Ang Pulong Sang Dios

Isaias 2

Kalinong sa Kalibutan

1Amo ini ang ginpahayag sang Dios kay Isaias nga anak ni Amoz parte sa Juda kag Jerusalem:

Sa palaabuton nga mga inadlaw, ang bukid nga ginatindugan sang templo sang Ginoo mangin pinakaimportante sa tanan nga bukid.
Kag magadagsa sa sini nga bukid ang madamo nga mga tawo nga halin sa tanan nga nasyon.
Magasiling sila, “Dali, mataklad kita sa bukid sang Ginoo, didto sa templo sang Dios ni Jacob.
Kay tudluan niya kita sang iya mga pamaagi agod tumanon ta ini.”
Gani magapauli ang mga tawo halin sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem, nga dala ang kasuguan sang Ginoo.
Kag paagi sa iya nga kasuguan, husayon niya ang mga pagbinais-bais sang madamo nga mga nasyon.
Gani indi na mag-ilinaway ang mga nasyon, kag indi na man sila maghanas sang mga tawo sa pagpakig-away.
Himuon na lang nila nga punta sang mga arado ang ila mga espada, kag himuon na lang nila nga mga inughagbas ang ila mga bangkaw.

Dali, kamo nga mga kaliwat ni Jacob, magkabuhi kita sa kamatuoran[a] nga ginahatag sang Ginoo sa aton.

Ang Adlaw nga Magasilot ang Dios

Matuod nga ginsikway mo, Ginoo, ang imo katawhan, ang mga kaliwat ni Jacob, kay nagapati sila sa mga pagtuluohan nga halin sa sidlangan kag sa mga manugpakot pareho sang mga Filistinhon. Nagasunod sila sa mga pagginawi sang mga taga-iban nga lugar. Madamo gid ang ila duta sang pilak kag bulawan, kag wala nagakaubos ang ila manggad. Madamo gid ang ila mga kabayo, kag wala nagakaubos ang ila mga karwahe. Madamo sila sang mga dios-dios. Nagasimba sila sa sini nga mga butang nga ginhimo lang nila. Gani paubuson mo ang tagsa-tagsa sa ila kag pakahuy-an. Indi sila pagpatawara, Ginoo!

10 Mga Israelinhon, magpalagyo kamo pakadto sa mga kuweba ukon sa mga buho agod magpanago sa kaakig sang Ginoo kag sa iya puwerte nga gahom. 11 Magaabot ang adlaw nga ang Ginoo lang gid ang pagadayawon. Paubuson niya ang mga bugalon kag matinaas-taason. 12 Kay may adlaw nga gintalana ang Ginoo nga Makagagahom sa pagpaubos sa tanan nga bugalon, matinaas-taason, kag nagakabig sang ila kaugalingon nga gamhanan. 13 Tapson niya ang tanan nga mataas nga kahoy nga sedro sang Lebanon, kag ang tanan nga kahoy nga terebinto sang Bashan. 14 Tapanon niya ang tanan nga mataas nga mga bukid, 15 kag rumpagon niya ang tanan nga mataas nga mga tore kag mga pader. 16 Lunuron niya ang tanan nga barko sang Tarshish kag ang matahom nga mga sakayan. 17 Sa sina nga adlaw, ang Ginoo lang gid ang pagadayawon. Paubuson niya ang mga bugalon kag mga matinaas-taason. 18 Kag madula sing bug-os ang mga dios-dios.

19 Magapalagyo ang mga tawo pakadto sa mga kuweba sa banglid kag sa mga buho sa duta agod magpanago sa kaakig sang Ginoo kag sa iya puwerte nga gahom kon uyugon na niya ang kalibutan. 20 Sa sina nga adlaw, ipanghaboy nila sa mga ilaga kag sa mga kabog ang mga dios-dios nga pilak kag bulawan nga ila ginhimo agod simbahon. 21 Magapalagyo sila pakadto sa mga kuweba sa banglid kag sa dalagko nga mga bato agod magpanago sa kaakig sang Ginoo kag sa iya gahom kon uyugon na niya ang kalibutan.

22 Indi kamo magsalig sa tawo nga mapatay man lang. Ano gid bala ang iya mabulig?

Notas al pie

  1. 2:5 kamatuoran: sa literal, kasanag.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 2

1Aceasta este ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim:

Muntele Casei Domnului

„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi toate neamurile vor curge spre el.
Multe popoare vor veni şi vor zice:
    «Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
        la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între neamuri
    şi va hotărî pentru multe popoare.
Ele îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.

Veniţi, voi cei din Casa lui Iacov,
    veniţi să umblăm în lumina Domnului!

Ziua Domnului

Ţi-ai părăsit poporul,
    pe cei din Casa lui Iacov!
Ei sunt plini de obiceiurile Răsăritului;
    ei practică divinaţia[a] ca filistenii
        şi dau mâna cu păgânii.
Ţara le este plină de argint şi aur,
    bogăţiile lor nu se mai termină.
Ţara le este plină de cai,
    şi carele lor sunt fără număr.
Ţara le este plină de idoli;
    ei se pleacă înaintea lucrului făcut de mâinile lor,
        înaintea a ceea ce a făcut degetele lor.
Omul va fi umilit,
    fiecare se va smeri –
        nu-i ierta![b]

10 Intră în stâncă
    şi ascunde-te în ţărână
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale!
11 Ochiul celui arogant va fi smerit
    şi mândria oamenilor va fi răsturnată.
Doar Domnul va fi înălţat în ziua aceea!

12 Domnul Oştirilor are o zi
    pregătită împotriva a tot ce este mândru şi semeţ,
        împotriva a tot ce este înălţat – toţi aceştia vor fi umiliţi;
13 împotriva tuturor cedrilor Libanului, semeţi şi înălţaţi,
    şi împotriva tuturor stejarilor din Başan;
14 împotriva tuturor munţilor înalţi
    şi împotriva tuturor dealurilor semeţe;
15 împotriva oricărui turn înalt
    şi împotriva oricărui zid întărit;
16 împotriva tuturor corăbiilor de Tarşiş[c]
    şi împotriva tuturor corăbiilor încărcate cu lucruri[d] frumoase.
17 Aroganţa oamenilor va fi smerită
    şi mândria fiecăruia va fi răsturnată.
Doar Domnul va fi înălţat în ziua aceea;
18     idolii vor fi nimiciţi în întregime!

19 Oamenii vor intra în peşterile din stânci
    şi în gropile pământului
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale,
        atunci când El Se va ridica să clatine pământul!
20 În ziua aceea oamenii îşi vor arunca,
    la cârtiţe şi la lilieci,
idolii de argint şi de aur,
    pe care şi-i făcuseră ca să li se închine,
21 şi vor intra în peşterile din stânci
    şi în crăpăturile piscurilor
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale,
        atunci când El se va ridica să clatine pământul!

22 Nu vă mai încredeţi în om!
    El are doar suflare în nări.
        Căci de ce să fie luat el în seamă!?

Notas al pie

  1. Isaia 2:6 Cercetarea, prin tot felul de semne, a lucrurilor ascunse şi a viitorului
  2. Isaia 2:9 Sau: nu-i ridica
  3. Isaia 2:16 Sau: corăbii de negoţ; Tarşiş era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarşiş“ putea fi una solidă, în stare să transporte marfă la distanţe mari
  4. Isaia 2:16 Sensul termenului ebraic este nesigur