Ang Pulong Sang Dios

Hoseas 8

Ginsilutan sang Ginoo ang Israel Tungod sang Ila Pagsimba sa mga Dios-dios

1“Patunuga ang budyong sa pagpaandam sa akon katawhan nga ang Israel nga ginakabig ko nga akon puluy-an[a] salakayon sang kaaway nga daw sa agila kadasig. Kay ginbaliwala nila ang akon kasugtanan sa ila kag ginlapas nila ang akon Kasuguan. Nagapanawag sila sa akon nga nagasiling, ‘Dios sang Israel, ginakilala ka namon.’ Pero ginsikway nila ang maayo, gani lagson sila sang ila kaaway. Nagpili sila sang mga hari kag mga opisyal nga wala ko ginpili. Naghimo sila sang mga dios-dios halin sa ila mga pilak kag mga bulawan. Kag ini nga mga dios-dios amo ang nagdala sang kalaglagan sa ila. Ginasikway ko[b] ang dios-dios nga baka sang mga taga-Samaria. Nagasingkal ang akon kaakig sa ila. Hasta san-o pa bala antes sila magkabuhi nga matinlo? Ang dios-dios nga baka sang Samaria ginhimo man lang sang platero nga taga-Israel. Indi ina Dios! Sigurado gid nga pagadugmukon ina.

“Pareho lang nga nagapanggas sila sang hangin kag nagaani sang buhawi.[c] Pareho man sa trigo nga wala sing uhay, indi ini makahatag sang kalan-on. Pero bisan makahatag man, ang mga taga-iban nga lugar amo ang magalamon sini. Ang Israel daw sa ginlamon sang iban nga mga nasyon. Kag karon nga nagaimpon na siya sa ila, nangin pareho siya sa galamiton nga wala sing pulos. Daw pareho siya sa maila nga asno nga nagaisahanon kag nagatalang-talang. Nagpangayo siya sang bulig sa Asiria; nagbayad siya[d] sa iban nga mga nasyon agod buligan siya. 10 Pero bisan nagpasakop siya sa sini nga mga nasyon, tipunon ko karon ang iya mga katawhan kag silutan. Kag magasugod na ang ila pag-antos sa pagpigos sa ila sang isa ka hari kag sang iya mga opisyal.[e] 11 Matuod nga naghimo sila sang madamo nga mga halaran para sa mga halad sa pagpakatinlo, pero ini nga mga halaran nangin lugar nga sa diin sila nagapakasala. 12 Ginpasulat ko ang madamo nga mga kasuguan para sa ila, pero ginkabig nila ini nga para sa iban kag indi nga para sa ila. 13 Nagahalad sila sa akon kag ginakaon nila ang karne sang sapat nga ila ginahalad,[f] pero wala ako malipay sa ila. Kag karon dumdumon ko ang ila mga kalautan; silutan ko sila tungod sang ila mga sala. Magabalik sila sa Egipto. 14 Ginkalimtan nila nga mga taga-Israel ang nagtuga sa ila. Sila kag ang mga taga-Juda nagpatindog sang mga palasyo[g] kag sang madamo nga mga banwa nga napalibutan sang pader. Pero sunugon ko ang ila mga banwa kag ang mabakod nga mga parte sini.”

Notas al pie

  1. 8:1 Israel… puluy-an: ukon, akon templo.
  2. 8:5 ko: sa Hebreo, niya.
  3. 8:7 Pareho… buhawi: Siguro ang buot silingon, sa ila mga ginahimo nga wala sing pulos, dako nga silot ang ibalos sa ila.
  4. 8:9 siya: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 11. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
  5. 8:10 isa ka hari… opisyal: ukon, mga hari kag mga pangulo; ukon, gamhanan nga hari.
  6. 8:13 ginakaon… ginahalad: Suno sa Lev. 7:11-18, ang karne sang halad nga para sa maayo nga relasyon kaunon sang pamilya sang manughalad kag sang mga pari.
  7. 8:14 palasyo: ukon, templo.

New Living Translation

Hosea 8

Israel Harvests the Whirlwind

1“Sound the alarm!
    The enemy descends like an eagle on the people of the Lord,
for they have broken my covenant
    and revolted against my law.
Now Israel pleads with me,
    ‘Help us, for you are our God!’
But it is too late.
The people of Israel have rejected what is good,
    and now their enemies will chase after them.
The people have appointed kings without my consent,
    and princes without my approval.
By making idols for themselves from their silver and gold,
    they have brought about their own destruction.

“O Samaria, I reject this calf—
    this idol you have made.
My fury burns against you.
    How long will you be incapable of innocence?
This calf you worship, O Israel,
    was crafted by your own hands!
It is not God!
    Therefore, it must be smashed to bits.

“They have planted the wind
    and will harvest the whirlwind.
The stalks of grain wither
    and produce nothing to eat.
And even if there is any grain,
    foreigners will eat it.
The people of Israel have been swallowed up;
    they lie among the nations like an old discarded pot.
Like a wild donkey looking for a mate,
    they have gone up to Assyria.
The people of Israel[a] have sold themselves—
    sold themselves to many lovers.
10 But though they have sold themselves to many allies,
    I will now gather them together for judgment.
Then they will writhe
    under the burden of the great king.

11 “Israel has built many altars to take away sin,
    but these very altars became places for sinning!
12 Even though I gave them all my laws,
    they act as if those laws don’t apply to them.
13 The people love to offer sacrifices to me,
    feasting on the meat,
    but I do not accept their sacrifices.
I will hold my people accountable for their sins,
    and I will punish them.
    They will return to Egypt.
14 Israel has forgotten its Maker and built great palaces,
    and Judah has fortified its cities.
Therefore, I will send down fire on their cities
    and will burn up their fortresses.”

Notas al pie

  1. 8:9 Hebrew Ephraim, referring to the northern kingdom of Israel; also in 8:11.