Ang Pulong Sang Dios

Hukom 5:1-31

Ang Kanta ni Debora kag ni Barak

1Sadto nga adlaw nga nagdaog sila, nagkanta si Debora kag si Barak nga anak ni Abinoam. Amo ini ang ila kanta:

2Dalayawon ang Ginoo!

Kay nagpanguna ang mga pangulo sang Israel sa pagpakig-away,

kag kinabubut-on nga nagsunod sa ila ang mga tawo.

3Pamati kamo mga hari kag mga pangulo!

Magakanta ako sang mga pagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel!

4O Ginoo, sang maghalin ka sa Bukid sang Seir,

sang magguwa ka sa duta sang Edom,

naglinog kag nag-ulan sing tudo.

5Nag-uyog ang mga bukid sa atubangan mo, O Ginoo.

Ikaw ang Dios sang Israel nga nagpahayag sang imo kaugalingon sa Bukid sang Sinai.

6Sang panahon ni Shamgar nga anak ni Anat, kag sang panahon ni Jael, wala sing may nagaagi sa mayor nga mga dalan.

Ang mga nagabiyahe didto nagaagi sa hilit-hilit nga mga alagyan.

7Diutay na lang ang nagaestar sa mga banwa sang Israel, hasta nga nag-abot ka, Debora, ikaw nga ginakilala nga iloy sang Israel.

8Kon magsimba ang mga Israelinhon sa bag-o nga mga dios, nagaabot sa ila ang inaway.

Pero sa 40,000 ka Israelinhon wala sing bisan isa sa ila nga may taming ukon bangkaw.

9Nagakalipay gid ang akon tagipusuon sa mga pangulo sang Israel kag sa mga Israelinhon nga kinabubut-on nga nagsunod sa ila.

Dalayawon ang Ginoo!

10Kamo nga mga manggaranon nga nagasakay sa puti nga mga asno kag sa matahom nga pulungkuan sini,

kag kamo nga mga imol nga nagalakat lang, pamati kamo!

11Pamatii ninyo ang mga sugilanon sang mga tawo sa palibot sang mga bubon.

Ginasugid nila ang mga kadalag-an5:11 mga kadalag-an: ukon, mga matarong nga ginahimo. sang Ginoo paagi sa iya mga soldado sa Israel.

Dayon nagmartsa ang katawhan sang Ginoo sa may puwertahan sang banwa nga nagasiling,

12“Lakat ta, Debora, lakat ta samtang nagakanta kita sang mga pagdayaw sa Dios.

Upod ka man Barak nga anak ni Abinoam, kag bihaga ang imo mga bilihagon.”

13Ang nagkalabilin nga buhi sa katawhan sang Ginoo nagdulhog kaupod ko sa pagsalakay sa dungganon kag gamhanan nga mga tawo.

14Ang iban sa ila halin sa Efraim—ang duta nga ginapanag-iyahan sadto sang mga Amaleknon—kag ang iban pa gid halin sa tribo ni Benjamin.

Nag-upod man sa pagpakig-away ang mga kumander sang Makir kag sang tribo ni Zebulun.

15Nag-upod man kay Debora kag kay Barak ang mga pangulo sang tribo ni Isacar pakadto sa kapatagan.

Pero ang tribo iya ni Reuben wala sing pag-isa, gani indi sila makadesisyon kon maupod sila ukon indi.

16O tribo ni Reuben, magpabilin lang bala kamo upod sa mga karnero?

Gusto lang bala ninyo magpamati sa pagpanawag sang mga manugbantay sa ila mga karnero?

Wala gid kamo sang pag-isa, gani indi kamo makadesisyon kon maupod kamo ukon indi.

17Nagpabilin man ang tribo ni Gad sa sidlangan sang Jordan,

kag ang tribo naman ni Dan nagpabilin sa ila obra sa mga barko.

Ang tribo iya ni Asher nagpabilin sa ila ginaestaran malapit sa dagat.

18Pero gintaya sang tribo ni Zebulun kag ni Naftali ang ila kabuhi sa pagpakig-away.

19Nag-abot ang mga hari nga mga Canaanhon kag nagpakig-away sa mga Israelinhon didto sa Taanak nga ara sa higad sang Suba sang Megido,

pero bisan isa lang ka pilak wala sila sing may naagaw.

20Indi lang ang Israel ang nagpakig-away kontra sa ila ni Sisera, kundi pati man ang mga bituon.

21Gin-anod sila sang Kishon nga ililigan sang tubig, ang ililigan nga dugay na.

Magapadayon ako sa pagpakig-away nga may kabaskog.

22Kag karon mabatian ang paglinagapak sang tiil sang mga kabayo.

23Dayon nagsiling ang anghel sang Ginoo, “Sumpaon ang Meroz!

Sumpaon sing puwerte gid ang mga pumuluyo sini kay wala sila nagbulig sang magpakig-away ang Ginoo sa gamhanan nga mga tawo.”

24Labing bulahan si Jael nga asawa ni Heber nga Kenhanon sa tanan nga babayi nga nagaestar sa mga tolda.

25Sang magpangayo sang tubig si Sisera, gatas ang iya ginhatag nga nabutang sa malahalon nga suludlan.

26Dayon nagkuha siya sang martilyo kag palpal sang tolda kag ginpalpalan ang ulo ni Sisera, sa iya dungandungan.

27Kag napatay si Sisera nga nagahamyang sa tiilan ni Jael.

