Ang Pulong Sang Dios

Exodus 15

Ang Kanta ni Moises

1Dayon nagkanta si Moises kag ang mga Israelinhon sang sini nga kanta sa Ginoo:

“Kantahan ko ang Ginoo tungod kay nagmadinalag-on gid siya.
Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang mga nagasakay sini.
Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog,
kag siya ang akon ginakanta.
Siya ang nagluwas sa akon.
Siya ang akon Dios, kag pagadayawon ko siya.
Siya ang Dios sang akon amay,[a] kag padunggan ko siya.
Ginoo ang iya ngalan, kag isa siya ka mangangaway.
Gintagbong niya sa dagat ang mga karwahe kag mga soldado sang hari sang Egipto.
Nagkalalumos sa Mapula nga Dagat ang mga pinakamaayo nga mga opisyal sang hari.
Nagkalalumos sila sa madalom nga tubig;
nagkalalugdang sila sa kadadalman pareho sa bato.
Puwerte gid ang imo gahom, O Ginoo;
paagi sini gindugmok mo ang mga kaaway.
Sa imo pagkagamhanan, ginlaglag mo ang mga nagakontra sa imo.
Ginpaagom mo sa ila ang imo kaakig nga amo ang naglaglag sa ila nga daw sa ginsunog sila nga dagami.
Sa isa mo lang ka paghuyop naghawa ang tubig.
Ang nagadaganas nga tubig naghawa kag nagtindog nga daw sa pader;
daw sa nagtig-a ang madalom nga dagat.
Nagsiling ang kaaway nga nagapabugal,
‘Lagson ko sila kag dakpon;
partidahon ko ang ila mga manggad kag paayawan ko ang akon kaugalingon sini.
Gabuton ko ang akon espada kag laglagon ko sila.’
10 Pero sa isa mo lang ka paghuyop nalumos sila sa dagat.
Naglugdang sila sa kadadalman pareho sa tingga.
11 O Ginoo, sin-o bala nga dios ang makapareho sa imo?
Wala na sing pareho sa imo sa pagkabalaan kag pagkagamhanan.
Ikaw lang ang Dios nga nagahimo sang makatilingala nga mga butang!
12 Paagi sa imo gahom[b] ginlamon sang duta ang amon mga kaaway.

13 “Sa imo mapinadayunon nga gugma tuytuyan mo ang mga tawo nga imo ginluwas.
Sa imo nga kusog, tuytuyan mo sila sa imo balaan nga puluy-an.
14 Mabatian ini sang mga nasyon kag magakurog sila sa kahadlok.
Makulbaan gid ang mga Filistinhon.
15 Ang mga pangulo sang Edom kag Moab magakulurog sa kahadlok,
kag ang mga pangulo[c] sang Canaan magakalalipong sa kahadlok.

16 Huo, makulbaan gid sila.
Paagi sa imo puwerte nga gahom magapahimuyong sila pareho sa bato,
hasta makaagi ang imo katawhan nga imo ginluwas,[d] O Ginoo.
17 Pagadal-on mo ang imo katawhan sa imo duta,
kag ipahamtang mo sila sa bukid nga imo ginapanag-iyahan—
ang lugar nga ginhimo mo nga imo puluy-an, O Ginoo,
ang templo nga ikaw mismo ang naghimo.
18 Magahari ka, O Ginoo, sa wala sing katapusan.”

19 Gintabunan sang Ginoo sang tubig ang mga kabayo sang hari sang Egipto kag ang iya mga karwahe kag mga manugkabayo pagkatapos tabok sang mga Israelinhon sa mamala nga duta sa tunga sang dagat.

20 Dayon si Miriam nga propeta kag utod ni Aaron nagkuha sang tamborin kag ginpangunahan niya ang mga babayi sa pagtukar sang tamborin kag pagsinaot. 21 Nagkanta si Miriam sang sini nga kanta sa ila:

“Kanta kamo sa Ginoo tungod kay nagmadinalag-on gid siya.
Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang mga nagasakay sini.”

Ang Mapait nga Tubig

22 Halin sa Mapula nga Dagat, gindala ni Moises ang mga Israelinhon sa kamingawan sang Shur. Sa sulod sang tatlo ka adlaw nagpanglakaton sila sa kamingawan kag wala sila sing may nakita nga tubig. 23 Sang nakaabot sila sa Mara, nakakita sila sang tubig, pero indi sila makainom tungod kay mapait ang tubig. (Amo ina nga gin-ngalanan ini nga lugar nga Mara.[e]) 24 Tungod sini, nagreklamo ang mga Israelinhon kay Moises, “Ano na lang ang imnon ta?”

25 Gani nagpangayo sang bulig si Moises sa Ginoo, kag ginpakita sang Ginoo sa iya ang isa ka utod nga kahoy. Ginhaboy ini ni Moises sa tubig kag nagnamit ang tubig.

Didto naghatag ang Ginoo sang sini nga pagsulundan kag sugo sa pagtilaw sang ila katutom sa iya: 26 “Kon magsunod kamo sing maayo sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios, kag maghimo sing maayo sa akon panulok kag magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan, indi ko kamo pagpadal-an sang mga balatian pareho sa ginpadala ko sa mga Egiptohanon. Ako ang Ginoo nga inyo manug-ayo.”

27 Nakaabot sila sa Elim, nga sa diin may 12 ka tuburan kag may 70 ka kahoy nga palma, kag nagkampo sila didto malapit sa tubig.

