Ang Pulong Sang Dios

Hukom 18

Si Micas kag ang Tribo ni Dan

1Sadto nga panahon wala sing hari ang Israel. Kag sa amo man nga panahon, ang tribo ni Dan nagapangita sang lugar nga ila maestaran nga mangin ila mismo. Sa mga tribo sang Israel, ang tribo ni Dan ang wala pa makabaton sang ila palanublion nga duta. Gani nagpadala ang mga kaliwat ni Dan sang lima ka maisog nga mga lalaki halin sa ila pamilya sa pagpangita sang ila maestaran. Ining lima ka lalaki naghalin sa mga banwa sang Zora kag Eshtaol.

Sang naglakat na sila sa pagpangita sang lugar, nakaabot sila sa balay ni Micas sa kabukiran sang Efraim, kag didto sila nagtulog. Samtang didto sila, nahibaluan nila nga indi taga-didto atong bataon nga Levita tungod sa iya panghambal. Gani ginpamangkot nila siya, “Ngaa ari ka? Sin-o ang nagdala diri sa imo? Kag ano ang ginahimo mo diri?”

Ginsugiran niya sila sang ginhimo ni Micas sa iya, kag nagsiling siya, “Nagatrabaho ako bilang pari ni Micas, kag ginasuwelduhan niya ako.” Nagsabat ang mga lalaki, “Kon amo sina, pamangkuta abi ang Dios kon bala mangin madinalag-on ining amon paglakat.” Nagsabat ang pari, “Indi kamo magpalibog. Ginaupdan kamo sang Ginoo sa inyo pagpanglakaton.”

Nagpadayon ining lima ka lalaki kag nakaabot sila sa Laish. Nakita nila nga matawhay ang pagpangabuhi sang mga tawo didto pareho sa mga Sidonhon. Malinong ini nga lugar, kag ara ang tanan nga kinahanglan sang mga tawo. Nagasalig gid ang mga pumuluyo nga wala sing may mag-ano sa ila. Ini nga lugar malayo sa mga Sidonhon, kag wala sila sing kadampig nga banwa. Sang magbalik ang lima ka lalaki sa Zora kag Eshtaol, ginpamangkot sila sang ila mga kasimanwa kon ano ang ila nakita. Nagsiling sila, “Dali na, masalakay na kita, kay nakakita kami sang maayo gid nga lugar. Ano, indi pa kamo maghulag? Indi na kita magdugay pa. Salakayon na naton agod masakop na naton ini nga duta. 10 Ginhatag sang Dios sa aton ang ini nga duta. Malapad ini kag bugana, kag ara ang tanan nga kinahanglan naton. Kag isa pa, nagasalig gid ang mga pumuluyo sini nga wala sing may mag-ano sa ila.”

11 Gani, halin sa Zora kag Eshtaol, naglakat ang 600 ka armado nga mga tawo halin sa tribo ni Dan agod magpakig-away. 12 Nagkampo sila sa nakatundan dampi sang banwa sang Kiriat Jearim sa Juda. (Amo ina nga hasta subong ang lugar nga ato ginatawag nga Kampo ni Dan.) 13 Halin didto, nagpadayon sila sa pagpanglakaton hasta nga nakaabot sila sa balay ni Micas, sa kabukiran sang Efraim.

14 Dayon, atong lima ka lalaki nga nagpang-espiya sa Laish nagsiling sa ila mga kaupod, “Nakahibalo bala kamo nga ang isa sa mga balay diri may espesyal nga panapton[a] sang pari, may imahen nga nahaklapan sang pilak, kag iban pa nga mga dios-dios? Ano ayhan ang maayo ta nga himuon?” 15 Pagkatapos nga madesisyunan nila kon ano ang ila himuon, nagkadto sila sa balay ni Micas kag nagpangamusta sa bataon nga Levita nga nagaestar didto. 16-17 Samtang nagatindog sa puwertahan sang banwa ang pari kag ang 600 ka armado nga mga tawo sang tribo ni Dan, nagsulod ang lima ka espiya sa balay ni Micas kag ginpanguha nila ang espesyal nga panapton, ang imahen nga nahaklapan sang pilak, kag ang iban pa nga dios-dios.

