Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 23

Ang Duha ka Mag-utod nga Babayi nga mga Malain

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sadto anay may duha ka mag-utod nga babayi. Sang bataon pa sila, nagabaligya sila sang ila lawas sa Egipto. Ginapabay-an lang nila ang mga lalaki nga magpaayaw sa ila mga lawas. Ang ngalan sang magulang amo si Ohola, kag ang manghod amo si Oholiba. Ginpangasawa ko sila nga duha kag may mga anak kami. Si Ohola amo ang Samaria, kag si Oholiba amo ang Jerusalem.

“Bisan asawa ko na si Ohola, nagapadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga malapit sa iya. Mga guwapo sila kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila kag mga kumander nga nakauniporme sang asol, kag mga manugkabayo pa. Nagpakighilawas si Ohola sa tanan nga opisyal sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. Wala gid siya nag-untat sa pagbaligya sang iya lawas halin sang didto pa siya sa Egipto. Sang bataon pa siya nagpakighilawas na siya, kag ang mga lalaki nagpaayaw sa iya lawas.

“Gani gintugyan ko siya sa kamot sang iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga ginalagas gid niya. 10 Gin-ubahan nila siya, ginpatay paagi sa espada, kag ginbihag ang iya mga anak. Ang natabo nga pagsilot sa iya amo ang ginahambalan sang mga kababayihan.

11 “Bisan pa nga nakita ni Oholiba ang natabo sa iya utod, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nangin mas malain pa siya nga babayi sang sa iya utod. 12 Naglagas man siya sa mga taga-Asiria nga mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Ini sila mga kapitan kag mga kumander nga nakauniporme, kag mga manugkabayo pa. 13 Nakita ko nga pareho siya sa iya utod; gindagtaan man niya ang iya kaugalingon.

14-15 “Nagdugang pa gid ang pagbaligya ni Oholiba sang iya lawas. Naluyag man siya sa manugkarwahe nga mga opisyal sang Babilonia sang makita niya ang ila larawan sa mga dingding. Ini nga mga opisyal nakauniporme sang pula, may mga wagkos sa hawak, kag may mga turban. 16 Tungod nga naluyag siya sa ila, nagpasugo siya sa Babilonia sa pag-imbitar sa sini nga mga opisyal sa pagkadto sa iya. 17 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-an siya kag nagbulag siya sa ila.

18 “Ginkangil-aran kag gintalikdan ko si Oholiba pareho sang akon ginhimo sa iya utod tungod kay nagapadayon siya sa pagbaligya sang iya lawas sing hayag. 19 Pero sa pihak sini, padayon pa gid siya nga nagbaligya sang iya lawas pareho sang iya ginhimo didto sa Egipto sang bataon pa siya. 20 Nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga ang ila kinatawo pareho kadako sang iya sang mga asno kag ang ila semilya pareho kadamo sang iya sang mga kabayo. 21 Gani, Oholiba, nagbalik ka sa imo binastos nga buluhaton nga imo ginhimo sadto sa Egipto sang bataon ka pa. Didto nagpaayaw ang mga lalaki sa imo lawas.

22 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 23 Sila amo ang mga taga-Babilonia kag ang mga Kaldeanhon nga halin sa Pekod, Shoa, Koa, kag ang mga taga-Asiria. Ini sila mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila, mga kumander, mga manugkarwahe nga mga opisyal, kag iban pa nga mataas nga opisyal. Mga manugkabayo pa sila tanan. 24 Magasalakay sila sa imo halin sa aminhan nga may madamo nga mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahe. May mga taming sila kag mga helmet, kag libutan ka nila. Itugyan ko ikaw sa ila para silutan, kag silutan ka nila sang silot nga suno sa ila bagay sa imo. 25 Sa akon puwerte nga kaakig sa imo, pasilutan ko ikaw sa ila. Kag sa ila kaakig utdon nila ang imo ilong kag mga dulunggan. Bihagon nila ang imo mga anak, kag ang mabilin sa imo pamatyon nila sa espada ukon sunugon. 26 Ubahan man nila ikaw kag kuhaon ang imo mga alahas. 27 Mauntat na dayon ang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas, nga gin-umpisahan mo sa Egipto. Indi mo na pagdumdumon ina, kag kalimtan mo na ang Egipto. 28 Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ikaw sa kamot sang mga tawo nga imo ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 29 Silutan ka nila sa ila kaakig, kag kuhaon nila ang tanan mo nga mga ginpangabudlayan. Bayaan ka nila nga hublas, kag makita sang mga tawo ang makahuluya mo nga kahimtangan tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas. 30 Amo ini ang nagdala sa imo sa kalaglagan, kay nagpakighilawas ka sa mga taga-iban nga mga nasyon kag ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 31 Ginsunod mo ang ginhimo sang imo utod nga babayi, gani silutan ko man ikaw pareho sang akon pagsilot sa iya.

