Ang Pulong Sang Dios

Exodus 37

Ang Paghimo sang Kahon sang Kasuguan

1Dayon ginhimo nila ni Bezalel ang Kahon sang Kasuguan. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang kalabaon sang Kahon 45 ka pulgada, ang kasangkaron 27 ka pulgada, kag ang kataason 27 ka pulgada. Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. Ginhimuan man nila ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod sa apat ka tiil sini. Tag-duha sa pihak kag pihak. Dayon naghimo sila sang mga tukon nga akasya kag ginhaklapan nila ini sang bulawan. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon.

Ginhimuan man nila ang Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 7-8 Naghimo man sila sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isa lang ini sila ka pagporma sang takop sang Kahon. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop.

Ang Paghimo sang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay

10 Naghimo man sila sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Ginbutangan man nila ini sang sanipa[a] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag ginrebitihan nila sang bulawan ang sanipa. 13 Dayon naghimo sila sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 14 malapit sa sanipa. Diri nila gin-gulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 15 Ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan. 16 Naghimo man sila sang mga kagamitan nga puro bulawan para sa lamisa: mga pinggan, mga tasa,[b] mga yahong, kag mga tibod nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sang Bulutangan sang Suga

17 Naghimo man sila sang bulutangan sang suga nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 18 Ang bulutangan sang suga may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 19 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 20 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 21 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 22 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 23 Naghimo man sila sang pito ka suga, sang mga kimpit sini, kag sang mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga. Ini tanan puro bulawan. 24 Mga 35 ka kilo nga puro bulawan ang nagamit sa paghimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini.

Ang Paghimo sang Halaran nga Sulunugan sang Insenso

25 Naghimo man sila sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kuwadrado ini; 18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, 36 ka pulgada ang kataason. May ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. 26 Ginhaklapan nila sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod, kag ginrebitihan sang bulawan sa palibot. 27 Ginbutangan nila sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. 28 Ang tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang bulawan. 29 Naghimo man sila sang balaan nga lana nga inughaplas kag sang puro nga insenso nga mahamot gid.

Notas al pie

  1. 37:12 sanipa: sa English, rim.
  2. 37:16 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

New International Version

Exodus 37

The Ark

1Bezalel made the ark of acacia wood—two and a half cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high.[a] He overlaid it with pure gold, both inside and out, and made a gold molding around it. He cast four gold rings for it and fastened them to its four feet, with two rings on one side and two rings on the other. Then he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he inserted the poles into the rings on the sides of the ark to carry it.

He made the atonement cover of pure gold—two and a half cubits long and a cubit and a half wide. Then he made two cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. He made one cherub on one end and the second cherub on the other; at the two ends he made them of one piece with the cover. The cherubim had their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim faced each other, looking toward the cover.

The Table

10 They[b] made the table of acacia wood—two cubits long, a cubit wide and a cubit and a half high.[c] 11 Then they overlaid it with pure gold and made a gold molding around it. 12 They also made around it a rim a handbreadth[d] wide and put a gold molding on the rim. 13 They cast four gold rings for the table and fastened them to the four corners, where the four legs were. 14 The rings were put close to the rim to hold the poles used in carrying the table. 15 The poles for carrying the table were made of acacia wood and were overlaid with gold. 16 And they made from pure gold the articles for the table—its plates and dishes and bowls and its pitchers for the pouring out of drink offerings.

The Lampstand

17 They made the lampstand of pure gold. They hammered out its base and shaft, and made its flowerlike cups, buds and blossoms of one piece with them. 18 Six branches extended from the sides of the lampstand—three on one side and three on the other. 19 Three cups shaped like almond flowers with buds and blossoms were on one branch, three on the next branch and the same for all six branches extending from the lampstand. 20 And on the lampstand were four cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 21 One bud was under the first pair of branches extending from the lampstand, a second bud under the second pair, and a third bud under the third pair—six branches in all. 22 The buds and the branches were all of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold.

23 They made its seven lamps, as well as its wick trimmers and trays, of pure gold. 24 They made the lampstand and all its accessories from one talent[e] of pure gold.

The Altar of Incense

25 They made the altar of incense out of acacia wood. It was square, a cubit long and a cubit wide and two cubits high[f]—its horns of one piece with it. 26 They overlaid the top and all the sides and the horns with pure gold, and made a gold molding around it. 27 They made two gold rings below the molding—two on each of the opposite sides—to hold the poles used to carry it. 28 They made the poles of acacia wood and overlaid them with gold.

29 They also made the sacred anointing oil and the pure, fragrant incense—the work of a perfumer.

Notas al pie

  1. Exodus 37:1 That is, about 3 3/4 feet long and 2 1/4 feet wide and high or about 1.1 meters long and 68 centimeters wide and high; similarly in verse 6
  2. Exodus 37:10 Or He; also in verses 11-29
  3. Exodus 37:10 That is, about 3 feet long, 1 1/2 feet wide and 2 1/4 feet high or about 90 centimeters long, 45 centimeters wide and 68 centimeters high
  4. Exodus 37:12 That is, about 3 inches or about 7.5 centimeters
  5. Exodus 37:24 That is, about 75 pounds or about 34 kilograms
  6. Exodus 37:25 That is, about 1 1/2 feet long and wide and 3 feet high or about 45 centimeters long and wide and 90 centimeters high