Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 28

Ang Mensahi Batok sa Hari sang Tyre

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, silinga ang pangulo sang Tyre nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sa imo pagkabugalon nagasiling ka nga ikaw isa ka dios nga nagapungko sa trono sa tunga sang kadagatan. Pero ang matuod, bisan nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, indi ikaw dios kundi tawo lang. Nagahunahuna ka nga mas maalam ka pa sang sa kay Daniel, nga wala sing sekreto nga indi mo mahibaluan. Paagi sa imo kaalam kag ihibalo nagmanggaranon ka kag nakatipon sang bulawan kag pilak sa imo talaguan sang manggad. Paagi man sa imo abilidad sa pagnegosyo, nagdugang pa gid ang imo manggad, kag tungod sang imo manggad nagbugalon ka. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga tungod kay nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, ipasalakay ko ikaw sa taga-iban nga lugar nga pinakamapintas sa tanan nga nasyon. Panglaglagon nila ang imo matahom nga mga pagkabutang nga imo naangkon paagi sa imo kaalam. Kag madula ang imo kadungganan. Masakit ang imo kamatayon; itagbong ka nila sa kadadalman sang dagat. Ti, makasiling ka pa bala gihapon nga ikaw isa ka dios sa atubangan sang mga magapatay sa imo? Para sa ila tawo ka lang kag indi isa ka dios. 10 Mapatay ka sa kamot sang taga-iban nga lugar pareho sa kamatayon sang isa ka tawo nga wala nagtuo sa akon. [a] Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

11 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, 12 “Tawo, magpanalambiton ka parte sa hari sang Tyre. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sadto anay isa ikaw ka halimbawa sang pagkaperpekto. Maalam ka kag matahom gid. 13 Ara ka sadto sa Eden, sa katamnan sang Dios. Nadekorasyunan ka sang nagkalain-lain nga klase sang malahalon nga mga bato: rubi, topasio, esmeralda, krisolito, onika, haspe, sapiro, turquiso kag berilo. Nadekorasyunan ka man sang bulawan[b] nga ginpreparar na para sa imo sa adlaw sang imo pagkatawo. 14 Ginpili ko ikaw bilang kerubin nga manugbantay sa akon balaan nga bukid. Nagalakat ka sa tunga sang nagabadlak[c] nga mga bato. 15 Wala sing ikasaway sa imo pagginawi halin sang imo pagkatawo hasta sang ulihi nga naghimo ka sang malain. 16 Ang imo madamo nga mga negosyo nangin kabangdanan sang imo pagpamintas kag pagpakasala. Gani gintabog ko ikaw halin sa balaan ko nga bukid; ginpahalin ko ikaw sa nagabadlak nga mga bato. 17 Nangin bugalon ka tungod sang imo katahom, kag gin-gamit mo sa kabuangan ang imo kaalam agod mangin bantog ka. Amo ini nga ginhaboy ko ikaw sa duta, kag nangin talan-awon ka sang iban nga mga hari. 18 Tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan. Gani sa atubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar kag nasunog ka hasta nga nangin abo ka na lang sa duta. 19 Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlukan sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag nadula ka na hasta san-o.”

Ang Mensahi Batok sa Sidon

20 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 21 “Tawo, mag-atubang ka sa Sidon kag magwali kontra sa iya. 22 Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kontra ko ikaw, Sidon. Dayawon ako sang mga tawo kon silutan ko na ikaw, kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo. Sa sini nga paagi, mapakita ko sa imo ang akon pagkabalaan. 23 Padal-an ko ikaw sang kalalat-an, kag tungod sini magailig ang dugo dira sa imo mga karsada. Salakayon ka palibot, kag madamo gid ang mapatay sa imo mga pumuluyo. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.

24 “Dayon wala na sang katupad nga mga nasyon ang katawhan sang Israel nga magapangyaguta sa ila, nga magasakit sa ila nga daw sa matalom nga mga tunok. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoong Dios.”

