Ang Pulong Sang Dios

Hukom 18

Si Micas kag ang Tribo ni Dan

1Sadto nga panahon wala sing hari ang Israel. Kag sa amo man nga panahon, ang tribo ni Dan nagapangita sang lugar nga ila maestaran nga mangin ila mismo. Sa mga tribo sang Israel, ang tribo ni Dan ang wala pa makabaton sang ila palanublion nga duta. Gani nagpadala ang mga kaliwat ni Dan sang lima ka maisog nga mga lalaki halin sa ila pamilya sa pagpangita sang ila maestaran. Ining lima ka lalaki naghalin sa mga banwa sang Zora kag Eshtaol.

Sang naglakat na sila sa pagpangita sang lugar, nakaabot sila sa balay ni Micas sa kabukiran sang Efraim, kag didto sila nagtulog. Samtang didto sila, nahibaluan nila nga indi taga-didto atong bataon nga Levita tungod sa iya panghambal. Gani ginpamangkot nila siya, “Ngaa ari ka? Sin-o ang nagdala diri sa imo? Kag ano ang ginahimo mo diri?”

Ginsugiran niya sila sang ginhimo ni Micas sa iya, kag nagsiling siya, “Nagatrabaho ako bilang pari ni Micas, kag ginasuwelduhan niya ako.” Nagsabat ang mga lalaki, “Kon amo sina, pamangkuta abi ang Dios kon bala mangin madinalag-on ining amon paglakat.” Nagsabat ang pari, “Indi kamo magpalibog. Ginaupdan kamo sang Ginoo sa inyo pagpanglakaton.”

Nagpadayon ining lima ka lalaki kag nakaabot sila sa Laish. Nakita nila nga matawhay ang pagpangabuhi sang mga tawo didto pareho sa mga Sidonhon. Malinong ini nga lugar, kag ara ang tanan nga kinahanglan sang mga tawo. Nagasalig gid ang mga pumuluyo nga wala sing may mag-ano sa ila. Ini nga lugar malayo sa mga Sidonhon, kag wala sila sing kadampig nga banwa. Sang magbalik ang lima ka lalaki sa Zora kag Eshtaol, ginpamangkot sila sang ila mga kasimanwa kon ano ang ila nakita. Nagsiling sila, “Dali na, masalakay na kita, kay nakakita kami sang maayo gid nga lugar. Ano, indi pa kamo maghulag? Indi na kita magdugay pa. Salakayon na naton agod masakop na naton ini nga duta. 10 Ginhatag sang Dios sa aton ang ini nga duta. Malapad ini kag bugana, kag ara ang tanan nga kinahanglan naton. Kag isa pa, nagasalig gid ang mga pumuluyo sini nga wala sing may mag-ano sa ila.”

11 Gani, halin sa Zora kag Eshtaol, naglakat ang 600 ka armado nga mga tawo halin sa tribo ni Dan agod magpakig-away. 12 Nagkampo sila sa nakatundan dampi sang banwa sang Kiriat Jearim sa Juda. (Amo ina nga hasta subong ang lugar nga ato ginatawag nga Kampo ni Dan.) 13 Halin didto, nagpadayon sila sa pagpanglakaton hasta nga nakaabot sila sa balay ni Micas, sa kabukiran sang Efraim.

14 Dayon, atong lima ka lalaki nga nagpang-espiya sa Laish nagsiling sa ila mga kaupod, “Nakahibalo bala kamo nga ang isa sa mga balay diri may espesyal nga panapton[a] sang pari, may imahen nga nahaklapan sang pilak, kag iban pa nga mga dios-dios? Ano ayhan ang maayo ta nga himuon?” 15 Pagkatapos nga madesisyunan nila kon ano ang ila himuon, nagkadto sila sa balay ni Micas kag nagpangamusta sa bataon nga Levita nga nagaestar didto. 16-17 Samtang nagatindog sa puwertahan sang banwa ang pari kag ang 600 ka armado nga mga tawo sang tribo ni Dan, nagsulod ang lima ka espiya sa balay ni Micas kag ginpanguha nila ang espesyal nga panapton, ang imahen nga nahaklapan sang pilak, kag ang iban pa nga dios-dios.

