Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10 Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11 Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12 Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13 Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14 Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15 Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.

New American Standard Bible

Haggai 1

Haggai Begins Temple Building

1In the second year of Darius the king, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, “Thus says the Lord of [a]hosts, ‘This people says, “The time has not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt.”’” Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, “Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies desolate?” Now therefore, thus says the Lord of hosts, “[b]Consider your ways! You have sown much, but [c]harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you drink, but there is [d]not enough to become drunk; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes.”

Thus says the Lord of hosts, “[e]Consider your ways! Go up to the [f]mountains, bring wood and rebuild the [g]temple, that I may be pleased with it and be glorified,” says the Lord. You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away. Why?” declares the Lord of hosts, “Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house. 10 Therefore, because of you the sky has withheld [h]its dew and the earth has withheld its produce. 11 I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of [i]your hands.”

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people [j]showed reverence for the Lord. 13 Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke [k]by the commission of the Lord to the people saying, “‘I am with you,’ declares the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of Darius the king.

Notas al pie

 1. Haggai 1:2 Lit hosts, saying
 2. Haggai 1:5 Lit Set your heart on
 3. Haggai 1:6 Lit bring in
 4. Haggai 1:6 Lit not becoming drunk
 5. Haggai 1:7 Lit Set your heart on
 6. Haggai 1:8 Lit mountain
 7. Haggai 1:8 Lit house
 8. Haggai 1:10 Lit from dew
 9. Haggai 1:11 Lit the palms
 10. Haggai 1:12 Lit feared before
 11. Haggai 1:13 Or the message