Ang Pulong Sang Dios

Genesis 50

1Ginhakos dayon ni Jose ang iya amay kag ginhalukan nga nagahibi. Dayon ginsugo niya ang iya mga manugbalsamar nga balsamaron ang iya amay. Gani ginbalsamar nila siya. Ang kalawigon sang pagbalsamar sa iya 40 ka adlaw, suno sa kinaandan sang mga taga-Egipto. Nagpangasubo ang mga Egiptohanon para kay Jacob sa sulod sang 70 ka adlaw.

Sang matapos ang ila pagpangasubo, nagsiling si Jose sa mga opisyal sang hari sang Egipto, “Kon mahimo hambala ninyo ang hari nga tugutan niya ako nga ilubong ko ang akon amay sa Canaan. Kay antes siya mapatay, ginpasumpa niya ako nga ilubong ko siya sa lulubngan nga iya ginpahimo sa Canaan. Pagkatapos lubong mabalik man dayon ako.” Pagkahibalo sang hari, nagsiling siya kay Jose, “Tumana ang imo ginsumpa sa imo amay. Lakat ka kag ilubong siya.”

Gani naglakat si Jose kaupod ang madamo nga mga opisyal sang hari: ang mga manugdumala sang palasyo kag ang mga manugdumala sang Egipto. Kaupod man ang panimalay ni Jose kag ang panimalay sang iya mga utod, ang bilog nga panimalay ni Jacob. Ang nabilin sa Goshen amo lang ang ila magagmay nga mga kabataan kag ang ila mga kasapatan. Kaupod man nila ang mga karwahe kag mga manugkabayo. Madamo gid sila.

10 Pag-abot nila sa linasan sa Atad, malapit sa Suba sang Jordan, nagpangasubo sila didto para kay Jacob kag puwerte gid ang ila paghibi. Nagpangasubo si Jose sing pito ka adlaw para sa iya amay. 11 Pagkakita sang mga Canaanhon sang ila pagpangasubo sa may linasan sa Atad, nagsiling sila, “Puwerte gid ang pagpangasubo sang mga Egiptohanon.” Gani ato nga lugar nga malapit sa Suba sang Jordan gintawag nga Abel Mizraim.[a]

12 Gintuman sang mga anak ni Jacob ang iya ginbilin sa ila. 13 Kay gindala nila ang iya bangkay sa Canaan kag ginlubong sa kuweba nga ara sa uma sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre. Ginbakal ni Abraham ang ini nga uma kay Efron nga Hithanon para himuon nga lulubngan. 14 Pagkatapos sang lubong, nagbalik si Jose sa Egipto upod ang iya mga utod kag ang tanan nga nag-upod sa paglubong.

Nagpasalig si Jose sa Iya mga Utod

15 Karon nga patay na ang ila amay, nagsiling ang mga utod ni Jose, “Basi nagadumot pa si Jose sa aton kag balusan niya kita sa ginhimo naton sa iya.” 16 Gani nagpadala sila sang mensahi kay Jose nga nagasiling, “Nagbilin ang aton amay antes siya mapatay 17 nga hambalon ka nga patawaron mo kami sa malain nga ginhimo namon sa imo. Gani karon, kabay pa nga patawaron mo kami nga alagad man sang Dios sang aton amay.” Sang makaabot ang ila mensahi kay Jose, naghibi siya.

18 Sang ulihi nagkadto mismo ang iya mga utod sa iya. Pag-abot nila, nagluhod sila sa iya atubangan bilang pagtahod. Dayon nagsiling sila, “Handa kami nga mangin ulipon mo.” 19 Pero nagsabat si Jose sa ila, “Indi kamo magkahadlok. Dios bala ako para magsilot sa inyo? 20 Matuod nga nagplano kamo sang malain sa akon, pero ginplano na sang Dios nga magaresulta ato sang kaayuhan nga amo ang pagluwas subong sang madamo nga tawo sa gutom. 21 Gani indi kamo magkahadlok. Sustentuhan ko kamo sang pagkaon pati ang inyo mga kabataan.” Ginpasalig sila ni Jose kag napahamtang ang ila balatyagon.

Ang Pagkapatay ni Jose

22 Nagtiner si Jose sa Egipto upod ang bug-os nga panimalay sang iya amay. Nagkabuhi siya sing 110 ka tuig, 23 kag iya pa nakita ang iya mga apo sa tuhod sa iya anak nga si Efraim kag sa iya apo nga si Makir nga anak ni Manase. Ginkabig niya bilang kaugalingon nga anak ang mga anak ni Makir.