28Ang iloy ni Sisera nagatan-aw sa bintana kag indi mapahamtang. Nagapamangkot siya kon ngaa kadugay mag-abot sang iya anak.

29Nagsabat sa iya ang iya mga maalamon kag dungganon nga mga kababayihan, kag amo man gani ang iya ginaliwat-liwat sa iya kaugalingon:

30“Nadugayan siguro sa pagpanguha kag sa pagpartida sang mga butang nga naagaw nila sa ila mga kaaway:

siguro isa ukon duha ka babayi para sa isa ka soldado, malahalon nga mga bayo para kay Sisera,

kag matahom nga mga bayo nga ginbordahan sing maayo para sa akon.”

31“Gani O Ginoo, kabay pa nga malaglag ang tanan mo nga mga kaaway.

Pero kabay pa nga ang mga nagahigugma sa imo mangin pareho sa adlaw nga nagabutlak sing masanag gid.”

Kag may kalinong sa Israel sa sulod sang 40 ka tuig.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Судьи 5:1-31

Песнь Деворы и Варака

1В тот день Девора и Варак, сын Авиноама, спели такую песнь:

2«Вожди повели Исроил,

народ пошёл добровольно –

славьте Вечного!

3Слушайте, цари!

Внимайте, правители!

Вечному буду петь,

буду играть Вечному, Богу Исроила.

4Когда вышел Ты, Вечный, из Сеира5:4 Сеир – другое название страны Эдом, земли потомков Эсова, брата Якуба.,

когда выступил Ты из земли Эдома,

дрожала земля, и с неба лило –

облака изливали воду.

5Горы дрожали пред Вечным,

гора Синай – пред Вечным, Богом Исроила5:4-5 Сеир и Синай – места, которые ассоциируются с заключением священного соглашения исроильского народа со Всевышним и получением Закона (см. Исх. 19:18; Втор. 33:2)..

6В дни Шамгара, сына Аната,

в дни Иаили пути опустели,

и ходившие прежде дорогой прямой

пускались в обход.

7Обезлюдели в Исроиле селения,

обезлюдели, пока не восстала я, Девора,

пока не восстала я, мать в Исроиле.

8Избрали новых богов –

вот и война у ворот,

и ни щита, ни копья

не видно у сорока тысяч в Исроиле.

9Сердце моё с вождями Исроила,

с добровольцами из народа.

Славьте Вечного!

10Вы, кто ездит на белых ослицах,

кто сидит на коврах,

кто ходит по дороге, –

пойте!

11У колодцев слышен голос берущих воду:

они вспоминают о великих делах Вечного

и о великих делах воинов Исроила.

Тогда народ Вечного

устремился к воротам.

12„Вставай, вставай, Девора!

Вставай, вставай, пой песню!

Поднимайся, Варак!

Уводи своих пленных, сын Авиноама!“

13И тогда уцелевшие собрались к вельможам,

народ Вечного собрался ко мне против сильных.

14От Ефраима пришли те, кто укоренился в Амалике,

за тобой, Вениамин, с твоим народом.

От Махира пришли вожди,

от Завулона – держащие жезл полководца.

15С Деворою шли вожди Иссокора –

да, с Вараком был род Иссокора,

и за ним они ринулись в долину.

А в кланах Рувима большое колебание.

16Что же мешкал ты среди овчарен,

слушал, как стада собирают свистом?

Кланы Рувима в большом колебании.

17Галаад прижился за Иорданом.

Дон – зачем у кораблей он засиделся?

Ошер остался на побережье

и живёт у своих пристаней.

18А народ Завулона рисковал жизнью,

и с ним Неффалим на высотах поля.

19Явились цари, сразились;

цари Ханона сразились

в Таанахе, у вод близ Мегиддо,

да не взяли серебряных трофеев.

20Звёзды с небес сражались,

с путей своих сражались с Сисарой.

21Река Кишон прочь их унесла,

древняя река, река Кишон.

Вперёд, душа! Будь сильна!

22И грохотали коней копыта

в галопе, в галопе его жеребцов.

23„Прокляните Мероз, – сказал Ангел Вечного, –

жителей его прокляните страшно,

ведь они не пришли на помощь Вечному,

на помощь Вечному против сильных“.

24Благословенна средь женщин будь, Иаиль,

кенея Хевера жена,

благословенна средь женщин, живущих в шатрах.

25Просил он воды – подала молока,

в величественной чаше принесла ему сливки.

26Руку свою протянула за колышком,

правую – за молотком ремесленника.

Поразила Сисару, голову ему разбила,

раздробила, пронзила висок.

27К ногам её он склонился,

упал, лежал.

К ногам её он склонился, упал,

да, где склонился, там и упал – мёртвым.

28Мать Сисары из окна глядит,

причитает из-за решётки оконной:

„Что ж его колесницы так долго нет?

Что же стук колесниц его медлит?“

29А мудрейшие из женщин придворных отвечают ей,

да и сама она всё время твердит себе:

30„Не добычу ли берут они и делят:

по девице на воина иль по две,

пёструю одежду для Сисары,

пёструю, расшитую одежду,

богато расшитую одежду мне на плечи –

всю эту добычу?“

31Да погибнут все враги Твои, Вечный!

А те, кто любит Тебя, да будут как солнце,

когда оно поднимается во всей своей силе».

И земля покоилась в мире сорок лет.