25 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Tipunon ko na ang katawhan sang Israel halin sa mga nasyon nga sa diin naglalapta sila. Paagi sa sining himuon ko sa ila, mapakita ko ang akon pagkabalaan sa mga nasyon. Maestar na dayon ang mga Israelinhon sa ila mismo nga duta, ang duta nga ginhatag ko sa akon alagad nga si Jacob. 26 Magaestar sila didto nga wala sing katalagman. Magapatindog sila sang mga balay kag magatanom sang mga ubas. Wala na sing may maggamo pa sa ila kon silutan ko na ang tanan nila nga katupad nga mga nasyon nga nagayaguta sa ila. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios.”

Notas al pie

  1. 28:10 wala nagtuo sa akon: sa literal, wala matuli.
  2. 28:13 Nadekorasyunan ka man sang bulawan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 28:14 nagabadlak: ukon, nagakalayo. Amo man sa bersikulo 16.

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 28

คำพยากรณ์กล่าวโทษกษัตริย์ไทระ

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่ผู้ปกครองเมืองไทระว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“ ‘ด้วยความหยิ่งผยองในจิตใจ
เจ้ากล่าวว่า “ข้าคือเทพเจ้า
ข้านั่งเหนือบัลลังก์ของเทพเจ้า
ที่ใจกลางห้วงสมุทร”
แต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ ไม่ใช่เทพเจ้า
แม้เจ้าจะคิดว่าตนเองเฉลียวฉลาดเสมอเทพเจ้า
เจ้าฉลาดกว่าดาเนียล[a]หรือ?
ไม่มีความลับใดซ่อนเร้นจากเจ้าหรือ?
โดยสติปัญญาและความเข้าใจ
เจ้าหาทรัพย์สมบัติมาให้ตนเอง
และสะสมเงินทอง
ไว้ในคลังของเจ้า
โดยความช่ำชองในการค้าขาย
เจ้าทำให้ทรัพย์สมบัติของตนทวีขึ้น
และเนื่องจากความมั่งคั่งของเจ้า
จิตใจของเจ้าก็หยิ่งผยองขึ้น

“ ‘ฉะนั้นพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“ ‘เนื่องจากเจ้าคิดว่าตัวเองฉลาด
มีสติปัญญาเสมอเทพเจ้า
เรากำลังจะนำคนต่างชาติมาสู้รบกับเจ้า
เป็นประชาชาติที่อำมหิตที่สุด
พวกเขาจะชักดาบห้ำหั่นความงามและสติปัญญาของเจ้า
และทำลายความโอ่อ่าตระการตาของเจ้า
คนเหล่านั้นจะผลักเจ้าลงสู่เหวลึก
และเจ้าจะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม
ที่ใจกลางห้วงสมุทร
ถึงตอนนั้นเจ้าจะพูดไหมว่า “ข้าคือเทพเจ้า”
ต่อหน้าบรรดาผู้สังหารเจ้า?
เจ้าจะเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้า
ในเงื้อมมือของผู้ที่ปลิดชีวิตเจ้า
10 เจ้าจะตายอย่างคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต
โดยน้ำมือของชาวต่างชาติ

เราได้ลั่นวาจาไว้ พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้น’ ”

