Ang Pulong Sang Dios

Genesis 11:1-32

Ang Tore sang Babilonia

1Sang una, isa lang ka lingguahe ang ginagamit sang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan. 2Samtang nagasaylo ang mga tawo sang elistaran pasidlangan, nakaabot sila sa isa ka patag sa lugar sang Shinar, kag didto sila nag-estar. 3-4Karon, nagsiling ang mga tawo, “Matukod kita sang isa ka siyudad nga may tore nga lambot sa kalangitan, agod mangin bantog kita kag para indi kita maglapta sa bug-os nga kalibutan.” Gani naghimo sila sang mga tisa,11:3-4 tisa: sa English, brick. kag ginpainitan nila ini sing maayo agod magtig-a gid. Tisa ang ila gin-gamit imbes bato. Kag aspalto ang ila gin-gamit bilang semento.

5Karon, nagpasilabot11:5 nagpasilabot: sa literal, nagpanaog sa pagtan-aw. Amo man sa bersikulo 7. ang Ginoo sa pagtukod sang mga tawo sang siyudad kag tore. 6Siling niya, “Ini nga mga tawo nagaugyon kag may isa lang sila ka lingguahe. Kag ining ila ginahimo umpisa pa lang sang ila pa gid nga pagahimuon. Sa indi madugay himuon nila ang bisan ano nga gusto nila himuon. 7Gani dali, magpasilabot kita. Lain-lainon ta ang ila lingguahe agod indi sila mag-intiendihanay.” 8Gani ginpalapta sila sang Ginoo sa bug-os nga kalibutan tungod kay indi na sila mag-intiendihanay, kag nauntat ang ila pagtukod sang siyudad. 9Ini nga siyudad gintawag nga Babilonia11:9 Babilonia: sa Hebreo, Babel. Posible ang buot silingon sini nga ngalan sa Hebreo, “Nagkalain-lain.” kay didto ginpalain-lain sang Ginoo ang lingguahe sang mga tawo, kag halin didto ginpalapta niya sila sa bug-os nga kalibutan.

Ang mga Kaliwat ni Shem

(1 Cro. 1:24-27)

10Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Shem.

Duha ka tuig pagkatapos sang grabe gid nga baha, sang nagaedad si Shem sing 100 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Arfaxad. 11Matapos natawo si Arfaxad, nagkabuhi pa gid si Shem sing 500 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

12Sang nagaedad na si Arfaxad sing 35 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Shela. 13Matapos natawo si Shela, nagkabuhi pa gid si Arfaxad sing 403 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

14Sang nagaedad na si Shela sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Eber. 15Matapos natawo si Eber, nagkabuhi pa gid si Shela sing 403 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

16Sang nagaedad na si Eber sing 34 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Peleg. 17Matapos natawo si Peleg, nagkabuhi pa gid si Eber sing 430 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

18Sang nagaedad na si Peleg sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Reu. 19Matapos natawo si Reu, nagkabuhi pa gid si Peleg sing 209 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

20Sang nagaedad na si Reu sing 32 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Serug. 21Matapos natawo si Serug, nagkabuhi pa gid si Reu sing 207 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

22Sang nagaedad na si Serug sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Nahor. 23Matapos natawo si Nahor, nagkabuhi pa gid si Serug sing 200 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

24Sang nagaedad na si Nahor sing 29 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Tera. 25Matapos natawo si Tera, nagkabuhi pa gid si Nahor sing 119 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

26Halin sa edad ni Tera nga 70, natawo ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Abram, Nahor, kag Haran.

Ang mga Kaliwat ni Tera

27Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Tera.

Si Tera amay nila ni Abram, Nahor, kag Haran. Si Haran amay ni Lot. 28Napatay si Haran didto sa Ur nga sakop sang mga Kaldeanhon,11:28 Kaldeanhon: Mga katawhan nga nagaestar sang una sa bagatnan sang Babilonia. Sang ulihi nangin Kaldeanhon ang tawag sa mga taga-Babilonia. Amo man sa bersikulo 31. sa lugar mismo nga sa diin natawo siya. Napatay siya samtang buhi pa ang iya amay nga si Tera. 29Nagpangasawa si Abram kay Sarai, kag si Nahor nagpangasawa kay Milca. Ang amay ni Milca kag sang iya utod nga si Isca amo si Haran. 30Si Sarai indi makabata kay baw-as siya.

31Naghalin si Tera sa Ur nga sakop sang mga Kaldeanhon. Kaupod niya ang iya anak nga si Abram, ang iya umagad nga si Sarai, kag ang iya apo nga si Lot nga anak ni Haran. Pakadto sila kuntani sa Canaan, pero pag-abot nila sa Haran didto na lang sila nag-estar. 32Didto napatay si Tera sa edad nga 205.11:32 205: sa Samaritan Pentateuch, 145.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 11:1-32

Babels torn och språkförbistringen

1Alla människorna på jorden talade ett och samma språk. 2När de spred sig österut, upptäckte de en slätt i Shinar11:2 Se not till 10:10. och bosatte sig där. 3De sa till varandra: ”Låt oss tillverka bränt tegel.” Så använde de tegel som byggsten och beck som murbruk. 4Sedan sa de: ”Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och göra vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden.”

5Men när Herren kom ned för att se staden och tornet som de höll på att bygga, 6sa han: ”De är ett folk och har ett och samma språk. När de börjar så här kommer inget att bli omöjligt för dem! 7Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de blir förvirrade och inte kan förstå varandra!”

8Så skingrade Herren dem över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9Det är därför som den kallas Babel11:9 Betyder förvirring., för det var där som Herren förvirrade dem genom språkförbistringen och skingrade dem därifrån över hela jorden.

Berättelsen om Sems släkt

(1 Krön 1:24-27)

10Detta är berättelsen om Sems släkt.

När Sem var 100 år gammal, föddes hans son Arpakshad två år efter floden. 11Efter Arpakshads födelse levde Sem ytterligare 500 år och fick söner och döttrar.

12När Arpakshad var 35 år gammal föddes hans son Shelach, 13och därefter levde han ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

14Shelach var 30 år gammal när hans son Ever föddes, 15och han levde därefter ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

16Ever var 34 år gammal när hans son Peleg föddes, 17och han levde därefter ytterligare 430 år och fick söner och döttrar.

18Peleg var 30 år gammal när hans son Regu föddes, 19och han levde därefter ytterligare 209 år och fick söner och döttrar.

20Regu var 32 år gammal när Serug föddes, 21och han levde därefter ytterligare 207 år och fick söner och döttrar.

22Serug var 30 år gammal när hans son Nachor föddes, 23och han levde därefter ytterligare 200 år och fick söner och döttrar.

24Nachor var 29 år gammal när hans son Terach föddes, 25och han levde därefter ytterligare 119 år och fick söner och döttrar.

26När Terach var 70 år gammal var han far till Abram, Nachor och Haran.

Från Terach till Abram

27Detta är berättelsen om Terachs släkt. Terach var far till Abram, Nachor och Haran, och Haran var far till Lot. 28Haran dog i det land där han föddes, i Ur i Kaldéen, medan hans far ännu levde.

29Både Abram och Nachor gifte sig. Abrams hustru hette Saraj, och Nachors hustru Milka, dotter till Haran som var far till både Milka och Jiska. 30Men Saraj kunde inte få några barn. 31Terach tog sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj och lämnade Ur i Kaldéen för att flytta till Kanaans land. Men de stannade och bosatte sig i staden Harran. 32Där dog Terach, 205 år gammal.