Ang Pulong Sang Dios

Genesis 16

Si Hagar kag si Ishmael

1Si Sarai nga asawa ni Abram indi makabata. May suluguon siya nga babayi nga Egiptohanon nga ang ngalan si Hagar. Nagsiling si Sarai kay Abram, “Tungod nga wala nagtugot ang Ginoo nga makabata ako, maayo pa siguro nga maghulid ka sa akon suluguon nga babayi kay basi pa lang makabaton kita sang bata paagi sa iya.” Nagsugot si Abram sa ginsiling sang iya asawa. Gani ginhatag ni Sarai si Hagar kay Abram agod mangin iya asawa. (Natabo ini matapos nakaestar si Abram sa Canaan sing napulo ka tuig.) Sang ulihi nagbusong si Hagar.

Pagkahibalo ni Hagar nga nagabusong siya, ginpakanubo niya si Sarai. Tungod sini, nagsiling si Sarai kay Abram, “Karon nga nagabusong na si Hagar ginapakanubo na niya ako. Ikaw ang dapat basulon sini. Ginhatag ko siya sa imo kag ikaw kuntani ang magsaway sa iya. Ang Ginoo na ang maghukom kon sin-o sa aton ang husto.” Nagsabat si Abram, “Kon amo sina, ibalik ko siya sa imo bilang suluguon kag pagusto ka kon ano ang himuon mo sa iya.” Umpisa sadto tama na kalain ang pagtratar ni Sarai kay Hagar, gani sang ulihi naglayas na lang siya.

Nakita sang anghel sang Ginoo si Hagar didto sa tuburan sa kamingawan. Ang tuburan nga ini malapit sa dalan pakadto sa Shur. Nagpamangkot ang anghel sa iya, “Hagar, suluguon ni Sarai, diin ka bala naghalin kag diin ka makadto?” Nagsabat siya, “Naglayas ako sa akon agalon nga si Sarai.” Nagsiling ang anghel sa iya, “Balik ka sa imo agalon kag magpasakop ka sa iya.” 10 Dayon nagsiling pa gid ang anghel,

“Padamuon ko gid ang imo kaliwat nga ang ila kadamuon indi maisip.
11 Nagabusong ka, kag sa indi madugay magabata ka sing lalaki. Ngalanan mo siya nga Ishmael,[a] kay ginpamatian sang Ginoo ang imo pagpanawag sa iya tungod sa imo pag-antos.
12 Pero ang imo anak magakabuhi nga pareho sa isa ka maila nga asno. Kontrahon niya ang tanan, kag ang tanan magakontra sa iya. Bisan ang iya mga paryente kontrahon niya.”

13 Gintawag ni Hagar ang Ginoo nga nagpakighambal sa iya nga “Dios nga Nakakita,” kay siling niya, “Nakita ko gid bala ang Dios nga nakakita sa akon kag sa gihapon buhi ako?”[b] 14 Amo ina nga ang tuburan nga didto sa tunga sang Kadesh kag Bered gintawag nga Beer Lahai Roi.[c]

15 Nagbalik si Hagar kay Sarai, kag sang ulihi nagbata siya sing lalaki. Gin-ngalanan ni Abram ang bata nga Ishmael. 16 Ang edad ni Abram sang natawo si Ishmael 86 ka tuig.

Notas al pie

 1. 16:11 Ishmael: buot silingon sa Hebreo, nagapamati ang Dios.
 2. 16:13 kag sa gihapon buhi ako: ukon, kag diri pa.
 3. 16:14 Beer Lahai Roi: buot silingon sa Hebreo, bubon sang buhi nga Dios nga nakakita sa akon.

New American Standard Bible

Genesis 16

Sarai and Hagar

1Now Sarai, Abram’s wife had borne him no children, and she had an Egyptian maid whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, “Now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Please go in to my maid; perhaps I will [a]obtain children through her.” And Abram listened to the voice of Sarai. After Abram had [b]lived ten years in the land of Canaan, Abram’s wife Sarai took Hagar the Egyptian, her maid, and gave her to her husband Abram as his wife. He went in to Hagar, and she conceived; and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her sight. And Sarai said to Abram, “May the wrong done me be upon you. I gave my maid into your [c]arms, but when she saw that she had conceived, I was despised in her [d]sight. May the Lord judge between [e]you and me.” But Abram said to Sarai, “Behold, your maid is in your [f]power; do to her what is good in your [g]sight.” So Sarai treated her harshly, and she fled from her presence.

Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Shur. He said, “Hagar, Sarai’s maid, where have you come from and where are you going?” And she said, “I am fleeing from the presence of my mistress Sarai.” Then the angel of the Lord said to her, “Return to your mistress, and submit yourself [h]to her authority.” 10 Moreover, the angel of the Lord said to her, “I will greatly multiply your [i]descendants so that [j]they will be too many to count.” 11 The angel of the Lord said to her further,

“Behold, you are with child,
And you will bear a son;
And you shall call his name [k]Ishmael,
Because the Lord [l]has given heed to your affliction.
12 “He will be a wild donkey of a man,
His hand will be against everyone,
And everyone’s hand will be against him;
And he will [m]live [n]to the east of all his brothers.”

13 Then she called the name of the Lord who spoke to her, “[o]You are [p]a God who sees”; for she said, “Have I even [q]remained alive here after seeing Him?” 14 Therefore the well was called [r]Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.

15 So Hagar bore Abram a son; and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. 16 Abram was eighty-six years old when Hagar bore Ishmael to [s]him.

Notas al pie

 1. Genesis 16:2 Lit be built from her
 2. Genesis 16:3 Lit dwelt
 3. Genesis 16:5 Lit bosom
 4. Genesis 16:5 Lit eyes
 5. Genesis 16:5 Lit me and you
 6. Genesis 16:6 Lit hand
 7. Genesis 16:6 Lit eyes
 8. Genesis 16:9 Lit under her hands
 9. Genesis 16:10 Lit seed
 10. Genesis 16:10 Or it shall not be counted for multitude
 11. Genesis 16:11 I.e. God hears
 12. Genesis 16:11 Lit has heard
 13. Genesis 16:12 Lit dwell
 14. Genesis 16:12 Lit before the face of; or in defiance of
 15. Genesis 16:13 Or You, God, see me
 16. Genesis 16:13 Heb Elroi
 17. Genesis 16:13 Lit seen here after the one who saw me
 18. Genesis 16:14 I.e. the well of the living one who sees me
 19. Genesis 16:16 Lit Abram