11 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า 12 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงคร่ำครวญเกี่ยวกับกษัตริย์ไทระและกล่าวแก่เขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“ ‘เจ้าเป็นแบบฉบับของความสมบูรณ์
เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความงามเพียบพร้อม
13 เจ้าอยู่ในเอเดน
ในอุทยานของพระเจ้า
มีอัญมณีล้ำค่าประดับประดา
ได้แก่ ทับทิม บุษราคัม มรกต
เพชร เพทาย โกเมน
มณีโชติ ไพฑูรย์ และเบริล[b]
ทั้งเรือนและหนามเตย[c]ทำด้วยทองคำ
สิ่งเหล่านี้จัดเตรียมไว้พร้อมสรรพในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา
14 เจ้าได้รับการเจิมตั้งให้เป็นเครูบผู้พิทักษ์
เพราะเราได้กำหนดเจ้าไว้เช่นนั้น
เจ้าอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
และดำเนินอยู่ท่ามกลางอัญมณีอันส่องประกายโชติช่วงดุจไฟ
15 ตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้น
ความประพฤติของเจ้าก็ปราศจากที่ติ
จนกระทั่งพบความชั่วร้ายในตัวเจ้า
16 การทำมาค้าขึ้น
ทำให้เจ้าเต็มไปด้วยความอำมหิต
และเจ้าได้ทำบาป
ฉะนั้นเราจึงขับไล่เจ้าไปจากภูเขาของพระเจ้าด้วยความอดสู
เครูบผู้พิทักษ์เอ๋ย เราจึงไล่เจ้าไป
จากท่ามกลางอัญมณีอันส่องประกายโชติช่วงดุจไฟ
17 จิตใจของเจ้าหยิ่งผยอง
เพราะความงามของเจ้า
และเจ้าได้ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมทรามไป
เพราะความโอ่อ่าตระการของตน
ฉะนั้นเราจึงเหวี่ยงเจ้าลงบนแผ่นดินโลก
ทำให้กษัตริย์ทั้งหลายตกตะลึง
18 เจ้าได้ทำให้สถานนมัสการทั้งหลายของเจ้าตกต่ำ
เพราะบาปหนาและการค้าอันทุจริตของเจ้า
ฉะนั้นเราจึงบันดาลไฟออกมาจากเจ้า
เผาผลาญเจ้า
และทำให้เจ้าเหลือแต่เถ้าถ่าน
กองอยู่ที่พื้นต่อหน้าคนพบเห็น
19 มวลประชาชาติที่รู้จักเจ้า
ก็ตกตะลึงเพราะเจ้า
เจ้ามาถึงจุดจบอันน่าสยดสยอง
และไม่มีเจ้าอีกต่อไป’ ”

คำพยากรณ์กล่าวโทษไซดอน

20 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า 21 “บุตรมนุษย์เอ๋ย จงประณามไซดอน กล่าวพยากรณ์แก่เมืองนั้นว่า 22 ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“ ‘ไซดอนเอ๋ย เราเป็นศัตรูกับเจ้า
และเราจะได้รับเกียรติสิริจากสิ่งที่เราจะทำกับเจ้า
เจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์
เมื่อเราลงอาญาเจ้า
และสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราแก่เจ้า
23 เราจะส่งภัยพิบัติมาเหนือเจ้า
และทำให้เลือดหลั่งนองตามถนนหนทาง
ผู้ที่ถูกสังหารจะล้มตายในเจ้า
ด้วยดาบซึ่งฟาดฟันอยู่รอบด้าน
เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์

24 “ ‘ประชากรอิสราเอลไม่ต้องพบกับเพื่อนบ้านที่ชั่วร้ายซึ่งเป็นหนามทิ่มแทงให้เจ็บปวดอีกต่อไป เมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

25 “ ‘พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า เมื่อเรารวบรวมชนชาติอิสราเอลออกมาจากชาติต่างๆ ที่เขาถูกทำให้กระจัดกระจัดกระจายไปนั้น เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราผ่านพวกเขาต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย จากนั้นพวกเขาจะอาศัยอยู่ในดินแดนของตน ซึ่งเรามอบให้ยาโคบผู้รับใช้ของเรา 26 พวกเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัย จะสร้างบ้านเรือน ทำสวนองุ่น จะอาศัยอยู่อย่างสงบสุข เมื่อเราลงทัณฑ์บรรดาประเทศเพื่อนบ้านผู้ประทุษร้ายเขา เมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา’ ”

Notas al pie

  1. 28:3 หรือดาเนลตามตัวสะกดภาษาฮีบรู อาจหมายถึงผู้เผยพระวจนะดาเนียลหรือคนอื่นก็ได้
  2. 28:13 ในภาษาฮีบรูอัญมณีเหล่านี้บางชิ้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
  3. 28:13 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน