Ang Pulong Sang Dios

Isaias 15

Ang Mensahi Parte sa Moab

1Ini nga mensahi parte sa Moab:

Sa isa lang ka gab-i naguba ang mga banwa sang Ar kag Kir nga sakop sang Moab. Nagtaklad ang mga taga-Dibon sa ila templo kag sa ila mga simbahan sa mataas nga mga lugar agod maghibi didto. Ginahibian sang mga taga-Moab ang Nebo kag Medeba. Kada isa sa ila nagpakalbo kag nagpabarbas sang ila mga burangos sa pagpakita sang ila pagpangasubo. Nagasuksok sila sang sako samtang nagalakat sa karsada. Nagahinibi sila sing tudo sa atop sang ila mga balay kag sa mga plasa. Nagahinibi ang mga taga-Heshbon kag ang mga taga-Eleale, kag mabatian ini hasta sa Jahaz. Gani ang mga soldado sang Moab nagasinggit sa kahadlok.

Nasubuan gid ako sa natabo sa Moab. Nagpalalagyo ang iya katawhan sa Zoar hasta sa Eglat Shelishiya. Nagahinibi sila nga nagataklad sa Luhit. Ang iban sa ila nagagurahab pakadto sa Horonaim tungod sa ila nga nadangatan. Nagmala ang sapa[a] sang Nimrim kag nalaya ang mga hilamon. Wala na sing may nagatubo nga tanom. Gani gindala nila sa tabok sang ililigan sang tubig sang Arabim ang mga pagkabutang nga ila ginpangabudlayan kag ang ila mga natipon. Mabatian ang ila paghinibi sa dulunan sang Moab hasta sa Eglaim kag sa Beer Elim. Nagpula sa dugo ang tubig sang Dibon,[b] pero may ipadala pa ako nga sobra pa gid sa sina: isa ka leon nga magatukob sa mga nagpalalagyo halin sa Moab kag sa mga nagkalabilin dira.

Notas al pie

  1. 15:6 sapa: ukon, mga sapa.
  2. 15:9 Dibon: ukon, Dimon.

New International Version

Isaiah 15

A Prophecy Against Moab

1A prophecy against Moab:

Ar in Moab is ruined,
    destroyed in a night!
Kir in Moab is ruined,
    destroyed in a night!
Dibon goes up to its temple,
    to its high places to weep;
    Moab wails over Nebo and Medeba.
Every head is shaved
    and every beard cut off.
In the streets they wear sackcloth;
    on the roofs and in the public squares
they all wail,
    prostrate with weeping.
Heshbon and Elealeh cry out,
    their voices are heard all the way to Jahaz.
Therefore the armed men of Moab cry out,
    and their hearts are faint.

My heart cries out over Moab;
    her fugitives flee as far as Zoar,
    as far as Eglath Shelishiyah.
They go up the hill to Luhith,
    weeping as they go;
on the road to Horonaim
    they lament their destruction.
The waters of Nimrim are dried up
    and the grass is withered;
the vegetation is gone
    and nothing green is left.
So the wealth they have acquired and stored up
    they carry away over the Ravine of the Poplars.
Their outcry echoes along the border of Moab;
    their wailing reaches as far as Eglaim,
    their lamentation as far as Beer Elim.
The waters of Dimon[a] are full of blood,
    but I will bring still more upon Dimon[b]
a lion upon the fugitives of Moab
    and upon those who remain in the land.

Notas al pie

  1. Isaiah 15:9 Dimon, a wordplay on Dibon (see verse 2), sounds like the Hebrew for blood.
  2. Isaiah 15:9 Dimon, a wordplay on Dibon (see verse 2), sounds like the Hebrew for blood.