18 Sang makita sadto sang pari nga ginsulod sang lima ka tawo ang balay ni Micas kag ginapanguha ato nga mga butang, nagpamangkot siya sa ila, “Ngaa ginakuha ninyo ina?” 19 Nagsabat sila, “Hipos ka lang. Mag-upod ka sa amon kay himuon ka namon nga pari kag manuglaygay. Indi ka bala luyag nga mangin pari sang isa ka tribo sang Israel sang sa isa lang ka panimalay?” 20 Nagustuhan sang pari ang ginsiling sa iya, gani nagbulig siya sa ila sa pagpanguha sang espesyal nga panapton, sang imahen nga nahaklapan sang pilak kag sang iban pa nga mga dios-dios, kag nag-upod siya sa ila.

21 Sang nagalakat sila, nagauna sa ila ang ila mga kabataan, mga kasapatan, kag mga kagamitan. 22 Medyo malayo na sila sa balay ni Micas sang mahibaluan ni Micas ang natabo. Gani gintipon niya ang iya mga kaingod kag ginlagas ang mga kaliwat ni Dan. 23 Ginasinggitan nila sila, kag nagbalikid ang mga kaliwat ni Dan kag nagpamangkot kay Micas, “Ano bala ang natabo nga ginalagas ninyo kami?”

24 Nagsabat si Micas, “Mamangkot pa kamo? Ginkuha ninyo ang mga dios-dios nga akon ginpahimo, pati ang akon pari. Wala na sing nabilin sa akon.” 25 Nagsiling sila, “Maayo pa nga maghipos ka na lang, kay basi maakig ang iban namon nga kaupod kag patyon ka nila pati ang imo pamilya.” 26 Kag nagpadayon sila sa paglakat. Nakita ni Micas nga indi niya sila masarangan, gani nagpauli na lang siya.

27 Nagkadto ang mga kaliwat ni Dan sa Laish dala ang mga dios-dios ni Micas pati ang iya pari. Malinong nga lugar ang Laish, kag nagasalig gid ang mga pumuluyo sini nga wala sing may mag-ano sa ila. Ginsalakay sila sang mga kaliwat ni Dan kag ginpamatay, kag ginsunog ang ila banwa. 28 Wala sing may makabulig sa mga taga-Laish tungod kay malayo sila sa Sidon kag wala sila sing kadampig nga banwa. Ang Laish ara sa kapatagan nga malapit sa Bet Rehob. Sang ulihi ginpatindog liwat ini sang mga kaliwat ni Dan kag ila gin-estaran. 29 Gin-islan nila sang Dan ang ngalan sini suno sa ngalan sang ila katigulangan nga si Dan, nga isa sa mga anak ni Jacob.[b] 30 Ginpatindog nila didto ang dios-dios ni Micas kag ila ginsimba. Si Jonatan nga anak ni Gershom kag apo ni Moises ang ginhimo nila nga pari. Ang mga kaliwat ni Jonatan amo ang nag-alagad bilang mga pari sa tribo ni Dan hasta sang pagbihag sa mga taga-Israel. 31 Kag samtang ang Tolda sang Dios didto pa sa Shilo, ang dios-dios ni Micas padayon nga ginasimba sa Dan.

Notas al pie

  1. 18:14 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  2. 18:29 Jacob: sa Hebreo, Israel.

New Living Translation

Judges 18

Idolatry in the Tribe of Dan

1Now in those days Israel had no king. And the tribe of Dan was trying to find a place where they could settle, for they had not yet moved into the land assigned to them when the land was divided among the tribes of Israel. So the men of Dan chose from their clans five capable warriors from the towns of Zorah and Eshtaol to scout out a land for them to settle in.

