Ang Pulong Sang Dios

Exodus 37

Ang Paghimo sang Kahon sang Kasuguan

1Dayon ginhimo nila ni Bezalel ang Kahon sang Kasuguan. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang kalabaon sang Kahon 45 ka pulgada, ang kasangkaron 27 ka pulgada, kag ang kataason 27 ka pulgada. Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan sa sulod kag sa guwa, kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. Ginhimuan man nila ini sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod sa apat ka tiil sini. Tag-duha sa pihak kag pihak. Dayon naghimo sila sang mga tukon nga akasya kag ginhaklapan nila ini sang bulawan. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang Kahon agod matuwangan ang Kahon.

Ginhimuan man nila ang Kahon sang takop nga puro bulawan, nga 45 ka pulgada ang kalabaon kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. 7-8 Naghimo man sila sang duha ka kerubin nga bulawan sa kada punta sang takop sang Kahon. Isa lang ini sila ka pagporma sang takop sang Kahon. Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang takop agod mahandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga duha kag nagatulok sa takop.

Ang Paghimo sang Lamisa nga Ginabutangan sang Tinapay

10 Naghimo man sila sang lamisa nga akasya, nga 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. 11 Ginhaklapan nila ini sang puro nga bulawan kag ginrebitihan sang bulawan ang mga kilid sini. 12 Ginbutangan man nila ini sang sanipa[a] sa kada kilid, nga apat ka pulgada ang kasangkaron, kag ginrebitihan nila sang bulawan ang sanipa. 13 Dayon naghimo sila sang apat ka sulosingsing nga bulawan kag gintakod ini sa apat ka tiil sang lamisa, 14 malapit sa sanipa. Diri nila gin-gulo ang mga tukon nga pangtuwang sa lamisa. 15 Ini nga mga tukon akasya kag nahaklapan sang bulawan. 16 Naghimo man sila sang mga kagamitan nga puro bulawan para sa lamisa: mga pinggan, mga tasa,[b] mga yahong, kag mga tibod nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon.

Ang Paghimo sang Bulutangan sang Suga

17 Naghimo man sila sang bulutangan sang suga nga puro bulawan ang iya tiil, lawas, kag dekorasyon nga mga bulak nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. Ang dekorasyon naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 18 Ang bulutangan sang suga may anom ka sanga, tag-tatlo sa kada kilid. 19 Ang kada sanga may tatlo ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 20 Ang lawas sang bulutangan sang suga may apat ka dekorasyon nga mga bulak nga ang korte daw almendro, nga ang iban bukol pa lang kag ang iban nagabuskad na. 21 May isa ka bulak sa idalom sang kada paris sang sanga. 22 Ang mga dekorasyon kag ang mga sanga naporma na nga daan upod sa lawas sang bulutangan sang suga sang pagkahimo sini. 23 Naghimo man sila sang pito ka suga, sang mga kimpit sini, kag sang mga inugsalod sa upos nga pabilo sang suga. Ini tanan puro bulawan. 24 Mga 35 ka kilo nga puro bulawan ang nagamit sa paghimo sang bulutangan sang suga kag sang tanan nga kagamitan sini.

Ang Paghimo sang Halaran nga Sulunugan sang Insenso

25 Naghimo man sila sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kuwadrado ini; 18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, 36 ka pulgada ang kataason. May ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. 26 Ginhaklapan nila sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod, kag ginrebitihan sang bulawan sa palibot. 27 Ginbutangan nila sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. 28 Ang tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang bulawan. 29 Naghimo man sila sang balaan nga lana nga inughaplas kag sang puro nga insenso nga mahamot gid.

Notas al pie

  1. 37:12 sanipa: sa English, rim.
  2. 37:16 tasa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

New International Reader's Version

Exodus 37

The Ark of the Covenant Law

1Bezalel made the ark of the covenant law out of acacia wood. It was three feet nine inches long and two feet three inches wide and high. He covered it inside and outside with pure gold. He put a strip of gold around it. He made four gold rings for it. He joined them to its four bottom corners. He put two rings on one side and two rings on the other. Then he made poles out of acacia wood. He covered them with gold. He put the poles through the rings on the sides of the ark to carry it.

He made its cover out of pure gold. It was three feet nine inches long and two feet three inches wide. The cover is the place where sin is paid for. Then he made two cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. He put one of the cherubim on each end of it. He made them as part of the cover itself. Their wings spread up over the cover. The cherubim faced each other and looked toward the cover.

The Table for the Holy Bread

10 The workers made the table out of acacia wood. It was three feet long, one foot six inches wide and two feet three inches high. 11 Then they covered it with pure gold. They put a strip of gold around it. 12 They also made a rim around it three inches wide. They put a strip of gold around the rim. 13 They made four gold rings for the table. They joined them to the four corners, where the four legs were. 14 The rings were close to the rim. The rings held the poles used to carry the table. 15 The workers made the poles out of acacia wood. They covered them with gold. 16 They made plates, dishes and bowls out of pure gold for the table. They also made pure gold pitchers to pour out drink offerings.

The Gold Lampstand

17 The workers made the lampstand out of pure gold. They hammered out its base and stem. Its buds, blossoms and cups branched out from it. 18 Six branches came out from the sides of the lampstand. There were three on one side and three on the other. 19 On one branch there were three cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. There were three on the next branch. In fact, there were three on each of the six branches that came out from the lampstand. 20 On the lampstand there were four cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 21 One bud was under the first pair of branches that came out from the lampstand. A second bud was under the second pair. And a third bud was under the third pair. There was a total of six branches. 22 The buds and branches came out from the lampstand. The whole lampstand was one piece hammered out of pure gold.

23 The workers made its seven lamps out of pure gold. They also made its trays and wick cutters out of pure gold. 24 They used 75 pounds of pure gold to make the lampstand and everything used with it.

The Altar for Burning Incense

25 The workers made the altar for burning incense. They made it out of acacia wood. It was about one foot six inches square and three feet high. A horn stuck out from each of its upper four corners. 26 The workers covered the top, sides and horns with pure gold. They put a strip of gold around it. 27 They made two gold rings below the strip. They put the rings on the sides across from each other. The rings held the poles used to carry it. 28 The workers made the poles out of acacia wood. They covered them with gold.

29 They also made the sacred anointing oil and the pure, sweet-smelling incense. A person who makes perfume made them.