24 Karon, nagsiling si Jose sa iya mga paryente, “Madali na lang ako mapatay, pero indi gid kamo pagpabay-an sang Dios. Kuhaon niya kamo sa sini nga lugar kag dal-on sa lugar nga iya ginpromisa kay Abraham, Isaac kag Jacob.” 25 Dayon ginpasumpa ni Jose ang mga Israelinhon. Siling niya, “Ipromisa ninyo nga kon pahalinon na kamo diri sang Dios, dal-on man ninyo ang akon tul-an sa inyo paghalin sa sini nga lugar.”

26 Napatay si Jose sa edad nga 110 ka tuig. Ginbalsamar siya kag ginbutang sa lungon didto sa Egipto.

Notas al pie

 1. 50:11 Abel Mizraim: buot silingon, pagpangasubo sang mga Egiptohanon.

New American Standard Bible

Genesis 50

The Death of Israel

1Then Joseph fell on his father’s face, and wept over him and kissed him. Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father. So the physicians embalmed Israel. Now forty days were [a]required for [b]it, for [c]such is the period required for embalming. And the Egyptians wept for him seventy days.

When the days of [d]mourning for him were past, Joseph spoke to the household of Pharaoh, saying, “If now I have found favor in your sight, please speak [e]to Pharaoh, saying, ‘My father made me swear, saying, “Behold, I am about to die; in my grave which I dug for myself in the land of Canaan, there you shall bury me.” Now therefore, please let me go up and bury my father; then I will return.’” Pharaoh said, “Go up and bury your father, as he made you swear.”

So Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his household and all the elders of the land of Egypt, and all the household of Joseph and his brothers and his father’s household; they left only their little ones and their flocks and their herds in the land of Goshen. There also went up with him both chariots and horsemen; and it was a very great company. 10 When they came to the [f]threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, they lamented there with a very great and [g]sorrowful lamentation; and he [h]observed seven days mourning for his father. 11 Now when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning at [i]the threshing floor of Atad, they said, “This is a [j]grievous [k]mourning for the Egyptians.” Therefore it was named [l]Abel-mizraim, which is beyond the Jordan.

Burial at Machpelah

12 Thus his sons did for him as he had charged them; 13 for his sons carried him to the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah before Mamre, which Abraham had bought along with the field for a [m]burial site from Ephron the Hittite. 14 After he had buried his father, Joseph returned to Egypt, he and his brothers, and all who had gone up with him to bury his father.

15 When Joseph’s brothers saw that their father was dead, they said, “What if Joseph bears a grudge against us and pays us back in full for all the wrong which we did to him!” 16 So they [n]sent a message to Joseph, saying, “Your father charged before he died, saying, 17 ‘Thus you shall say to Joseph, “Please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong.”’ And now, please forgive the transgression of the servants of the God of your father.” And Joseph wept when they spoke to him. 18 Then his brothers also came and fell down before him and said, “Behold, we are your servants.” 19 But Joseph said to them, “Do not be afraid, for am I in God’s place? 20 As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about [o]this present result, to preserve many people alive. 21 So therefore, do not be afraid; I will provide for you and your little ones.” So he comforted them and spoke [p]kindly to them.

Death of Joseph

22 Now Joseph stayed in Egypt, he and his father’s household, and Joseph lived one hundred and ten years. 23 Joseph saw the third generation of Ephraim’s sons; also the sons of Machir, the son of Manasseh, were born on Joseph’s knees. 24 Joseph said to his brothers, “I am about to die, but God will surely [q]take care of you and bring you up from this land to the land which He [r]promised on oath to Abraham, to Isaac and to Jacob.” 25 Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, “God will surely [s]take care of you, and you shall carry my bones up from here.” 26 So Joseph died at the age of one hundred and ten years; and [t]he was embalmed and placed in a coffin in Egypt.

Notas al pie

 1. Genesis 50:3 Lit fulfilled
 2. Genesis 50:3 Or him
 3. Genesis 50:3 Lit so are fulfilled the days of embalming
 4. Genesis 50:4 Lit weeping
 5. Genesis 50:4 Lit In the ears of
 6. Genesis 50:10 Heb Goren ha-Atad
 7. Genesis 50:10 Lit heavy
 8. Genesis 50:10 Lit made a mourning for seven days
 9. Genesis 50:11 Heb Goren ha-Atad
 10. Genesis 50:11 Lit heavy
 11. Genesis 50:11 Heb ebel
 12. Genesis 50:11 I.e. the meadow (or mourning) of Egypt
 13. Genesis 50:13 Lit possession of a burial place
 14. Genesis 50:16 Lit commanded
 15. Genesis 50:20 Lit as it is this day
 16. Genesis 50:21 Lit to their heart
 17. Genesis 50:24 Or visit
 18. Genesis 50:24 Lit swore
 19. Genesis 50:25 Or visit
 20. Genesis 50:26 Lit they embalmed him