Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 8

Ginadayaw ang Kaalam

1Ang kaalam kag pag-intiendi pareho sa tawo nga nagawali. Nagatindog siya sa mataas nga mga lugar sa kilid sang dalan, sa mga ginsang-an sang mga dalan, sa mga puwertahan sang siyudad, kag sa mga alagyan. Kag nagawali siya sing mabaskog,

“Tanan kamo nga katawhan, nagapakighambal ako sa inyo.
Kamo nga mga wala sing alam, magmaalamon kamo.
Kamo nga mga buang-buang, maghangop kamo.
Pamati kamo sa akon ginahambal, kay mapuslanon ini kag husto.
Matuod gid ang akon ginahambal kag ginakangil-aran ko ang maghambal sing malain.
Matarong ang tanan ko nga ginahambal kag wala ako nagahambal sang binutig ukon dinaya.
Maathag ini tanan kag wala sing sayop sa mga tawo nga may pag-intiendi.
10 Palabiha ang kaalam kag ang pagtadlong ko sa imo pamatasan sang sa pilak kag bulawan.
11 Kay ang kaalam mas bilidhon pa sang sa malahalon nga mga bato kag wala gid sing bisan ano nga butang nga imo ginahandom nga makatupong sini.
12 Ako, nga amo ang kaalam, nakahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, kag nahibaluan ko magdesisyon sing husto.
13 Ang nagatahod sa Ginoo nagakaugot sa malaot. Ginakaugtan ko ang pagpabugal, ang pagpakamatinaas-taason, ang malaot nga pagginawi, kag ang pagbinutig.
14 Maayo ako maglaygay kag may husto nga kaalam. May pag-intiendi ako kag gahom.
15 Paagi sa akon makadumala ang mga hari, kag makahimo ang mga pangulo sang matarong nga mga kasuguan.
16 Paagi sa akon makadumala ang mga manugdumala kag mga opisyal—ang tanan nga nagadumala sing matarong.[a]
17 Ginahigugma ko ang mga nagahigugma sa akon;
ang mga nagapangita sa akon makakita sa akon.
18 Makahatag ako sang manggad, dungog, kauswagan kag kadalag-an nga nagapadayon.
19 Ang makuha sa akon mas bilidhon pa sang sa puro gid nga bulawan ukon pilak.
20 Ginasunod ko ang matarong kag husto.
21 Ang nagahigugma sa akon hatagan ko sang manggad;
pun-on ko ang ginataguan nila sang manggad.
22 Sang una pa nga daan kaupod[b] na ako sang Ginoo antes niya gintuga ang tanan.
23-26 Ginbuot niya nga ara na ako halin pa sang una.[c]
Ara na ako sang wala pa ang kalibutan: ang dagat, ang mga tuburan, ang mga bukid, ang mga kaumahan, kag bisan pa ang mga yab-ok.
27 Ara na ako sang pagtuga niya sang langit,
sang pagbutang niya sang daw tinabuan sang langit kag sang duta,[d]
28 sang pagtuga niya sang mga panganod,
sang pagpatubod niya sang mga tuburan sa kadadalman,
29 sang pagbutang niya sang dulunan sang dagat agod indi ini maglapaw,
kag sang pagbutang niya sang mga pundasyon sang kalibutan.
30 Pareho ako sa isa ka arkitekto[e] sa tupad sang Ginoo.
Ako ang iya kalipayan adlaw-adlaw, kag malipayon ako permi sa iya presensya.
31 Nagakalipay ako sa kalibutan nga iya gintuga kag sa mga katawhan.
32 Gani karon mga anak, pamatii ninyo ako,
kay bulahan ang mga nagasunod sa akon mga ginasiling.
33 Pamatii ninyo ang mga pagtadlong ko sa inyo pamatasan agod mangin maalamon kamo;
kag indi gid ninyo ini pagkalimti.
34 Bulahan ang tawo nga permi nagabantay kag nagahulat sa pagpamati sa akon.
35 Kay ang tawo nga nagapangita sa akon makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi,
kag pakamaayuhon siya sang Ginoo.
36 Pero ang tawo nga wala nagapangita sa akon, ginahalitan lang niya ang iya kaugalingon.
Ang tanan nga akig sa akon naluyag sang kamatayon.”

