Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 1

Ang Una nga Palanan-awon ni Ezekiel

11-3 Ako si Ezekiel nga pari nga anak ni Buzi, kag isa ako sa mga ginbihag sa Babilonia. Isa ka adlaw, sang nagaestar ako sa higad sang Suba sang Kebar kaupod sang iban nga mga bihag, nag-abri ang langit kag gin-gamhan ako sang Ginoo, kag dayon ginpakitaan niya ako sang mga palanan-awon. Natabo ini sang ikalima nga adlaw sang ikaapat nga bulan sang ika-30 nga tuig.[a] Ikalima ini nga tuig sang pagkabihag kay Haring Jehoyakin.

Samtang nagatulok ako, may nakita ako nga bagyo nga halin sa aminhan. Nagapangilat halin sa madamol nga gal-om, gani nagsanag ang palibot. Ang kilat sa tunga sang gal-om nagasiga nga daw sa nagabadlak nga metal. May nakita man ako sa tunga sang gal-om nga apat ka buhi nga mga tinuga nga daw sa mga tawo, 6-8 pero ang kada isa sa ila may apat ka guya kag apat ka pakpak. Tadlong ang ila mga paa, kag ang ila mga tiil daw sa tiil sang torite nga baka kag nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway. May ara sang kamot sang tawo sa idalom sang tagsa nila ka pakpak, kag ang ila mga pakpak nagatanduganay. Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso.

10 Amo ini ang hitsura sang ila mga guya: sa atubangan, hitsura sang tawo; sa tuo, hitsura sang leon; sa wala, hitsura sang turo nga baka; kag sa likod, hitsura sang agila. 11 Ang duha nila ka pakpak nagahumlad kag nagatanduganay, kag ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 12 Nagalupad sila sing dungan sa bisan diin nga direksyon, nga wala nagaliso-liso. Kon diin sila dal-on sang espiritu[b] didto man sila nagakadto. 13 Ang ila hitsura pareho sang nagadabadaba nga mga baga, kag may nagalabay-labay sa ila tunga nga daw sa nagasiga nga sulo. Ini nga sulo tama kasanag, kag halin sa sini nga sulo may nagakirab nga kilat. 14 Ining buhi nga mga tinuga nagapakadto-pakari nga daw sa kilat.

15 Samtang nagatan-aw ako sa apat ka buhi nga mga tinuga, may nakita ako sa idalom[c] nila nga apat ka rueda—isa ka rueda sa tagsa sa ila. Kag ini nga mga rueda nagatungtong sa duta. 16 Amo ini ang hitsura sang mga rueda: nagaidlak ini pareho sang malahalon nga bato nga krisolito, kag palareho ang ila hitsura. Ang kada rueda may ara pa gid sang isa ka rueda nga nagasaang,[d] 17 gani makakadto ini kag ang buhi nga mga tinuga sa bisan diin nga direksyon nga indi na kinahanglan nga magliso pa. 18 Ang palibot sang kada rueda malapad kag makahaladlok, kay puno ini sang mga mata.

19 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpaibabaw gani sila, nagapaibabaw man ang mga rueda. 20 Ang espiritu sang buhi nga mga tinuga ara sa mga rueda. Gani kon diin magkadto ang espiritu, didto man nagakadto ang buhi nga mga tinuga kag ang mga rueda. 21 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon magpundo gani sila, nagapundo man ang mga rueda. Kag kon magpaibabaw sila, nagapaibabaw man ang mga rueda, kay ang ila espiritu ara sa mga rueda.

22 May nagatabon sa ibabaw sang buhi nga mga tinuga nga daw sa mga kristal nga nagabadlak, kag makatilingala ini tan-awon. 23 Sa idalom sini nagahumlad ang duha ka pakpak sang kada buhi nga tinuga, kag nagatanduganay ang ila mga pakpak. Ang duha pa gid nila ka pakpak nagatabon sa ila mga lawas. 24 Kon maglakat gani ang buhi nga mga tinuga, ang gahod sang ila mga pakpak daw sa huganas sang tubig, ukon daw sa tingog sang Makagagahom nga Dios, ukon daw sa ginahod sang madamo nga mga soldado. Kag kon magpundo sila, ginakipot nila ang ila mga pakpak.

25 Samtang nagakipot ang ila mga pakpak, may tingog nga halin sa ibabaw sadtong nagatabon sa ila. 26 Kag may ara didto nga daw sa trono nga hinimo halin sa bato nga sapiro, kag may nagapungko sa sini nga trono nga daw sa tawo. 27 Halin sa iya hawak paibabaw, pareho siya sang nagabadlak nga metal nga daw sa nagasiga nga kalayo. Kag halin sa iya hawak paidalom, pareho siya sang nagadabadaba nga kalayo, kag napalibutan siya sang kasanag nga puwerte kasilaw. 28 Ang kasanag sa iya palibot daw sa balangaw sa panahon nga maulan.

Pareho sadto ang gamhanan nga presensya sang Ginoo. Pagkakita ko sadto nagluhod ako kag may nabatian ako nga tingog nga nagapakighambal sa akon.

Notas al pie

  1. 1:1-3 ika-30 nga tuig: Indi mapat-od kon ano gid nga tuig ang ginatumod sini.
  2. 1:12 espiritu: Siguro ang ila espiritu ukon ang Espiritu Santo.
  3. 1:15 sa idalom: ukon, sa kilid.
  4. 1:16 rueda nga nagasaang: sa English, a wheel (crosswise) within another wheel.