18 Sang makita sadto sang pari nga ginsulod sang lima ka tawo ang balay ni Micas kag ginapanguha ato nga mga butang, nagpamangkot siya sa ila, “Ngaa ginakuha ninyo ina?” 19 Nagsabat sila, “Hipos ka lang. Mag-upod ka sa amon kay himuon ka namon nga pari kag manuglaygay. Indi ka bala luyag nga mangin pari sang isa ka tribo sang Israel sang sa isa lang ka panimalay?” 20 Nagustuhan sang pari ang ginsiling sa iya, gani nagbulig siya sa ila sa pagpanguha sang espesyal nga panapton, sang imahen nga nahaklapan sang pilak kag sang iban pa nga mga dios-dios, kag nag-upod siya sa ila.

21 Sang nagalakat sila, nagauna sa ila ang ila mga kabataan, mga kasapatan, kag mga kagamitan. 22 Medyo malayo na sila sa balay ni Micas sang mahibaluan ni Micas ang natabo. Gani gintipon niya ang iya mga kaingod kag ginlagas ang mga kaliwat ni Dan. 23 Ginasinggitan nila sila, kag nagbalikid ang mga kaliwat ni Dan kag nagpamangkot kay Micas, “Ano bala ang natabo nga ginalagas ninyo kami?”

24 Nagsabat si Micas, “Mamangkot pa kamo? Ginkuha ninyo ang mga dios-dios nga akon ginpahimo, pati ang akon pari. Wala na sing nabilin sa akon.” 25 Nagsiling sila, “Maayo pa nga maghipos ka na lang, kay basi maakig ang iban namon nga kaupod kag patyon ka nila pati ang imo pamilya.” 26 Kag nagpadayon sila sa paglakat. Nakita ni Micas nga indi niya sila masarangan, gani nagpauli na lang siya.

27 Nagkadto ang mga kaliwat ni Dan sa Laish dala ang mga dios-dios ni Micas pati ang iya pari. Malinong nga lugar ang Laish, kag nagasalig gid ang mga pumuluyo sini nga wala sing may mag-ano sa ila. Ginsalakay sila sang mga kaliwat ni Dan kag ginpamatay, kag ginsunog ang ila banwa. 28 Wala sing may makabulig sa mga taga-Laish tungod kay malayo sila sa Sidon kag wala sila sing kadampig nga banwa. Ang Laish ara sa kapatagan nga malapit sa Bet Rehob. Sang ulihi ginpatindog liwat ini sang mga kaliwat ni Dan kag ila gin-estaran. 29 Gin-islan nila sang Dan ang ngalan sini suno sa ngalan sang ila katigulangan nga si Dan, nga isa sa mga anak ni Jacob.[b] 30 Ginpatindog nila didto ang dios-dios ni Micas kag ila ginsimba. Si Jonatan nga anak ni Gershom kag apo ni Moises ang ginhimo nila nga pari. Ang mga kaliwat ni Jonatan amo ang nag-alagad bilang mga pari sa tribo ni Dan hasta sang pagbihag sa mga taga-Israel. 31 Kag samtang ang Tolda sang Dios didto pa sa Shilo, ang dios-dios ni Micas padayon nga ginasimba sa Dan.

Notas al pie

  1. 18:14 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
  2. 18:29 Jacob: sa Hebreo, Israel.

New International Reader's Version

Judges 18

The People of Dan Make Their Homes in Laish

1In those days Israel didn’t have a king.

And in those days the tribe of Dan was looking for a place where they could make their homes. They hadn’t been able to take over their own share of land among the tribes of Israel. So the people of Dan sent out five of their leading men from Zorah and Eshtaol. They told the men to look over the land and check it out. Those men did it for all the people of Dan. Those people told the men, “Go. Check out the land.”

So they entered the hill country of Ephraim. They went to the house of Micah. That’s where they spent the night. When they came near Micah’s house, they recognized a voice. It was the voice of the young Levite. So they turned off the road and stopped there. They asked him, “Who brought you here? What are you doing in this place? Why are you here?”