Notas al pie

  1. 8:16 mga opisyal… matarong: sa Septuagint kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo, mga opisyal nga nagadumala sa kalibutan.
  2. 8:22 kaupod: ukon, gintuga.
  3. 8:23-26 Ginbuot… una: ukon, Ginporma niya ako sang dugay na.
  4. 8:27 daw tinabuan sang langit kag sang duta: sa English, horizon.
  5. 8:30 arkitekto: ukon, gamay nga bata; ukon, masaligan nga abyan.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogene 8

Visdommen kalder igen

1Visdommen kalder, hvem vil høre?
    Indsigten råber sit budskab ud.
Den står på højdepunkter langs vejen,
    stiller sig op ved befærdede gadehjørner.
Ved byens porte og på de åbne pladser
    kan dens klare stemme høres:
„Jeg kalder på alle mennesker,
    lyt til mit budskab, hver og én.
Forstå dog, hvad visdom er,
    tag imod lidt sund fornuft.
Jeg har vigtige ting at fortælle jer,
    jeg siger, hvad der er ret og rigtigt.
Min mund taler altid sandt,
    jeg hader alt, hvad der er ondt.
Alt, hvad jeg siger, er sandt og godt,
    der er intet falsk eller forkert i det.
Mine ord er indlysende for de forstandige,
    ligetil for dem, der har en smule indsigt.”

10 Sæt større pris på min vejledning end på sølv,
    for min undervisning er mere værd end guld.
11 At eje visdom er vigtigere end at eje juveler,
    intet kan sammenlignes med den.

12 „Jeg, Visdom, har dømmekraft
    foruden indsigt og sund fornuft.
13 Gudsfrygt indebærer at hade det onde.
    Jeg hader hovmod og indbildskhed,
        løgn og ondsindet sladder.
14 Følg mine gode råd og få fremgang,
    indsigt og dømmekraft får du hos mig.
15 Jeg hjælper konger til at regere retfærdigt
    og lovgivere til at udstede gode love.
16 Jeg hjælper guvernører til at træffe de rigtige valg,
    alle jordens dommere har brug for mig.
17 Jeg kommer til dem, der vil tage imod mig.
    De, som oprigtigt søger mig, finder mig.
18 Jeg giver dem rigdom og ære,
    vedvarende værdier og gode normer.
19 Den gave, jeg giver, er bedre end det fineste guld,
    den er mere værd end det fornemste sølv.
20 Jeg følger sandhedens stier,
    vandrer på hæderlighedens veje.
21 De, der følger mig, lider ingen nød,
    for jeg fylder deres forrådshuse.

22 Herren skabte mig i begyndelsen
    før resten af hans skaberværk.
23 Jeg har min oprindelse i evigheden,
    før verdens grundvold blev lagt.
24 Jeg blev dannet før havets dyb,
    før kilderne og floderne var til.
25 Jeg var der, før bjergene blev dannet,
    og højene blev skabt,
26 før Gud havde frembragt landjorden med dens marker,
    før det første stykke jord kom til syne.
27 Da Gud udspændte himlens hvælving,
    da han lagde jordens flade på urdybet,
28 da han anbragte skyerne over jorden
    og åbnede kilderne under jorden,
29 da han med sit ord satte en grænse for havet,
    da han lagde jordens grundvold fast,
30 da var jeg ved hans side som hans arkitekt.
Jeg glædede mig dag for dag,
    frydede mig sammen med ham,
31 jublede ved at se den vide jord,
    ved at se menneskene blive skabt.”

32 Hør derfor godt efter, min søn,
    for du bliver lykkelig ved at følge mit råd.
33 Lyt til mig, så du kan få visdom.
    Ignorer ikke visdommen, når den siger:

34 „Velsignede er de, der lytter til mig,
    de, der venter ved min dør dag efter dag.
35 De, der tager imod mig, får et godt liv,
    for de opnår Guds velvilje.
36 De, der forkaster mig, skader sig selv.
    Siger de nej til mig, siger de ja til døden.”