Ang Pulong Sang Dios

Isaias 14

Magabalik ang mga Israelinhon Halin sa Pagkabihag

1Sa pagkamatuod, kaluoyan sang Ginoo ang Israel kag pilion niya liwat sila bilang iya katawhan. Paestaron niya liwat sila sa ila kaugalingon nga duta, kag may mga taga-iban nga lugar nga magaestar upod sa ila. Buligan sang iban nga mga nasyon ang katawhan sang Israel agod makabalik sila sa lugar nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Kag mangin ulipon nila didto ang taga-iban nga nasyon. Mangin bihag nila ang mga nagbihag sa ila sang una, kag sakupon nila ang mga nagpigos sa ila.

Mapatay ang Hari sang Babilonia

Mga taga-Israel, sa adlaw nga papahuwayon kamo sang Ginoo sa inyo mga pag-antos, kabudlayan, kag pagkaulipon, yagutaon ninyo ang hari sang Babilonia. Amo ini ang inyo isiling:

“Nalaglag na ang nagapamigos nga hari. Natapos na ang iya pagpabugal.[a] Gindula na sang Ginoo ang awtoridad sang malaot nga mga pangulo, nga sa ila kaakig wala untat ang ila pagpaantos sa mga tawo, kag wala pugong-pugong ang ila paghingabot sa mga nasyon. Sa katapusan, malinong na ang bug-os nga kalibutan, kag ang mga tawo nagakanta sa kalipay. Bisan ang mga kahoy nga sipres kag sedro sang Lebanon nagakalipay tungod sa natabo sa hari. Daw sa tawo sila nga nagasiling, ‘Karon nga wala ka na, wala na sing may mag-utod sa amon!’

“Ang lugar sang mga patay daw maano na sa imo pag-abot; handa na ini para sugataon ka. Ang mga kalag sang mga tawo nga gamhanan sang una sa kalibutan nagaginual sa pag-abiabi sa imo. Nagtindog ang mga kalag sang mga hari sa ila mga trono sa pagsugata sa imo. 10 Magasiling sila tanan sa imo: ‘Maluya ka na karon pareho sa amon. Palareho na kita. 11 Karon nga patay ka na, ang imo pagkagamhanan nadula na pati ang tinukar sang imo mga arpa. Ulod ang imo hiligdaan kag ulod man ang imo habol.’

12 “Nahulog ka halin sa langit, ikaw nga ginatawag kabugwason.[b] Ginpilak ka sa duta, ikaw nga nagpanglaglag sa mga nasyon. 13 Nagsiling ka sa imo kaugalingon, ‘Masaka ako sa langit, kag ibutang ko ang akon trono sa ibabaw sang mga bituon sang Dios. Mapungko ako sa ibabaw sang bukid nga ginatipunan sang mga dios didto sa aminhan. 14 Masaka ako sa ibabaw sang mga panganod; tupungan ko ang Labing Mataas nga Dios.’

15 “Pero ang matabo sa imo, pagadal-on ka sa lugar sang mga patay, sa kadadalman sang buho. 16 Himutaran ka sang mga patay kag magasiling sila, ‘Indi bala nga amo ini ang tawo nga nagpakurog sa mga tawo sa kalibutan kag nagpahadlok sa mga ginharian? 17 Kag indi bala nga siya ang nagguba sang mga siyudad kag naghimo sang kalibutan nga daw desierto, kag wala naghilway sang iya mga ginbihag?’

18 “Ang tanan nga hari sa kalibutan nagahamyang nga may dungog sa ila kaugalingon nga lulubngan. 19 Pero ikaw iya, indi pag-ilubong sa imo lulubngan kundi ihaboy ang imo bangkay pareho sa sanga nga wala sing pulos. Tabunan ka sang mga bangkay sang mga soldado nga napatay sa inaway, kag ihulog ka kaupod nila sa buho kag tampukan sang mga bato. Mangin pareho ka sa bangkay nga ginatasak-tasak lang. 20 Indi ka pag-ilubong pareho sang iban nga mga hari, kay ginlaglag mo ang imo nasyon kag ginpamatay ang imo katawhan. Wala sing may mabilin nga buhi sa imo malaot nga pamilya.

21 “Preparaha na ang lugar nga pagapatyan sang iya mga anak tungod sa mga sala sang ila mga katigulangan! Indi na sila dapat magpanakop sang mga duta ukon magpatindog sang mga siyudad sa bug-os nga kalibutan.”

22 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Salakayon ko kag laglagon ang Babilonia. Wala ako sing may ibilin nga buhi sa sini nga lugar. Wala gid sing may mabilin sa ila mga kaliwat. 23 Himuon ko ini nga kamingawan, nga madamo sang mga danaw. Laglagon ko ini pareho nga daw silhigon ko. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi Parte sa Asiria

24 Nagpanumpa ang Ginoo nga Makagagahom, “Matuman gid ang akon plano kag tinutuyo. 25 Laglagon ko ang mga taga-Asiria kon ara sila sa Israel nga akon duta. Tasak-tasakon ko sila sa akon mga bukid. Indi na nila pag-ulipunon ang akon katawhan. 26 Amo ini ang plano nga himuon ko sa bug-os nga kalibutan. Amo ini ang silot nga ipakita ko sa tanan nga nasyon.” 27 Sin-o bala ang makaliwat sa plano sang Ginoo nga Makagagahom? Sin-o bala ang makapugong sa iya pagsilot?

