Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 23

‒6‒

1Kon magkaon ka upod sa isa ka pangulo, magbantay ka gid sa imo hulag. Kon palakaon ka, punggi ang imo kaugalingon. Indi ka magkaibog sa manamit nga pagkaon nga ginhanda niya, kay basi kon ginatilawan lang niya ang imo pagginawi.

‒7‒

Indi pagpakapuyi ang imo kaugalingon sa sobra nga pagpaninguha nga magmanggaranon. Sa baylo, punggi ang imo kaugalingon kag hunahunaa kon ano ang husto. Ang kuwarta madula sa isa lang ka pamisok, nga daw sa may pakpak kag nagalupad palayo pareho sa agila.

‒8‒

Indi ka magkaon ukon magkaibog sa pagkaon nga ginhanda sang kuripot nga tawo, bisan manamit pa ini. Kay ang tawo nga pareho sina nagabantay kon ano kadamo ang imo ginakaon.[a] Nagasiling siya, “Sige, kaon pa.” Pero ato gali indi tinagipusuon ang iya pagsiling. Gani iluad mo ang imo kinaon kag mangin wala sing pulos ang imo mga pagdayaw sa iya.

‒9‒

Indi ka magpakigsugilanon sa mga buang-buang, kay bisan may kaalam pa ang imo ginahambal wala lang gihapon ini sing pulos para sa ila.

‒10‒

10 Indi mo pag-agawon ang duta sang mga ilo paagi sa paghalin sang mga muhon sini nga dugay na. 11 Kay ang Ginoo amo ang ila gamhanan nga manugdepensa. Siya ang magaapin sa ila kontra sa imo.

‒11‒

12 Magpamati ka kon ginatadlong ang imo pamatasan agod makatuon ka.

‒12‒

13-14 Indi ka magpabaya sa pagdisiplina sang imo bata. Ang paghanot indi makapatay sa iya, kundi makaluwas pa gani sa iya sa kamatayon.

‒13‒

15-16 Anak, malipay gid ako kon mangin maalamon ka kag nagahambal sing husto.

‒14‒

17 Indi ka magkahisa sa mga makasasala kundi magtahod ka permi sa Ginoo. 18 Kag sigurado gid nga may maayo ka nga palaabuton, kag indi mapaslawan ang imo mga ginahandom.

‒15‒

19 Anak, magpamati ka sa mga ginatudlo ko sa imo. Magmaalamon ka kag sunda ang husto nga dalan. 20-21 Indi ka magpareho[b] sa mga palahubog kag palakaon, kay ina nga klase sang mga tawo dali mag-imol. Sagi lang sila katulog, gani sa ulihi magabayo na lang sila sang lapat.

‒16‒

22 Magpamati ka sa imo ginikanan nga naghatag sa imo sang kabuhi, kag indi sila pagpakalaina kon tigulang na sila. 23 Tinguhai nga makabaton ka sang kamatuoran, kaalam, pagtadlong sa imo pamatasan, kag pag-intiendi. Kag indi mo gid ini pag-ibaylo sa bisan ano nga butang. 24-25 Magakalipay gid ang imo ginikanan kon matarong kag maalamon ka. Igakalipay nila nga sila ang imo amay kag iloy.

‒17‒

26 Anak, pamatii ako sing maayo, kag sunda ang akon pagkabuhi. 27 Kay ang babayi nga nagabaligya sang iya lawas makahalit sa imo pareho sa madalom kag makitid nga buho. 28 Pareho siya sa tulisan nga nagahulat sang mabiktima, kag siya ang kabangdanan sang pagluib sang madamo nga mga bana sa ila mga asawa.

‒18‒

29 Sin-o ang tawo nga miserable, nagapangaway, nagareklamo, nagakapilasan nga sarang niya kuntani malikawan, kag nagapalamula ang iya mata? 30 Siya amo ang tawo nga palahubog, nga mahilig magtilaw sang sari-sari nga ilimnon. 31 Indi ka magpaganyat sa maisog nga bino, nga kanami tulukon sa baso kag suwabe imnon. 32 Kay kon mahubog ka na, magalain ang imo pamatyag, nga daw sa ginkagat ka sang dalitan nga man-og. 33 Kag bisan ano na lang ang imo makita, kag indi ka makahunahuna sing maayo. 34 Ang pamatyag mo daw ara ka sa tunga sang lawod nga nagahigda sa ibabaw sang palo[c] sang barko. 35 Magasiling ka, “May naglampos kag nagsumbag sa akon, pero wala lang ako kabatyag. San-o pa ako maumpawan agod makainom ako liwat?”

Notas al pie

  1. 23:7 Kay… ginakaon: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 23:20-21 magpareho: ukon, mag-upod.
  3. 23:34 palo: malaba nga kahoy nga sa diin naangot ang layag sang barko.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 23

1你若與官長同席,
    要注意面對的是誰。
如果你是貪吃的人,
    就要節制食慾[a]
不可貪戀他的美食,
    這美食是圈套。

別為錢財耗盡心力,
    要明智,適可而止。
錢財眨眼之間消逝無蹤,
    它必長出翅膀如鷹飛去。
不要吃吝嗇人的飯,
    不可貪圖他的美味。
因為他總是精於算計,
    嘴上說「請吃,請喝」,
    心裡卻另有盤算。
你必嘔出所吃的那點飯,
    你說的美言都必枉費。

不要和愚人說話,
    他必藐視你的智言。
10 不可挪移古時的界石,
    不可侵佔孤兒的田地。
11 因他們的救贖主強大,
    祂必對付你,替他們伸冤。
12 你要專心接受教誨,
    側耳傾聽智言。
13 不要疏於管教孩子,
    杖責不會使他斃命,
14 杖責能救他脫離死亡。
15 孩子啊,
    你若心裡有智慧,
    我心裡也會歡喜。
16 你的口若說正直的話,
    我的內心也歡暢不已。
17 不要心裡羡慕罪人,
    要終日敬畏耶和華。
18 這樣,你必前途光明,
    你的盼望不會幻滅。
19 孩子啊,聽我的話,
    要有智慧,心守正道。
20 不要結交酒肉朋友,
21 因為好酒貪吃者必窮困,
    貪睡的人必穿破衣爛衫。
22 要聽從生養你的父親,
    不可輕視年老的母親。
23 要買真理、智慧、教誨和悟性,
    不可賣掉。
24 義人的父親喜樂無限,
    智慧之子使父母歡欣。
25 你要使父母快樂,
    叫生你的人歡欣。
26 孩子啊,把你的心交給我,
    歡然走我的道路。
27 妓女是深坑,淫婦是陷阱;
28 她像強盜般埋伏,
    使世間增添奸徒。
29 誰有災禍?誰有憂傷?
    誰有爭吵?誰有怨言?
    誰無故受傷?誰兩眼發紅?
30 就是那些沉迷醉鄉,
    品嚐醇和之酒的人!
31 雖然鮮紅的酒在杯中閃爍,
    喝下去痛快,但不要盯著它。
32 它終必像蛇一樣傷你,
    像毒蛇一樣咬你。
33 你的眼會看見怪異的景象,
    你會神智不清,胡言亂語。
34 你好像躺在怒海中,
    又像臥在桅杆頂上。
35 你會說:「人打我,我不痛;
    人揍我,我不知。
    什麼時候醒了,再乾一杯!」

Notas al pie

  1. 23·2 節制食慾」希伯來文是「把刀放在喉嚨上」。