Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 19

1Mas maayo ang imol nga nagakabuhi sing matarong sang sa buang-buang nga butigon.

Indi maayo nga maukod ka nga wala ka sing may nahibaluan. Indi man maayo nga magpadasodaso ka kay dali ka makahimo sing sayop.

May mga tawo nga ginahalitan nila ang ila kaugalingon tungod sang ila kabuangan, kag ang Ginoo pa ang ila ginabasol.

Ang manggaranon madamo sing abyan, pero ang imol ginabayaan sang iya mga abyan.

Ang butigon nga saksi pagasilutan, kag ang bisan sin-o nga nagabutig indi makaluwas sa silot.

Madamo ang nagapakig-abyan sa mga kilala nga mga tawo agod ayuhan sila, kag ang tanan nagapakig-abyan sa mga mahinatagon.

Kon imol ka, wala ka ginasapak sang imo mga paryente, kag mas labi na gid sang imo mga abyan. Kon ginakinahanglan mo sila, indi mo sila makita.

Ang tawo nga nagatinguha nga magmaalamon nagakabalaka sa iya kaugalingon, kag ini nga tawo magauswag.

Ang butigon nga saksi pagasilutan, kag ang bisan sin-o nga nagabutig malaglag.

10 Indi bagay sa buang-buang nga tawo nga magkabuhi nga manggaranon, kag mas labi na gid nga indi bagay sa ulipon nga maggahom sa mga manugdumala.

11 Kon mapinasensyahon ka, nagapakita lang nga maalamon ka. Kag kon nagapatawad ka sa nakasala sa imo, makahatag ini sang kadungganan sa imo.

12 Ang kaakig sang hari pareho sa ngurob sang leon, pero ang iya kaayo pareho sa tun-og nga nagahatag sang tubig sa mga tanom.

13 Ang buang-buang nga anak makadala sang kalaglagan sa iya amay. Ang asawa nga permi lang nagabais sa iya bana makaulugot pareho sa nagatinulo nga atop.

14 Mapanubli sa ginikanan ang balay kag ang iban pa nga pagkabutang, pero ang Ginoo lang ang makahatag sang maalamon nga asawa.

15 Kon matamad ka kag sagi lang katulog, magutman ka.

16 Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios padayon nga magakabuhi, pero ang wala nagatuman mapatay.

17 Kon maghatag ka sa mga imol, pareho lang nga nagapahulam ka sa Ginoo, kay magabayad ang Ginoo sa imo.

18 Disiplinaha ang imo mga bata samtang may panahon pa. Kon wala mo sila ginadisiplina, ginaguba mo ang ila kabuhi.

19 Pabay-i nga manabat sa iya ginahimo ang tawo nga dali maakig, kay kon buligan mo siya, liwat-liwaton lang niya ang iya ginahimo.

20 Pamatii ang mga laygay sa imo kag batuna ang mga pagtadlong sa imo pamatasan agod sa ulihi mangin maalamon ka.

21 Madamo kita sang mga plano, pero ang kabubut-on sang Ginoo amo ang matuman.

22 Ang gusto naton sa tawo, maayo siya.[a] Mas maayo pa ang imol nga tawo sang sa butigon.

23 Tahura ang Ginoo kag magakabuhi ka sing malawig, kontento, kag malayo sa katalagman.

24 May mga tawo nga tama gid katamad nga bisan gani magkaon natamaran pa.

25 Dapat silutan ang mga nagapangyaguta agod ang pareho nila nga mga wala sing alam makatuon nga magmaalamon. Ang maalamon nga tawo nagamaalamon pa gid kon ginasaway siya.

26 Makahuluya kag talamayon ang anak nga nagapamintas sa iya amay kag nagatabog sa iya iloy.

27 Anak, kon indi ka magpamati sa mga pagtadlong sa imo pamatasan, ginasikway mo ang mga panudlo nga nagahatag sang kaalam.

28 Ang butigon nga saksi nagabaliwala sa hustisya, kag ang malaot nga tawo nanamian gid nga maghimo sang kalautan.

29 Sigurado gid nga pagasilutan ang mga buang-buang nga nagapangyaguta.

Notas al pie

  1. 19:22 Ang gusto naton… siya: ukon, Ang pagkadalok sa tawo makahuluya.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 19

1行為正直的窮人,
    勝過詭詐的愚人。
熱誠卻無知不足取,
    行動急躁難免有錯。
人因愚昧而自毀前程,
    他的心卻抱怨耶和華。
財富招來許多朋友,
    窮人卻遭朋友拋棄。
作偽證者難免受罰,
    撒謊的人罪責難逃。
大家都討好慷慨的人,
    人人都結交好施贈的。
窮人被親人厭棄,
    朋友都遠遠躲避。
    他苦苦哀求,也無人理會。
得到智慧的珍惜生命,
    持守悟性的享受福樂。
作偽證者難免受罰,
    撒謊的人自取滅亡。
10 愚人奢華宴樂不相宜,
    奴隸管轄王子更離譜。
11 智者不輕易發怒,
    饒恕是他的榮耀。
12 君王的震怒像雄獅怒吼,
    君王的恩澤如草上甘露。
13 愚昧之子是父親的災殃,
    爭鬧之妻如雨滴漏不止。
14 房屋錢財是祖先的遺產,
    賢慧之妻乃耶和華所賜。
15 懶惰使人沉睡,
    懈怠使人挨餓。
16 遵守誡命的保全性命,
    藐視誡命的自尋死路。
17 善待窮人等於借貸給耶和華,
    耶和華必回報他的善行。
18 管教孩子宜早不宜晚,
    不可任由他走向滅亡。
19 脾氣暴躁的人必吃苦頭。
    你若救他,一次肯定不夠。
20 你要受教聽勸,
    以便得到智慧。
21 人心中有許多計劃,
    唯耶和華的旨意成就。
22 人心愛慕忠誠,
    受窮勝過撒謊。
23 敬畏耶和華使人得享生命,
    安然滿足,免遭禍患。
24 懶惰人手放在餐盤,
    卻懶得送食物進嘴。
25 責打嘲諷者,愚人學會謹慎;
    責備明哲人,他會增長見識。
26 苛待父親的人可鄙,
    逼走母親的人可恥。
27 孩子啊,你若不聽教誨,
    就會偏離知識。
28 作偽證者嘲諷公義,
    惡人的口吞吃罪惡。
29 刑罰對付嘲諷者,
    鞭子責打愚人背。