Ang Mensahi Parte sa mga Filistinhon

28 Ang ini nga mensahi ginpahayag sang Dios sadtong tuig nga napatay si Haring Ahaz:

29 Mga Filistinhon, indi kamo magkalipay tungod nga napatay ang hari nga nagsalakay sa inyo.[c] Kay magabulos sa iya ang iya anak nga mas makahalalit sang sa iya, pareho sa isa ka man-og nga natawo sa iya ang mas dalitan pa nga man-og nga daw nagalupad. 30 Ang akon katawhan nga mga imol atipanon ko kag papahuwayon nga wala sing may mag-ano sa ila. Pero pamatyon ko ang inyo mga kaliwat sa gutom. Kag ang mabilin sa ila pamatyon ko man. 31 Maghibi kamo sing tudo, kamo nga mga pumuluyo sang mga banwa sang Filistia. Kay magasalakay sa inyo ang inyo kaaway nga daw sa aso nga halin sa aminhan. Tanan sila maisog.

32 Ano ang isabat naton sa mga mensahero sang sina nga nasyon? Sugiran naton sila nga ang Ginoo amo ang nagtukod sang Jerusalem[d] kag dalangpan ini sang iya katawhan nga nagaantos.

Notas al pie

  1. 14:4 pagpabugal: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 14:12 kabugwason: sa English, morning star.
  3. 14:29 napatay… sa inyo: sa literal, nabali ang baston nga ginhampak sa inyo.
  4. 14:32 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以赛亚书 14

以色列人必重归故土

1耶和华必怜悯雅各,再次选择以色列人做祂的子民,把他们安置在他们自己的土地上。外族人必与他们联合,归入以色列。 各国必帮助他们重返故乡。在耶和华赐给他们的土地上,外族人必做他们的仆婢。他们必掳掠以前掳掠他们的人,统治以前压制他们的人。

对巴比伦的讽刺

耶和华使他们脱离痛苦、悲伤和残酷奴役的时候, 他们必这样讥笑巴比伦王:

“暴君灭亡了!
暴政结束了!
耶和华折断了邪恶君主的权杖。
他曾狂怒地攻伐列邦,
无休无止,
怒气冲冲地征服列国,
大肆迫害。
如今天下太平,
人人欢呼歌唱,
连松树和黎巴嫩的香柏树都欢喜快乐地说,
‘自从他灭亡后,
再没有人上来砍伐我们。’
巴比伦王啊,你下到阴间,
阴间兴奋地迎接你,
那些在世上做过君王和首领的阴魂都从座位上站起来迎接你,
10 对你说,
‘你如今也跟我们一样软弱无能。’
11 你的荣耀和琴声一同落入阴间,
虫成了你的床铺,
蛆成了你的被子。

12 “明亮的晨星、黎明之子啊,
你怎么从天上坠落下来?
你这打败列国的怎么被砍倒在地上?
13 你曾想,‘我要升到天上,
把自己的宝座设在上帝的众星之上;
我要坐在遥远的北方众神明聚会的山上;
14 我要升到云天之上,
使自己与至高者一样。’
15 可是,你必坠入阴间,
掉进死亡的深坑。
16 看见你的都瞪大眼睛盯着你,
都在想,‘这就是那曾使大地震动、列国颤抖的人吗?
17 这就是那曾使天下荒凉、城邑倾覆、不肯释放俘虏回家的人吗?’
18 万国的君王都躺在自己华丽的陵墓中,
19 只有你像一根毫无用处的树枝,
被抛弃在自己的坟墓外。
你就像一具遭人践踏的尸体,
与丧身刀下的人一同被扔进乱石坑里。
20 你必得不到君王的葬礼,
因为你祸国殃民,
杀害自己的百姓。

“恶人的子孙必永远被遗忘。
21 预备杀戮他的子孙吧,
因为他们的祖先罪恶深重,
免得他们兴起统治世界、到处建造城邑。”
22 万军之耶和华说:
“我必攻击巴比伦,
铲除巴比伦的名号、余民和后裔。
这是耶和华说的。
23 我必用毁灭的扫帚清扫它,
使它成为沼泽之地和刺猬的住所。
这是万军之耶和华说的。”

关于亚述的预言

24 万军之耶和华起誓说:
“我的计划必实现,
我的旨意必成就。
25 我必在我的土地上击垮亚述人,
在我的山上践踏他们,
除去他们加在我子民身上的轭和重担。
26 这是我对全世界所定的计划,
是向列国伸出的惩罚之手。”
27 万军之耶和华定了计划,
谁能阻挠呢?
祂的手已经伸出,
谁能叫祂收回呢?

关于非利士的预言

28 亚哈斯王驾崩那年,我得到以下预言:
29 非利士人啊,
不要因击打你们的杖已经折断[a]便高兴。
因为那杖就像一条蛇,
必生出一条更危险的蛇,
一条会飞的毒蛇。
30 贫穷人必衣食无忧,
困苦人必安然度日,
但我必用饥荒除掉你们的子孙,
消灭你们残存的人。
31 城门啊,哀号吧!
城邑啊,哭喊吧!
非利士人啊,战抖吧!
因为有阵容整齐的军队从北方如尘烟滚滚而来。
32 该怎样回复外国的使者呢?
要告诉他们:“耶和华建立了锡安,
祂困苦的子民必得到保护。”

Notas al pie

  1. 14:29 击打你们的杖已经折断”指攻击非利士的王已死。