32 Huo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko ikaw pareho sang akon pagsilot sa imo utod nga babayi. Ang akon silot pareho sang ilimnon sa kupa nga dako kag madalom. Kag kon mainom mo na ini nga kupa nga puno sang akon kaakig, pagayagutaon kag pagainsultuhon ka. 33 Mahubog ka kag masubuan, kay ang kupa nga ini puno sang kalaglagan. Amo ini ang kupa sang pag-antos nga nainom sang imo utod nga Samaria. 34 Siputon mo gid ini inom, kag dayon buk-on mo ang kupa, kag pukpukon mo ang imo dughan sa kasubo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 35 Kag tungod kay ginkalimtan mo ako kag gintalikdan, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga magaantos ka gid tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas.”

36 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, “Tawo, sentensyahi si Ohola kag si Oholiba. Ipahibalo sa ila ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 37 Kay nagpanginlalaki sila kag nagpamatay. Nagpanginlalaki sila paagi sa pagsimba sa mga dios-dios, kag ang ila mga anak mismo, nga gindedikar nila sa akon sang natawo sila, ginhalad nila sa mga dios-dios bilang pagkaon sini. 38-39 Wala labot sina, gindagtaan pa nila ang akon templo kag ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko sa ila. Sang adlaw nga ginhalad nila ang ila mga anak sa ila dios-dios, nagsulod sila sa akon templo, kag Adlaw pa ato nga Inugpahuway. 40 Nagpasugat pa gani sila sang mga lalaki halin sa malayo nga mga lugar. Kag sang pag-abot sini nga mga lalaki, nagpaligo sila kag nagpaguwapa, kag nagsuksok sang mga alahas. 41 Nagpungko dayon sila sa matahom nga katre, nga sa atubang sini may lamisa. May ginbutang sila didto sa lamisa nga insenso kag lana nga ihalad kuntani sa akon. 42 Mabatian sa ila kuwarto ang ginahod sang mga hubog kag nagapatawhay-tawhay nga mga tawo, nga naghalin sa kamingawan. Ginpasuksukan sila sang sini nga mga tawo sang pulseras kag ginbutangan sang matahom nga korona. 43 Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, ‘Pagusto sila nga magpakighilawas sa sina nga mga babayi nga nagtigulang na lang sa pagbaligya sang ila lawas.’ 44 Amo gani ang ila ginhimo. Naghulid sila sa kay Ohola kag kay Oholiba, ang duha ka bastos nga mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. 45 Pero ini nga mga babayi silutan sang matarong nga mga tawo sing silot nga nagakabagay gid sa ila nga pagpanginlalaki kag pagpamatay.

46 Ako, ang Ginoong Dios, magasugo sang mga tawo nga magasalakay sa ila. Ini nga mga tawo magapahadlok sa ila, magaagaw sang ila mga pagkabutang, 47 magabato sa ila, kag magapatay sa ila sa espada. Pamatyon man ang ila mga kabataan kag sunugon ang ila mga balay. 48 Sa sini nga paagi mapauntat ko ang binastos nga buluhaton sa sini nga nasyon. Kag ini mangin paandam man sa iban nga indi gid magsunod sa ila ginhimo. 49 Kag kamo nga duha ka mag-utod, magaantos gid kamo tungod sa inyo binastos nga buluhaton kag pagsimba sa mga dios-dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以西结书 23

两个淫妇的比喻

1耶和华对我说: “人子啊,有一对同胞姊妹, 她们在埃及做娼妓,年轻时就淫乱,任人抚摸她们的胸,玩弄她们的乳。 姐姐名叫阿荷拉,妹妹名叫阿荷利巴。后来她们都归属了我,并且生儿育女。阿荷拉即撒玛利亚,阿荷利巴即耶路撒冷。

“阿荷拉归属我后仍然淫乱,贪恋她的情人——亚述人。 他们都是身穿紫衣的省长和总督,都是英俊的年轻骑士。 她便与这些亚述的精英放纵情欲,拜他们的偶像,玷污自己。 她没有放弃在埃及的淫荡行为,她年轻的时候就任人玩弄、发泄情欲。 因此,我把她交在她所恋慕的亚述人手里。 10 他们扒光她的衣服,夺去她的儿女,用刀杀了她。她受了报应,成了妇女口中的笑柄。

