Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 5

1Ang kada pangulo nga pari ginpili halin sa mga tawo agod mag-alagad sa Dios para sa ila. Responsibilidad niya ang paghalad sa Dios sang mga sapat kag sang iban pa nga mga halad para sa kapatawaran sang mga sala. Ang pangulo nga pari tawo man lang nga maluya pareho sa aton. Gani may pasunaid siya sa mga tawo nga wala nakahibalo nga nagakasala sila. Kag tungod kay siya mismo nagakasala man, kinahanglan nga maghalad man siya para sa iya kaugalingon nga mga sala, kag indi lang para sa mga sala sang mga tawo. May dungog bilang pangulo nga pari. Pero wala sing may makapili sang iya kaugalingon para mangin pangulo nga pari. Kay ang Dios amo ang nagapili kon sin-o ang mangin pangulo nga pari. Pareho bala kay Aaron sang una, ang Dios amo ang nagpili sa iya. Kag pareho man kay Cristo, indi siya ang nagpadungog sang iya kaugalingon nga mangin pangulo nga pari, kundi ang Dios. Kay nagsiling ang Dios sa iya,

“Ikaw ang akon Anak, kag subong ipakilala ko nga ako ang imo Amay.”[a]

Kag may ginsiling man siya sa iban nga bahin sang Kasulatan,

“Pari ikaw sa wala sing katapusan, pareho sang pagkapari ni Melkizedek.”[b]

Sang diri pa si Jesus sa kalibutan, nagapangamuyo siya kag nagahibi gid nga nagapakitluoy sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Kag tungod kay matinumanon siya, ginsabat sang Dios ang iya pagpangamuyo. Kag bisan Anak siya mismo sang Dios, natun-an niya ang pagkamatinumanon paagi sa mga pag-antos nga iya naagihan. Pagkatapos nga naagihan niya ang tanan nga dapat niya agihan, nangin manluluwas siya sang tanan nga nagatuman sa iya, agod hasta san-o, hilway na sila sa silot nga para sa ila mga sala. 10 Ini tungod nga ginhimo siya sang Dios nga pangulo nga pari pareho sang pagkapari ni Melkizedek.

Paandam Parte sa Pagbiya sa Pagtuo

11 Madamo pa kuntani ang amon inugsugid sa inyo parte sa pagkapari ni Melkizedek kag ni Jesus, ugaling mabudlay ipaathag sa inyo tungod kay mabudlay kamo paintiendihon. 12 Dapat kuntani mga manunudlo na kamo kay dugay na kamo nga nagtuo, pero hasta subong kinahanglan pa gid kamo nga tudluan sang mga panguna nga mga pagtulun-an parte sa pulong sang Dios. Pareho gihapon kamo sa mga lapsag nga nagakinahanglan sang gatas tungod kay indi pa kamo makakaon sang matig-a nga mga pagkaon. 13 Ang mga nagakabuhi sa gatas mga lapsag nga wala sing kalibutan kon ano ang maayo kag malain. 14 Pero ang matig-a nga mga pagkaon para sa mga hamtong nga nakahibalo na kon ano ang maayo kag malain.

Notas al pie

  1. 5:5 Salmo 2:7.
  2. 5:6 Salmo 110:4

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 5

1從人間選出來的大祭司,都是受委任代表人辦理與上帝有關的事,為人的罪向上帝獻上禮物和贖罪祭。 他能體諒那些無知和迷失的人,因為他自己也有人性的軟弱。 所以,他不但要為眾人的罪獻祭,也要為自己的罪獻祭。 沒有人能自取這大祭司的尊榮,只有像亞倫一樣蒙上帝呼召的人才可以做大祭司。

同樣,基督也沒有自取榮耀做大祭司,是上帝對祂說:

「你是我的兒子,
我今日成為你父親。」

在聖經的另一處,上帝又說:

「你照麥基洗德的模式永遠做祭司。」

基督在世為人的時候,曾經聲淚俱下地祈求能救祂脫離死亡的上帝。祂因為敬虔而蒙了應允。 基督雖然是上帝的兒子,仍然從所受的苦難中學習了順服。 祂既然達到了純全的地步,就成了永恆救恩的源頭,使所有順服祂的人都得到拯救。 10 上帝照著麥基洗德的模式立祂做大祭司。

信徒要長進

11 關於這方面的事,我們還有很多話要說,但因為你們已經聽不進去,很難向你們解釋。 12 按你們學習的時間來算,你們本該做別人的老師了,可惜你們還需要別人向你們傳授上帝話語的基本道理,成了不能吃乾糧、只能吃奶的人。 13 因為只能吃奶的人還是嬰孩,不熟習仁義的道理。 14 乾糧是給成年人吃的,他們的心思歷經鍛煉,能夠分辨善惡。