Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 1

Ang Pulong sang Dios Paagi sa Iya Anak

1Sang una nga panahon, madamo gid nga beses nga naghambal ang Dios sa aton mga katigulangan sa nagkalain-lain nga paagi, paagi sa mga propeta. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya Anak. Paagi sa iya, ginhimo sang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag siya man ang iya ginpili nga mangin tag-iya sang tanan nga butang. Sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga nagasilak, kag kon ano ang Dios amo man siya. Siya amo ang nagabuot sang tanan nga butang sa bug-os nga kalibutan paagi sa iya makagagahom nga pulong. Pagkatapos nga nalimpyuhan niya kita sa aton mga sala, nagpungko siya sa tuo sang Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Mas Labaw ang Anak sang Dios sang sa mga Anghel

Gani mas labaw ang Anak sang Dios kag mas halangdon ang iya ngalan sang sa mga anghel. Kay wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Ikaw ang akon Anak,
kag subong ipakilala ko nga ako ang imo Amay.”[a]

Kag wala man nagsiling ang Dios parte sa bisan kay sin-o nga anghel,

“Ako mangin iya Amay,
kag siya mangin akon Anak.”[b]

Kag sang ipadala na sang Dios ang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, nagsiling man siya,

“Ang tanan nga anghel sang Dios dapat magsimba sa iya.”[c]

Amo ini ang ginsiling sang Dios parte sa mga anghel,

“Ang mga anghel puwede ko nga himuon nga hangin.
Ini sila nga akon mga suluguon puwede ko man nga himuon nga nagadabdab nga kalayo.”[d] [e]

Pero kon parte sa iya Anak, nagsiling siya,

“Ang imo ginharian, O Dios, wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian.

Naluyag ka sa matarong,

pero naugot ka sa malain.
Gani ginpili ka sang Dios, nga imo Dios,
kag ginhatagan sang kalipay nga labaw sang sa ginhatag niya sa imo mga kaupdanan.”[f]

10 Kag nagsiling pa gid siya sa iya Anak,

“Sa ginsuguran ikaw, Ginoo, amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan.
11 Ini sila magakalawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon.
Ang tanan magagabok pareho sa bayo.
12 Kag pareho man sa bayo, piuron mo ini tanan kag ilisan.
Pero ikaw iya amo lang sa gihapon, wala nagatigulang kag wala sing kamatayon.”[g]

13 Halin pa sang una, wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Pungko diri sa akon tuo
hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.”[h]

14 Ti, indi bala ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sang Dios nga magbulig sa mga tawo nga magabaton sang kaluwasan?

Notas al pie

 1. 1:5 Salmo 2:7.
 2. 1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.
 3. 1:6 Deu. 32:43.
 4. 1:7 himuon nga hangin… himuon nga nagadabdab nga kalayo: ukon, himuon nga pareho sa hangin… himuon nga pareho sa nagadabdab nga kalayo.
 5. 1:7 Salmo 104:4.
 6. 1:9 Salmo 45:6-7.
 7. 1:12 Salmo 102:25-27.
 8. 1:13 Salmo 110:1.

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1

Fiul, superior îngerilor

1În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri, însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. El, Care este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui şi Care susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curăţirea de păcate şi S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moştenit este mai minunat decât al lor.

Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Tu eşti Fiul Meu!
    Astăzi Te-am născut!“[a]?

Şi, din nou:

„Eu voi fi Tatăl Lui,
    iar El va fi Fiul Meu.“[b]

Şi, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut[c], spune:

„Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“[d]

Iar despre îngeri spune:

„Din vânturi El Îşi face îngeri
    şi din flăcări de foc – slujitori.“[e]

Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci,
    iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.“[f]

10 Şi:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,
    iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi.
    Toate se vor învechi ca o haină.
12 Le vei înfăşura ca pe un veşmânt
    şi vor fi schimbate ca pe o haină.
Tu însă rămâi Acelaşi
    şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“[g]

13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Şezi la dreapta Mea
    până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!“[h]?

14 Nu sunt ei toţi duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moştenească mântuirea?

Notas al pie

 1. Evrei 1:5 Vezi Ps. 2:7
 2. Evrei 1:5 Vezi 2 Sa 7:14; 1 Cron. 17:13
 3. Evrei 1:6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, acelaşi termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 (89:27 în versiunea aceasta, precum şi în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Aşadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naştere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creaţie
 4. Evrei 1:6 Vezi LXX, Deut. 32:43
 5. Evrei 1:7 Vezi Ps. 104:4
 6. Evrei 1:9 Vezi Ps. 45:6,7
 7. Evrei 1:12 Vezi Ps. 102:25-27
 8. Evrei 1:13 Vezi Ps. 110:1