Ginoo, “Palapit kamo, tanan kamo nga ginauhaw, ari ang tubig! Bisan wala kamo sing kuwarta, magbakal kamo kag magkaon! Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas nga wala sing bayad! Ngaa nagagasto kamo sang inyo kuwarta sa indi kalan-on? Ngaa ginagasto ninyo ang inyo mga suweldo sa indi man lang makabusog sa inyo? Pamati kamo sa akon kag makakaon kamo sang manamit nga pagkaon kag mabusog gid kamo. Magpalapit kamo kag magpamati sa akon agod magkabuhi kamo. Magahimo ako sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo. Ipakita ko sa inyo ang akon dako nga gugma kag katutom nga ginpromisa ko kay David. Ginhimo ko siya nga pangulo sang mga nasyon, kag paagi sa iya ginpakita ko ang akon gahom sa ila. Tawgon ninyo ang mga nasyon nga indi ninyo kaupod, kag magadali-dali sila kadto sa inyo tungod kay ako, ang Ginoo nga inyo Dios, ang Balaan nga Dios sang Israel, nagpadungog sa inyo.”

Magdangop kamo sa Ginoo kag magpanawag sa iya samtang ara pa siya nga magbulig sa inyo. Magbiya na ang mga malaot sa ila malaot nga pagginawi kag magbaylo na sa ila malaot nga panghunahuna. Magbalik na sila sa Ginoo nga aton Dios kay kaluoyan niya sila kag patawaron.

Nagsiling ang Ginoo, “Ang akon panghunahuna indi pareho sa inyo panghunahuna, kag ang akon pagginawi indi pareho sa inyo pagginawi. Subong nga layo ang distansya sang langit sa duta, layo man ang akon pagginawi kag panghunahuna sa inyo. 10 Ang ulan kag ang snow nagahalin sa langit, kag wala ini nagabalik didto kon indi ini anay makahatag sang tubig sa kalibutan kag makapatubo sang mga tanom agod maghatag ini sang binhi sa mga manugpanggas kag kalan-on sa mga tawo. 11 Amo man ang mga pulong nga akon ginahambal, indi ini mangin wala sing pulos, kundi magahimo ini sang akon nga plano; magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini.

12 Mga Israelinhon, magahalin kamo sa Babilonia nga malipayon, kag pagatuytuyan ko kamo nga indi kamo maano. Daw sa magakanta sa kalipay ang mga bukid, kag daw sa magapalakpak ang tanan nga kakahuyan. 13 Magatubo ang mga kahoy nga sipres kag mirto sa ginatubuan karon sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Ang ini nga mga hitabo magahatag sang kadungganan sa akon; mangin tanda ini hasta san-o sang akon pagkagamhanan.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以赛亚书 55

上帝施恩典

1耶和华说:“口渴的人啊,来喝水吧!
没有钱的人啊,
来买东西吃吧!
买酒买奶都不用付钱。
你们为什么花钱买不能充饥的食物?
为什么拿辛苦赚来的钱买不能令人饱足的东西?
要留心听我的话,
就可以吃美物,
享受丰盛的佳肴。
你们要到我这里来,
侧耳听我的话,就必得到生命。
我要跟你们立永久的约,
将应许给大卫的可靠恩福赐给你们。
我使他统管万民,
向万民做见证。
看啊,你必召集不认识的国民,
不认识你的国民必来投奔你,
因为以色列的圣者——你的上帝耶和华赐给你荣耀。”

要趁着还可以找到耶和华的时候寻找祂,
趁祂还在附近的时候求告祂。
愿邪恶的人停止作恶,
不义的人除掉恶念。
愿他们归向耶和华,
祂必怜悯他们;
愿他们归向我们的上帝,
祂必仁慈地赦免他们。
耶和华说:“我的意念并非你们的意念,
我的道路并非你们的道路。
正如天高过地,
我的道路也高过你们的道路,
我的意念也高过你们的意念。
10 雨雪从天降下,并不返回,
而是要滋润大地,
使地上的植物发芽生长,
叫播种的有种子,
吃饭的有食粮。
11 同样,我口中所出的话也不会徒然返回,
而是要成就我的旨意,
实现我的计划。
12 你们必欢欢喜喜地出来,
平平安安地蒙引导,
大山小山都要在你们面前歌唱,
田野的树木也都拍掌。
13 曾经的荆棘之地必长出松树,
曾经的蒺藜之地必长出番石榴。
这便是永远长存的记号,
以宣扬耶和华的名。”