When these warriors arrived in the hill country of Ephraim, they came to Micah’s house and spent the night there. While at Micah’s house, they recognized the young Levite’s accent, so they went over and asked him, “Who brought you here, and what are you doing in this place? Why are you here?” He told them about his agreement with Micah and that he had been hired as Micah’s personal priest.

Then they said, “Ask God whether or not our journey will be successful.”

“Go in peace,” the priest replied. “For the Lord is watching over your journey.”

So the five men went on to the town of Laish, where they noticed the people living carefree lives, like the Sidonians; they were peaceful and secure.[a] The people were also wealthy because their land was very fertile. And they lived a great distance from Sidon and had no allies nearby.

When the men returned to Zorah and Eshtaol, their relatives asked them, “What did you find?”

The men replied, “Come on, let’s attack them! We have seen the land, and it is very good. What are you waiting for? Don’t hesitate to go and take possession of it. 10 When you get there, you will find the people living carefree lives. God has given us a spacious and fertile land, lacking in nothing!”

11 So 600 men from the tribe of Dan, armed with weapons of war, set out from Zorah and Eshtaol. 12 They camped at a place west of Kiriath-jearim in Judah, which is called Mahaneh-dan[b] to this day. 13 Then they went on from there into the hill country of Ephraim and came to the house of Micah.

14 The five men who had scouted out the land around Laish explained to the others, “These buildings contain a sacred ephod, as well as some household idols, a carved image, and a cast idol. What do you think you should do?” 15 Then the five men turned off the road and went over to Micah’s house, where the young Levite lived, and greeted him kindly. 16 As the 600 armed warriors from the tribe of Dan stood at the entrance of the gate, 17 the five scouts entered the shrine and removed the carved image, the sacred ephod, the household idols, and the cast idol. Meanwhile, the priest was standing at the gate with the 600 armed warriors.

18 When the priest saw the men carrying all the sacred objects out of Micah’s shrine, he said, “What are you doing?”

19 “Be quiet and come with us,” they said. “Be a father and priest to all of us. Isn’t it better to be a priest for an entire tribe and clan of Israel than for the household of just one man?”

20 The young priest was quite happy to go with them, so he took along the sacred ephod, the household idols, and the carved image. 21 They turned and started on their way again, placing their children, livestock, and possessions in front of them.

22 When the people from the tribe of Dan were quite a distance from Micah’s house, the people who lived near Micah came chasing after them. 23 They were shouting as they caught up with them. The men of Dan turned around and said to Micah, “What’s the matter? Why have you called these men together and chased after us like this?”

24 “What do you mean, ‘What’s the matter?’” Micah replied. “You’ve taken away all the gods I have made, and my priest, and I have nothing left!”

25 The men of Dan said, “Watch what you say! There are some short-tempered men around here who might get angry and kill you and your family.” 26 So the men of Dan continued on their way. When Micah saw that there were too many of them for him to attack, he turned around and went home.

27 Then, with Micah’s idols and his priest, the men of Dan came to the town of Laish, whose people were peaceful and secure. They attacked with swords and burned the town to the ground. 28 There was no one to rescue the people, for they lived a great distance from Sidon and had no allies nearby. This happened in the valley near Beth-rehob.

Then the people of the tribe of Dan rebuilt the town and lived there. 29 They renamed the town Dan after their ancestor, Israel’s son, but it had originally been called Laish.

30 Then they set up the carved image, and they appointed Jonathan son of Gershom, son of Moses,[c] as their priest. This family continued as priests for the tribe of Dan until the Exile. 31 So Micah’s carved image was worshiped by the tribe of Dan as long as the Tabernacle of God remained at Shiloh.

Notas al pie

  1. 18:7 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 18:12 Mahaneh-dan means “the camp of Dan.”
  3. 18:30 As in an ancient Hebrew tradition, some Greek manuscripts, and Latin Vulgate; Masoretic Text reads son of Manasseh.