Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 19

1Mas maayo ang imol nga nagakabuhi sing matarong sang sa buang-buang nga butigon.

Indi maayo nga maukod ka nga wala ka sing may nahibaluan. Indi man maayo nga magpadasodaso ka kay dali ka makahimo sing sayop.

May mga tawo nga ginahalitan nila ang ila kaugalingon tungod sang ila kabuangan, kag ang Ginoo pa ang ila ginabasol.

Ang manggaranon madamo sing abyan, pero ang imol ginabayaan sang iya mga abyan.

Ang butigon nga saksi pagasilutan, kag ang bisan sin-o nga nagabutig indi makaluwas sa silot.

Madamo ang nagapakig-abyan sa mga kilala nga mga tawo agod ayuhan sila, kag ang tanan nagapakig-abyan sa mga mahinatagon.

Kon imol ka, wala ka ginasapak sang imo mga paryente, kag mas labi na gid sang imo mga abyan. Kon ginakinahanglan mo sila, indi mo sila makita.

Ang tawo nga nagatinguha nga magmaalamon nagakabalaka sa iya kaugalingon, kag ini nga tawo magauswag.

Ang butigon nga saksi pagasilutan, kag ang bisan sin-o nga nagabutig malaglag.

10 Indi bagay sa buang-buang nga tawo nga magkabuhi nga manggaranon, kag mas labi na gid nga indi bagay sa ulipon nga maggahom sa mga manugdumala.

11 Kon mapinasensyahon ka, nagapakita lang nga maalamon ka. Kag kon nagapatawad ka sa nakasala sa imo, makahatag ini sang kadungganan sa imo.

12 Ang kaakig sang hari pareho sa ngurob sang leon, pero ang iya kaayo pareho sa tun-og nga nagahatag sang tubig sa mga tanom.

13 Ang buang-buang nga anak makadala sang kalaglagan sa iya amay. Ang asawa nga permi lang nagabais sa iya bana makaulugot pareho sa nagatinulo nga atop.

14 Mapanubli sa ginikanan ang balay kag ang iban pa nga pagkabutang, pero ang Ginoo lang ang makahatag sang maalamon nga asawa.

15 Kon matamad ka kag sagi lang katulog, magutman ka.

16 Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios padayon nga magakabuhi, pero ang wala nagatuman mapatay.

17 Kon maghatag ka sa mga imol, pareho lang nga nagapahulam ka sa Ginoo, kay magabayad ang Ginoo sa imo.

18 Disiplinaha ang imo mga bata samtang may panahon pa. Kon wala mo sila ginadisiplina, ginaguba mo ang ila kabuhi.

19 Pabay-i nga manabat sa iya ginahimo ang tawo nga dali maakig, kay kon buligan mo siya, liwat-liwaton lang niya ang iya ginahimo.

20 Pamatii ang mga laygay sa imo kag batuna ang mga pagtadlong sa imo pamatasan agod sa ulihi mangin maalamon ka.

21 Madamo kita sang mga plano, pero ang kabubut-on sang Ginoo amo ang matuman.

22 Ang gusto naton sa tawo, maayo siya.[a] Mas maayo pa ang imol nga tawo sang sa butigon.

23 Tahura ang Ginoo kag magakabuhi ka sing malawig, kontento, kag malayo sa katalagman.

24 May mga tawo nga tama gid katamad nga bisan gani magkaon natamaran pa.

25 Dapat silutan ang mga nagapangyaguta agod ang pareho nila nga mga wala sing alam makatuon nga magmaalamon. Ang maalamon nga tawo nagamaalamon pa gid kon ginasaway siya.

26 Makahuluya kag talamayon ang anak nga nagapamintas sa iya amay kag nagatabog sa iya iloy.

27 Anak, kon indi ka magpamati sa mga pagtadlong sa imo pamatasan, ginasikway mo ang mga panudlo nga nagahatag sang kaalam.

28 Ang butigon nga saksi nagabaliwala sa hustisya, kag ang malaot nga tawo nanamian gid nga maghimo sang kalautan.

29 Sigurado gid nga pagasilutan ang mga buang-buang nga nagapangyaguta.

Notas al pie

  1. 19:22 Ang gusto naton… siya: ukon, Ang pagkadalok sa tawo makahuluya.

New International Version - UK

Proverbs 19

1Better the poor whose way of life is blameless
    than a fool whose lips are perverse.

Desire without knowledge is not good –
    how much more will hasty feet miss the way!

A person’s own folly leads to their ruin,
    yet their heart rages against the Lord.

Wealth attracts many friends,
    but even the closest friend of the poor person deserts them.

A false witness will not go unpunished,
    and whoever pours out lies will not go free.

Many curry favour with a ruler,
    and everyone is the friend of one who gives gifts.

The poor are shunned by all their relatives –
    how much more do their friends avoid them!
Though the poor pursue them with pleading,
    they are nowhere to be found.[a]

The one who gets wisdom loves life;
    the one who cherishes understanding will soon prosper.

A false witness will not go unpunished,
    and whoever pours out lies will perish.

10 It is not fitting for a fool to live in luxury –
    how much worse for a slave to rule over princes!

11 A person’s wisdom yields patience;
    it is to one’s glory to overlook an offence.

12 A king’s rage is like the roar of a lion,
    but his favour is like dew on the grass.

13 A foolish child is a father’s ruin,
    and a quarrelsome wife is like
    the constant dripping of a leaky roof.

14 Houses and wealth are inherited from parents,
    but a prudent wife is from the Lord.

15 Laziness brings on deep sleep,
    and the shiftless go hungry.

16 Whoever keeps commandments keeps their life,
    but whoever shows contempt for their ways will die.

17 Whoever is kind to the poor lends to the Lord,
    and he will reward them for what they have done.

18 Discipline your children, for in that there is hope;
    do not be a willing party to their death.

19 A hot-tempered person must pay the penalty;
    rescue them, and you will have to do it again.

20 Listen to advice and accept discipline,
    and at the end you will be counted among the wise.

21 Many are the plans in a person’s heart,
    but it is the Lord’s purpose that prevails.

22 What a person desires is unfailing love;[b]
    better to be poor than a liar.

23 The fear of the Lord leads to life;
    then one rests content, untouched by trouble.

24 A sluggard buries his hand in the dish;
    he will not even bring it back to his mouth!

25 Flog a mocker, and the simple will learn prudence;
    rebuke the discerning, and they will gain knowledge.

26 Whoever robs their father and drives out their mother
    is a child who brings shame and disgrace.

27 Stop listening to instruction, my son,
    and you will stray from the words of knowledge.

28 A corrupt witness mocks at justice,
    and the mouth of the wicked gulps down evil.

29 Penalties are prepared for mockers,
    and beatings for the backs of fools.

Notas al pie

  1. Proverbs 19:7 The meaning of the Hebrew for this sentence is uncertain.
  2. Proverbs 19:22 Or Greed is a person’s shame