Ang Pulong Sang Dios

Genesis 48

Si Manase Kag si Efraim

1Sang ulihi may nagsugid kay Jose nga nagamasakit ang iya amay nga si Jacob. Gani gindala niya ang iya duha ka anak nga si Manase kag si Efraim kag nagkadto sa iya. Sang ginsugiran si Jacob nga nag-abot ang iya anak nga si Jose, gintinguhaan niya nga makapungko sa iya hiligdaan. Nagsiling si Jacob kay Jose, “Sang didto pa ako sa Luz, sa duta sang Canaan, nagpakita sa akon ang Makagagahom nga Dios kag ginbendisyunan niya ako. Siling niya, ‘Hatagan ko ikaw sang madamo nga mga kaliwat agod mangin amay ka sang madamo nga mga katawhan. Kag ihatag ko ang ini nga duta sang Canaan sa imo mga kaliwat kag mangin ila ini hasta san-o.’ ”

Nagpadayon si Jacob sa pagsiling, “Ang duha mo ka anak nga si Efraim kag si Manase, nga natawo diri sa Egipto antes ako mag-abot, kabigon ko nga akon mga anak. Gani pareho kay Reuben kag kay Simeon, magahalin man sa ila ang mga Israelinhon nga mga tribo. Pero ang masunod mo nga mga anak magapabilin nga imo, kag makabaton sila sang palanublion halin kay Efraim kag kay Manase.

“Nadumduman ko nga sang paghalin namon sa Padan kag nagapanglakaton kami sa duta sang Canaan, napatay ang imo iloy.[a] Natabo ini sang malapit na kami sa Efrata, gani ginlubong ko na lang siya sa higad sang dalan nga pakadto sa Efrata”[b] (nga amo man ang Betlehem.)

Sang makita ni Israel[c] ang mga anak ni Jose, nagpamangkot siya, “Sin-o sila?” Nagsabat si Jose, “Sila ang akon mga anak nga ginhatag sa akon sang Dios diri sa Egipto.” Dayon nagsiling si Israel, “Dal-a sila diri sa akon agod mabendisyunan ko sila.” 10 Daw indi na makakita si Israel tungod sa iya katigulangon, gani gindala ni Jose ang iya mga anak palapit kay Israel. Ginhakos sila ni Israel kag ginhalukan. 11 Nagsiling si Israel kay Jose, “Wala na gid ako maglaom nga makita ko pa ikaw, pero karon gintugot sang Dios nga indi lang ikaw ang akon makita kundi pati man ang imo mga anak.”

12 Ginkuha dayon ni Jose ang iya mga anak sa sabak ni Israel kag nagluhod siya bilang pagtahod sa iya amay. 13 Dayon ginpapalapit niya liwat ang iya mga anak sa ila lolo agod bendisyunan sila. Si Efraim sa may tuo ni Jose, bali sa wala ni Israel; kag si Manase sa may wala ni Jose, bali sa tuo ni Israel. 14 Pero gintungtong ni Israel ang iya tuo nga kamot sa ulo ni Efraim nga amo ang manghod, kag gintungtong niya ang iya wala nga kamot sa ulo ni Manase nga amo ang magulang. 15 Dayon ginbendisyunan niya sila nga nagasiling,

“Kabay pa nga bendisyunan ini nga mga bata sang Dios nga gin-alagad sang akon katigulangan nga si Abraham kag si Isaac, nga amo man ang Dios nga nagabantay sa akon halin sang akon pagkatawo hasta subong.
16 Kag kabay pa nga bendisyunan man sila sang anghel nga nagluwas sa akon sa tanan nga katalagman.
Kabay pa nga madumduman ako kag ang akon katigulangan nga si Abraham kag si Isaac paagi sa ila.
Kag kabay pa nga magdamo gid sila sa kalibutan.”

17 Pagkakita ni Jose nga ginatungtong sang iya amay ang iya tuo nga kamot sa ulo ni Efraim, naglain iya buot. Gani gin-uyatan niya ang kamot sang iya amay agod sayluhon kay Manase, 18 kag nagsiling, “Tay, indi ina amo. Ari ang magulang; itungtong ang imo tuo nga kamot sa iya ulo.” 19 Pero nagsabat ang iya amay, “Huo, nahibaluan ko man anak. Ang mga kaliwat ni Manase mangin bantog man nga katawhan. Pero mas mangin bantog ang mga kaliwat ni Efraim kag mangin madamo sila nga mga grupo sang mga katawhan.” 20 Gani ginhimo niya si Efraim nga labaw sang sa kay Manase. Kag sang sadto nga adlaw, ginbendisyunan niya sila nga nagasiling, “Pagagamiton sang mga Israelinhon ang inyo mga ngalan sa pagbendisyon. Magasiling sila, ‘Kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios pareho kay Efraim kag kay Manase.’ ”

21 Dayon nagsiling si Israel kay Jose, “Madali na lang ako mapatay, pero indi kamo magkabalaka kay pagaupdan kamo sang Dios kag pabalikon sa duta sang inyo katigulangan. 22 Kag ikaw Jose ang magapanubli sang Shekem kag indi ang imo mga utod. Ina nga lugar naangkon ko sa pagpakig-away sa mga Amornon.”