The Levite told them what Micah had done for him. He said, “He has hired me. I’m his priest.”

Then they said to him, “Please ask God for advice. Try to find out whether we’ll have success on our journey.”

The priest answered them, “Go in peace. The Lord is pleased with your journey.”

So the five men left. They came to Laish. There they saw that the people felt secure. They were living in safety. Like the people in Sidon, they were at peace. Their land had everything they needed. Things were going very well for them. They lived a long way from the people of Sidon. And they didn’t think they would ever need help from anyone else.

The men returned to Zorah and Eshtaol. Their people asked them, “What did you find out?”

They answered, “Come on! Let’s attack them! We’ve seen the land, and it is very good. Aren’t you going to do something? Don’t wait any longer. Go there and take it over. 10 When you get there, you will find people who aren’t expecting anything bad to happen to them. Their land has plenty of room. God has handed it over to you. It’s a land that has everything you will ever need.”

11 So 600 men from the tribe of Dan started out from Zorah and Eshtaol. They were prepared for battle. 12 On their way they set up camp. Their camp was near Kiriath Jearim in Judah. That’s why the place is called Mahaneh Dan to this day. It’s west of Kiriath Jearim. 13 From there they went to the hill country of Ephraim. They came to Micah’s house.

14 Then the five men who had looked over the land of Laish spoke to the other members of their tribe. They said, “Don’t you know that one of these houses has a sacred linen apron in it? Some statues of family gods are there. That house also has another statue of a god covered with silver. Now you know what to do.” 15 So they turned off the road and stopped there. They went to the house of the young Levite. He was at Micah’s place. They greeted the young man. 16 The 600 men from Dan stood at the entrance of the gate. They were prepared for battle. 17 The five men who had looked over the land went inside. They took the statue covered with silver. They also took the family gods and the linen apron. During that time, the priest stood at the entrance of the gate. The 600 men stood there with him. They were prepared for battle.

18 When the five men went into Micah’s house and took all those things, the priest spoke to them. He asked, “What are you doing?”

19 They answered him, “Be quiet! Don’t say a word. Come with us. Be our father and priest. You can serve a whole tribe and family group in Israel as our priest. Isn’t that better than serving just one man’s family?” 20 The priest was very pleased. He took the linen apron and the family gods. He also took the statue of the god that was covered with silver. Then the priest left with the people. 21 They put their little children and their livestock in front of them. They also put everything else they owned in front of them. And they turned and went on their way.

22 The men who lived near Micah were called together. Then they left and caught up with the people of Dan. That’s because Dan’s people hadn’t gone very far from Micah’s house. 23 Those who lived near Micah shouted at them. The people of Dan turned around and asked Micah, “What’s the matter with you? Why did you call out your men to fight against us?”

24 He replied, “You took away the gods I made. And you took away my priest. What do I have left? So how can you ask, ‘What’s the matter with you?’ ”

25 The people of Dan answered, “Don’t argue with us. Some of the men may get angry and attack you. Then you and your family will lose your lives.” 26 So the people of Dan went on their way. Micah saw that they were too strong for him. So he turned around and went back home.

27 The people of Dan took what Micah had made. They also took his priest. They continued on their way to Laish. They went there to fight against a people who were at peace and secure. The people of Dan struck them down with their swords. They burned down their city. 28 No one could save those people and their city. They lived a long way from Sidon. And they didn’t think they would ever need help from anyone else. Their city was located in a valley near Beth Rehob.

The people of Dan rebuilt the city. Then they made their homes there. 29 They named it Dan. That’s because they traced their family line back to Dan. He was a son of Israel. The city used to be called Laish. 30 There the people of Dan set up for themselves the statue of the god that was covered with silver. Jonathan and his sons were priests for the tribe of Dan. Jonathan was the son of Gershom, the son of Moses. Jonathan and his sons were priests until the time when the land was captured. 31 The people of Dan continued to use the statue Micah had made. They used it during the whole time the house of God was in Shiloh.