Chinese Union Version (Simplified)

以 西 結 書 1

1当 三 十 年 四 月 初 五 日 , 以 西 结 ( 原 文 是 我 ) 在 迦 巴 鲁 河 边 被 掳 的 人 中 , 天 就 开 了 , 得 见 神 的 异 象 。

正 是 约 雅 斤 王 被 掳 去 第 五 年 四 月 初 五 日 ,

在 迦 勒 底 人 之 地 、 迦 巴 鲁 河 边 , 耶 和 华 的 话 特 特 临 到 布 西 的 儿 子 祭 司 以 西 结 ; 耶 和 华 的 灵 ( 原 文 是 手 ) 降 在 他 身 上 。

我 观 看 , 见 狂 风 从 北 方 刮 来 , 随 着 有 一 朵 包 括 闪 烁 火 的 大 云 , 周 围 有 光 辉 ; 从 其 中 的 火 内 发 出 好 像 光 耀 的 精 金 ;

又 从 其 中 显 出 四 个 活 物 的 形 像 来 。 他 们 的 形 状 是 这 样 : 有 人 的 形 像 ,

各 有 四 个 脸 面 , 四 个 翅 膀 。

他 们 的 腿 是 直 的 , 脚 掌 好 像 牛 犊 之 蹄 , 都 灿 烂 如 光 明 的 铜 。

在 四 面 的 翅 膀 以 下 有 人 的 手 。 这 四 个 活 物 的 脸 和 翅 膀 乃 是 这 样 :

翅 膀 彼 此 相 接 , 行 走 并 不 转 身 , 俱 各 直 往 前 行 。

10 至 於 脸 的 形 像 : 前 面 各 有 人 的 脸 , 右 面 各 有 狮 子 的 脸 , 左 面 各 有 牛 的 脸 , 後 面 各 有 鹰 的 脸 。

11 各 展 开 上 边 的 两 个 翅 膀 相 接 , 各 以 下 边 的 两 个 翅 膀 遮 体 。

12 他 们 俱 各 直 往 前 行 。 灵 往 哪 里 去 , 他 们 就 往 那 里 去 , 行 走 并 不 转 身 。

13 至 於 四 活 物 的 形 像 , 就 如 烧 着 火 炭 的 形 状 , 又 如 火 把 的 形 状 。 火 在 四 活 物 中 间 上 去 下 来 , 这 火 有 光 辉 , 从 火 中 发 出 闪 电 。

14 这 活 物 往 来 奔 走 , 好 像 电 光 一 闪 。

15 我 正 观 看 活 物 的 时 候 , 见 活 物 的 脸 旁 各 有 一 轮 在 地 上 。

16 轮 的 形 状 和 颜 色 ( 原 文 是 作 法 ) 好 像 水 苍 玉 。 四 轮 都 是 一 个 样 式 , 形 状 和 作 法 好 像 轮 中 套 轮 。

17 轮 行 走 的 时 候 , 向 四 方 都 能 直 行 , 并 不 掉 转 。

18 至 於 轮 辋 , 高 而 可 畏 ; 四 个 轮 辋 周 围 满 有 眼 睛 。

19 活 物 行 走 , 轮 也 在 旁 边 行 走 ; 活 物 从 地 上 升 , 轮 也 都 上 升 。

20 灵 往 哪 里 去 , 活 物 就 往 那 里 去 ; 活 物 上 升 , 轮 也 在 活 物 旁 边 上 升 , 因 为 活 物 的 灵 在 轮 中 。

21 那 些 行 走 , 这 些 也 行 走 ; 那 些 站 住 , 这 些 也 站 住 ; 那 些 从 地 上 升 , 轮 也 在 旁 边 上 升 , 因 为 活 物 的 灵 在 轮 中 。

22 活 物 的 头 以 上 有 穹 苍 的 形 像 , 看 着 像 可 畏 的 水 晶 , 铺 张 在 活 物 的 头 以 上 。

23 穹 苍 以 下 , 活 物 的 翅 膀 直 张 , 彼 此 相 对 ; 每 活 物 有 两 个 翅 膀 遮 体 。

24 活 物 行 走 的 时 候 , 我 听 见 翅 膀 的 响 声 , 像 大 水 的 声 音 , 像 全 能 者 的 声 音 , 也 像 军 队 哄 嚷 的 声 音 。 活 物 站 住 的 时 候 , 便 将 翅 膀 垂 下 。

25 在 他 们 头 以 上 的 穹 苍 之 上 有 声 音 。 他 们 站 住 的 时 候 , 便 将 翅 膀 垂 下 。

26 在 他 们 头 以 上 的 穹 苍 之 上 有 宝 座 的 形 像 , 彷 佛 蓝 宝 石 ; 在 宝 座 形 像 以 上 有 彷 佛 人 的 形 状 。

27 我 见 从 他 腰 以 上 有 彷 佛 光 耀 的 精 金 , 周 围 都 有 火 的 形 状 , 又 见 从 他 腰 以 下 有 彷 佛 火 的 形 状 , 周 围 也 有 光 辉 。

28 下 雨 的 日 子 , 云 中 虹 的 形 状 怎 样 , 周 围 光 辉 的 形 状 也 是 怎 样 。 这 就 是 耶 和 华 荣 耀 的 形 像 。 我 一 看 见 就 俯 伏 在 地 , 又 听 见 一 位 说 话 的 声 音 。