Notas al pie

 1. 48:7 ang imo iloy: sa Hebreo, si Raquel.
 2. 48:7 Efrata: sa Hebreo, Efrat.
 3. 48:8 Israel: Siya amo man si Jacob.

New American Standard Bible

Genesis 48

Israel’s Last Days

1Now it came about after these things that [a]Joseph was told, “Behold, your father is sick.” So he took his two sons Manasseh and Ephraim with him. When [b]it was told to Jacob, “Behold, your son Joseph has come to you,” Israel [c]collected his strength and sat [d]up in the bed. Then Jacob said to Joseph, “[e]God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me, and He said to me, ‘Behold, I will make you fruitful and numerous, and I will make you a company of peoples, and will give this land to your [f]descendants after you for an everlasting possession.’ Now your two sons, who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt, are mine; Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. But your offspring that [g]have been born after them shall be yours; they shall be called by the [h]names of their brothers in their inheritance. Now as for me, when I came from Paddan, Rachel died, [i]to my sorrow, in the land of Canaan on the journey, when there was still some distance to go to Ephrath; and I buried her there on the way to Ephrath (that is, Bethlehem).”

When Israel saw Joseph’s sons, he said, “Who are these?” Joseph said to his father, “They are my sons, whom God has given me here.” So he said, “Bring them to me, please, that I may bless them.” 10 Now the eyes of Israel were so dim from age that he could not see. Then [j]Joseph brought them close to him, and he kissed them and embraced them. 11 Israel said to Joseph, “I never [k]expected to see your face, and behold, God has let me see your [l]children as well.” 12 Then Joseph [m]took them from his knees, and bowed with his face to the ground. 13 Joseph took them both, Ephraim with his right hand toward Israel’s left, and Manasseh with his left hand toward Israel’s right, and brought them close to him. 14 But Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on Manasseh’s head, [n]crossing his hands, [o]although Manasseh was the firstborn. 15 He blessed Joseph, and said,

“The God before whom my fathers Abraham and Isaac walked,
The God who has been my shepherd [p]all my life to this day,
16 The angel who has redeemed me from all evil,
Bless the lads;
And may my name [q]live on in them,
And the [r]names of my fathers Abraham and Isaac;
And may they grow into a multitude in the midst of the earth.”

17 When Joseph saw that his father laid his right hand on Ephraim’s head, it displeased him; and he grasped his father’s hand to remove it from Ephraim’s head to Manasseh’s head. 18 Joseph said to his father, “Not so, my father, for this one is the firstborn. Place your right hand on his head.” 19 But his father refused and said, “I know, my son, I know; he also will become a people and he also will be great. However, his younger brother shall be greater than he, and his [s]descendants shall become a [t]multitude of nations.” 20 He blessed them that day, saying,

“By you Israel will pronounce blessing, saying,
‘May God make you like Ephraim and Manasseh!’”

Thus he put Ephraim before Manasseh. 21 Then Israel said to Joseph, “Behold, I am about to die, but God will be with you, and bring you back to the land of your fathers. 22 I give you one [u]portion more than your brothers, which I took from the hand of the Amorite with my sword and my bow.”

Notas al pie

 1. Genesis 48:1 Lit one said to Joseph
 2. Genesis 48:2 Lit one told Jacob and said
 3. Genesis 48:2 Lit strengthened himself
 4. Genesis 48:2 Lit upon the bed
 5. Genesis 48:3 Heb El Shaddai
 6. Genesis 48:4 Lit seed
 7. Genesis 48:6 Lit you have begotten
 8. Genesis 48:6 Lit name
 9. Genesis 48:7 Lit upon me
 10. Genesis 48:10 Lit he
 11. Genesis 48:11 Lit meditated, judged
 12. Genesis 48:11 Lit seed
 13. Genesis 48:12 Lit made them come out
 14. Genesis 48:14 Or consciously directing
 15. Genesis 48:14 Lit when
 16. Genesis 48:15 Lit from the continuance of me
 17. Genesis 48:16 Lit be called
 18. Genesis 48:16 Lit name
 19. Genesis 48:19 Lit seed
 20. Genesis 48:19 Lit fullness
 21. Genesis 48:22 Or ridge; lit shoulder; Heb Shechem