Ang Pulong Sang Dios

Ezra 1

Ginpabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ila Duta

1Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusuon ni Cyrus nga magsulat sang isa ka pahibalo nga ibantala sa bug-os niya nga ginharian. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias.[a]

“Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia:

“Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit,[b] ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan, kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa Jerusalem kag patinduga ninyo liwat didto ang templo sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagapuyo sa sina nga siyudad. Kag kabay pa nga updan niya kamo. Ang mga katawhan sa mga lugar nga ginaestaran ninyo nga mga Israelinhon nga nagkalabilin, dapat magbulig sa inyo, sa inyo nga paglakat. Maghatag sila sang mga pilak kag bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo sang Dios sa Jerusalem.”

May mga Israelinhon nga gintandog sang Dios nga magbalik sa Jerusalem. Gani nagpreparar sila sa pagkadto didto agod patindugon ang templo sang Ginoo. Kaupod sa ila amo ang mga pangulo sang mga pamilya sang tribo ni Juda kag sang tribo ni Benjamin, ang mga pari, kag ang mga Levita. Ang iban nga mga katawhan nagbulig sa ila paagi sa paghatag sang mga kagamitan nga hinimo halin sa pilak, mga bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, iban pa nga malahalon nga mga butang, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo.

Gin-uli man sa ila ni Haring Cyrus ang mga kagamitan sa templo sang Ginoo nga ginkuha ni Haring Nebucadnezar sa Jerusalem kag gindala sa templo sang iya mga dios-dios. Gintugyan ini ni Haring Cyrus kay Mitredat nga tresurero sang iya ginharian. Gin-isip ini ni Mitredat kag ginhatag ang lista kay Sheshbazar, ang gobernador sang Juda. 9-10 Amo ini ang gin-isip nga mga kagamitan:[c]

bulawan nga mga bandehado30
pilak nga mga bandehado1,000
mga kutsilyo[d]29
bulawan nga mga yahong30
pilak nga mga yahong410
iban pa nga mga kagamitan1,000

11 Tanan-tanan, may mga 5,400 ka kagamitan nga bulawan kag pilak. Gindala ini tanan ni Sheshbazar sang nagbalik siya sa Jerusalem halin sa Babilonia kaupod sang iban nga mga ginbihag.

Notas al pie

  1. 1:1 agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga mahilway ang mga Israelinhon sa pagkabihag sa Babilonia pagkaligad sang 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jeremias 25:11; 29:10.)
  2. 1:2 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.
  3. 1:9-10 Ang mga masunod indi mapat-od sa Hebreo kon ano gid nga mga kagamitan.
  4. 1:9-10 kutsilyo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

New Living Translation

Ezra 1

Cyrus Allows the Exiles to Return

1In the first year of King Cyrus of Persia,[a] the Lord fulfilled the prophecy he had given through Jeremiah.[b] He stirred the heart of Cyrus to put this proclamation in writing and to send it throughout his kingdom:

“This is what King Cyrus of Persia says:

“The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. He has appointed me to build him a Temple at Jerusalem, which is in Judah. Any of you who are his people may go to Jerusalem in Judah to rebuild this Temple of the Lord, the God of Israel, who lives in Jerusalem. And may your God be with you! Wherever this Jewish remnant is found, let their neighbors contribute toward their expenses by giving them silver and gold, supplies for the journey, and livestock, as well as a voluntary offering for the Temple of God in Jerusalem.”

Then God stirred the hearts of the priests and Levites and the leaders of the tribes of Judah and Benjamin to go to Jerusalem to rebuild the Temple of the Lord. And all their neighbors assisted by giving them articles of silver and gold, supplies for the journey, and livestock. They gave them many valuable gifts in addition to all the voluntary offerings.

King Cyrus himself brought out the articles that King Nebuchadnezzar had taken from the Lord’s Temple in Jerusalem and had placed in the temple of his own gods. Cyrus directed Mithredath, the treasurer of Persia, to count these items and present them to Sheshbazzar, the leader of the exiles returning to Judah.[c] This is a list of the items that were returned:

gold basins30
silver basins1,000
silver incense burners[d]29
10 gold bowls30
silver bowls410
other items1,000

11 In all, there were 5,400 articles of gold and silver. Sheshbazzar brought all of these along when the exiles went from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. 1:1a The first year of Cyrus’s reign over Babylon was 538 B.c.
  2. 1:1b See Jer 25:11-12; 29:10.
  3. 1:8 Hebrew Sheshbazzar, the prince of Judah.
  4. 1:9 The meaning of this Hebrew word is uncertain.