11 “她妹妹阿荷利巴看见这一切,不但没有引以为戒,反而更加放荡淫乱。 12 她贪恋亚述的省长和总督,那些衣着华丽、英俊的年轻骑士。 13 我看见她玷污了自己,与姐姐的行径如出一辙。 14 她还变本加厉地放荡淫乱,看见墙上用朱砂画着迦勒底人的像, 15 腰间束带,头巾飘扬,都像是来自迦勒底的巴比伦人的将领, 16 便恋上了他们,差遣使者到他们那里。 17 巴比伦人便来上她的床,放纵情欲玷污了她。之后,她便厌弃他们。 18 她继续公开地淫乱,在众人面前赤身露体,我厌弃她,像厌弃她姐姐一样。 19 她却更加淫乱,怀念自己年轻时在埃及为娼的日子, 20 怎样与那些体壮精足、如驴似马的情人纵淫, 21 渴望重温早年的淫行,任埃及人摸胸弄乳。

22 “因此,主耶和华对阿荷利巴这样说,‘我要使那些被你离弃的情人从四面八方来攻击你。 23 他们是巴比伦人,还有从比割、书亚和哥亚来的迦勒底人以及亚述人,都是骑马的省长和总督及年轻英俊的有名将领。 24 他们率领大队人马,带着兵器、战车和军需车来攻击你。他们顶盔贯甲,手拿盾牌从四面八方进攻你。我要让他们惩罚你,他们会按自己的律例来审判你。 25 我要借着他们向你倾倒我的义愤,他们要在愤怒中对付你,割去你的鼻子和耳朵,掳去你的儿女,城中剩下的人都要死于刀下,被火吞噬。 26 他们要剥下你的衣服,夺去你的珠宝。 27 我要借此制止你从埃及染上的淫乱和放荡,使你不再向往埃及。 28 我要把你交在你所厌恶的人手中, 29 他们必满怀仇恨地对付你,夺去你努力得来的一切,留下你赤身露体,使你淫荡的丑恶公布于众。 30 因为你与各国苟合,被他们的偶像玷污,这些事必临到你身上。 31 你既然步你姐姐的后尘,我要让你喝她喝的那杯。’

32 “主耶和华说,

“‘你必喝你姐姐那又大又深的杯,
成为人们耻笑和辱骂的对象。
33 你姐姐撒玛利亚的杯盛满了恐惧和凄凉。
你喝了后必酩酊大醉,
满心忧愁。
34 你必一滴不剩把它喝光,
然后把杯摔成碎片,
抓破自己的胸脯。
这是主耶和华说的。’

35 “主耶和华说,‘你既忘记我,把我抛在脑后,就要受自己放荡淫乱的报应。’”

36 耶和华又对我说:“人子啊,你要审判阿荷拉和阿荷利巴,指出她们的丑行。 37 她们淫荡,手上沾满血腥,与偶像淫乱,把为我所生的儿女烧死献给偶像。 38 同时,她们还在同一天玷污我的圣所,亵渎我的安息日, 39 她们焚烧自己的儿女献祭给偶像,并在当天进入我的圣所,亵渎圣所。这就是她们在我圣所里的恶行。

40 “她们甚至派使者请来远方的人,并且沐浴洗身,描眉画眼,佩戴首饰, 41 坐在华丽的床上,面前的桌子上摆设着我的香料和膏油。 42 她们屋里传出众人的安乐声,从旷野来的酒徒和粗汉把镯子戴在这对姊妹的手腕上,把华冠戴在她们的头上。 43 我说,‘她们纵欲无度、年老色衰,这些人还与她们淫乱。 44 他们与这对淫妇阿荷拉和阿荷利巴淫乱,好像与娼妓淫乱一样。 45 她们是双手沾满血腥的淫妇,必有义人按她们应得的报应审判她们。’

46 “主耶和华说,‘我要使许多人起来攻击、抢掠她们,叫她们胆战心惊。 47 这些人要用石头打死她们,用刀杀戮她们和她们的儿女,用火烧毁她们的房屋。 48 这样,我便制止了这地方的淫乱,所有的妇女都引以为戒,不敢效法她们。 49 她们淫乱,必得报应;她们拜偶像,必受惩罚。这样,你们就知道我是主耶和华。’”