Ang Pulong Sang Dios

Isaias 23

Ang Mensahi Parte sa Tyre kag Sidon

1Ini nga mensahi parte sa Tyre:

Maghibi kamo nga mga nagasakay sa mga barko sang Tarshish! Kay naguba na ang inyo pantalan sa Tyre. Ginsugid na ini sa inyo sang mga naghalin sa Cyprus.[a] Maghipos kamo nga mga nagaestar sa isla[b] pati na kamo nga mga negosyante sang Sidon. Ang inyo mga negosyante nga nagapamanggaranon sa inyo nagapanakayon sa mga kadagatan sa pagbakal kag pagbaligya sang mga patubas sang Shihor nga sakop sang Suba sang Nilo. Kag nagapakignegosyo sa inyo ang mga nasyon. Mahuya ka, siyudad sang Sidon, nga dalangpan sang mga tawo nga nagaestar malapit sa dagat. Ginasikway ka na sang kadagatan nga nagasiling, “Wala na ako sing bata; wala ako sing may ginasagod nga bata nga lalaki ukon babayi.”

Masakitan ang mga Egiptohanon kon mabatian nila ang natabo sa Tyre. Maghinibi kamo nga mga nagaestar sa isla. Tabok kamo sa Tarshish! Sadto anay malipayon ining siyudad sang Tyre nga gintukod sang una nga panahon, nga ang iya katawhan nakaabot sa malayo nga mga lugar kag nagsakop sang sini nga mga lugar. Pero karon ano na ang natabo sa iya? Sin-o bala ang nagplano sini sa Tyre, ang siyudad nga nagpanakop sang mga lugar, nga ang mga dungganon niya nga mga negosyante bantog sa kalibutan? Ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagplano sini agod paubuson ang nagapabugal sa iya pagkagamhanan kag ang mga ginakilala nga bantog sa kalibutan. 10 Kamo nga mga pumuluyo sang Tarshish, mag-agi kamo sing hilway sa Tyre pareho sa Suba sang Nilo nga nagailig sing hilway, tungod kay wala na sing may magpugong sa inyo. 11 Gin-untay sang Ginoo ang iya kamot sa dagat sa paglaglag sini, gani nagakulurog sa kahadlok ang mga ginharian. Nagmando siya nga gub-on ang mabakod nga depensa sang Fenicia.[c] 12 Nagsiling ang Ginoo, “Mga pumuluyo[d] sang Sidon, tapos na ang inyo pagpangalipay. Nalaglag na kamo! Bisan magpalagyo kamo sa Cyprus, wala gihapon kamo sing kapahuwayan didto.”

13 Tan-awa bala ninyo ang duta sang mga taga-Babilonia.[e] Diin na karon ang katawhan sini? Ginhimo sang Asiria ang Babilonia nga elistaran sang mga sapat nga talunon. Kay ginsalakay nila ini, ginwasak ang mabakod nga mga parte sini, kag ginpabay-an nga guba. 14 Maghibi kamo nga mga nagapanakayon sa Tarshish, kay naguba na ang siyudad nga inyo dalangpan. 15 Pagakalimtan ang Tyre sa sulod sang 70 ka tuig, ang kalawigon sang kabuhi sang hari. Pero pagkatapos sina, mangin pareho siya sa isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas nga ginasambit sa sini nga kanta: “Ikaw nga babayi nga nagabaligya sang imo lawas, ginkalimtan ka na. 16 Gani kuhaa ang imo arpa, kag tukara ini sing maayo samtang nagalibot ka sa siyudad. Damua ang imo kanta, agod madumduman ka.”

17 Pagkatapos sang 70 ka tuig, dumdumon sang Ginoo ang Tyre. Pero himuon liwat sang Tyre ang ginhimo niya sang una, nga pareho sang ginahimo sang babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Himuon niya ang malain agod makakuwarta siya sa tanan nga ginharian sang kalibutan. 18 Pero sa ulihi, ang iya maginansya indi pagtaguon kundi ihalad niya sa Ginoo agod ibakal sang madamo nga pagkaon kag sang maayo nga klase sang mga bayo para sa mga tawo nga nagaalagad sa Ginoo.

Notas al pie

 1. 23:1 Cyprus: sa Hebreo, Kitim.
 2. 23:2 isla: ukon, lugar nga malapit sa dagat; ukon, malayo nga lugar. Amo man sa bersikulo 6.
 3. 23:11 Fenicia: sa Hebreo, Canaan.
 4. 23:12 Mga pumuluyo: sa literal, Birhen nga anak nga babayi.
 5. 23:13 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.

New American Standard Bible

Isaiah 23

The Fall of Tyre

1The [a]oracle concerning Tyre.

Wail, O ships of Tarshish,
For Tyre is destroyed, without house or [b]harbor;
It is reported to them from the land of [c]Cyprus.
Be silent, you inhabitants of the coastland,
You merchants of Sidon;
[d]Your messengers crossed the sea
And were on many waters.
The grain of the [e]Nile, the harvest of the River was her revenue;
And she was the market of nations.
Be ashamed, O Sidon;
For the sea speaks, the stronghold of the sea, saying,
“I have neither travailed nor given birth,
I have neither brought up young men nor reared virgins.”
When the report reaches Egypt,
They will be in anguish at the report of Tyre.
Pass over to Tarshish;
Wail, O inhabitants of the coastland.
Is this your jubilant city,
Whose origin is from antiquity,
Whose feet used to carry her to [f]colonize distant places?

Who has planned this against Tyre, the bestower of crowns,
Whose merchants were princes, whose traders were the honored of the earth?
The Lord of hosts has planned it, to defile the pride of all beauty,
To despise all the honored of the earth.
10 [g]Overflow your land like the Nile, O daughter of Tarshish,
There is no more [h]restraint.
11 He has stretched His hand out over the sea,
He has made the kingdoms tremble;
The Lord has given a command concerning Canaan to demolish its strongholds.

12 He has said, “You shall exult no more, O crushed virgin daughter of Sidon.
Arise, pass over to [i]Cyprus; even there you will find no rest.”

13 Behold, the land of the Chaldeans—this is the people which was not; Assyria appointed it for desert creatures—they erected their siege towers, they stripped its palaces, they made it a ruin.

14 Wail, O ships of Tarshish,
For your stronghold is destroyed.

15 Now in that day Tyre will be forgotten for seventy years like the days of one king. At the end of seventy years it will happen to Tyre as in the song of the harlot:

16 Take your harp, walk about the city,
O forgotten harlot;
Pluck the strings skillfully, sing many songs,
That you may be remembered.

17 It will come about at the end of seventy years that the Lord will visit Tyre. Then she will go back to her harlot’s wages and will play the harlot with all the kingdoms [j]on the face of the earth. 18 Her gain and her harlot’s wages will be set apart to the Lord; it will not be stored up or hoarded, but her gain will become sufficient food and choice attire for those who dwell in the presence of the Lord.

Notas al pie

 1. Isaiah 23:1 Or burden of
 2. Isaiah 23:1 Lit entering
 3. Isaiah 23:1 Heb Kittim
 4. Isaiah 23:2 So DSS; M.T. Who passed over the sea, they replenished you
 5. Isaiah 23:3 Heb Shihor
 6. Isaiah 23:7 Lit sojourn afar off
 7. Isaiah 23:10 Lit Pass over
 8. Isaiah 23:10 Perhaps girdle or shipyard
 9. Isaiah 23:12 Heb Kittim
 10. Isaiah 23:17 Lit of the earth on the face of the land