Notas al pie

  1. 15:2 amay: ukon, katigulangan.
  2. 15:12 Paagi sa imo gahom: sa literal, Gin-untay mo ang imo tuo nga kamot.
  3. 15:15 pangulo: ukon, pumuluyo.
  4. 15:16 ginluwas: sa literal, ginbakal.
  5. 15:23 Mara: buot silingon sa Hebreo, mapait.

Korean Living Bible

출애굽기 15

모세의 노래

1그때 모세와 이스라엘 백성은 여호와께 이런 노래를 불렀다.

“내가 여호와께 찬송하리라.
그가 영광스럽게 승리하셨으니
말과 마병을 바다에 던지셨음이라.
여호와는 나의 힘, 나의 노래,
나의 구원이 되셨네.
그가 나의 하나님이시니
내가 그를 찬양할 것이요
그가 내 아버지의 하나님이시니
내가 그를 높이리라.
여호와는 용사이시니
여호와가 그의 이름이시다.
그가 바로의 전차와 군대를
바다에 던지셨으므로
그의 가장 우수한 장교들이
홍해에 잠겼으며
깊은 물이 그들을 덮었으므로
그들이 돌처럼
깊은 바다에 가라앉고 말았네.
“여호와여,
주의 오른손에는 권능이 있어서
원수들을 부숴 버리셨습니다.
주는 큰 위엄으로
주를 대적하는 자들을 엎으시고
불 같은 분노를 쏟아
지푸라기처럼
그들을 소멸해 버리셨습니다.
주의 콧김에 물이 쌓여
파도가 언덕처럼 일어서고
깊은 물이 바다 가운데서
응고되었습니다.
대적들이 으스대며
‘내가 그들을 추격하여
따라 잡으리라.
내가 그들의 재물을 약탈하여
원하는 것을 가지리라.
내가 칼을 뽑아
그들을 멸망시키리라’ 하였으나
10 주께서 바람을 일으켜
바다가 그들을 덮으므로
그들이 납덩이처럼
깊은 물에 빠지고 말았습니다.
11 “여호와여, 신들 중에
주와 같은 자가 누구입니까?
주와 같이 거룩하여 위엄이 있고
영광스러워 두려워할 만하며
놀라운 기적을 행하는 자가
누구입니까?
12 주께서 오른손을 드시므로
땅이 그들을 삼켜 버렸습니다.
13 “주께서는 구원하신 백성을
주의 자비로 인도하시고
주의 힘으로
그들을 주의 거룩한 땅으로
들어가게 하실 것입니다.
14 여러 민족이 듣고 떨 것이며
블레셋 사람들이
공포에 사로잡히고
15 에돔의 지도자들이 놀라며
모압의 권력자들이 두려워하고
가나안 사람들이 놀라서
낙담할 것입니다.
16 공포와 두려움이 미치므로
그들이 주의 크신 능력을 보고
돌같이 굳어
주의 백성이 다 통과할 때까지
꼼짝하지 않을 것입니다.
17 주께서 주의 백성을 인도하여
그들을 주의 산에 심으실 것입니다.
여호와여,
이 곳은
주의 처소를 위해 택하신 곳이며
주의 손으로 지으신 성소입니다.
18 여호와여,
주는 영원히 다스리실 것입니다.”

19 바로의 말과 전차와 마병이 함께 바다에 들어갔을 때 여호와께서 바닷물을 다시 흐르게 하여 그들을 덮어 버리셨다. 그러나 이스라엘 백성은 마른 땅을 밟고 바다를 건너왔다.

20 이때 아론의 누이이며 예언자인 미리암이 소고를 잡자 모든 여자들도 그를 따라 나오며 소고를 잡고 춤을 추었다.

21 이때 미리암이 그들에게 이렇게 노래하였다.

“여호와를 찬송하라!
그가 영광스럽게 승리하셨으니
말과 기병을
바다에 던지셨음이라.”

마라의 쓴물

22 모세는 이스라엘 백성을 홍해에서 인도해 내어 수르 광야로 들어갔다. 그들은 물 없이 3일 동안 광야로 걸어 들어가

23 ‘마라’ 라는 곳에 이르렀는데 그 곳 물은 써서 마실 수가 없었다. 그래서 그 곳 이름을 쓰다는 뜻으로 ‘마라’ 라고 불렀다.

24 백성들이 모세에게 불평하며 “우리는 무엇을 마셔야 합니까?” 하고 물었다.

25 그때 모세가 여호와께 부르짖자 여호와께서 그에게 [a]나무 토막 하나를 보여 주셨다. 그래서 그가 그것을 물에 던져 넣었더니 쓴물이 단물이 되었다. 여호와께서는 거기서 그들이 지킬 법과 규정을 정하시고 그들을 시험하여

26 이렇게 말씀하셨다. “너희가 만일 너희 하나님 나 여호와에게 순종하고 내가 보기에 옳은 일을 행하며 나의 모든 명령을 지키면 내가 이집트 사람들에게 내린 질병을 너희에게 하나도 내리지 않겠다. 나는 너희를 치료하는 여호와이다.”

27 다음으로 그들은 엘림에 이르게 되었다. 그 곳은 열두 개의 샘과 70그루의 종려나무가 있는 곳이었다. 그들은 거기서 물가에 천막을 쳤다.

Notas al pie

  1. 15:25 또는 ‘한 나무를’