Ang Pulong Sang Dios

Exodus 1:1-22

Ginpigos ang mga Israelinhon sa Egipto

1Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Jacob1:1 Jacob: sa Hebreo, Israel. nga nag-upod sa iya sa Egipto, kaupod ang ila mga pamilya: 2Si Reuben, Simeon, Levi, Juda, 3Isacar, Zebulun, Benjamin, 4Dan, Naftali, Gad, kag Asher. 5Si Jose didto na nga daan sa Egipto. 70 tanan ang kaliwat ni Jacob sang nagkadto siya sa Egipto.

6Sang ulihi napatay si Jose kag ang tanan niya nga utod. Naglipas ang ina nga henerasyon, 7pero madasig nga nagdamo ang ila mga kaliwat. Sa ila puwerte nga kadamo naglapta sila sa bisan diin nga parte sang Egipto.

8Karon, may bag-o na nga hari sa Egipto nga wala kahibalo parte kay Jose. 9Nagsiling siya sa iya katawhan, “Tan-awa bala ninyo! Madamo na gid ang mga Israelinhon, gani delikado na ang aton kahimtangan. 10Kay basi bala sa tion sang inaway magadampig sila sa aton mga kaaway kag magakontra sa aton, kag dayon makapalagyo sila sa aton nasyon. Gani mangita kita sang maayo nga paagi nga indi na sila magdamo pa.”

11Gani ginpadumalahan nila ang mga Israelinhon sa mga tawo nga nagpigos kag nagpaobra sa ila sing tudo-tudo gid. Ginpaobra sa ila ang mga banwa sang Pitom kag Rameses nga bulutangan sang mga bodega sang hari sang Egipto.1:11 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. 12Pero samtang ginapigos sila nga ginapigos, nagadamo pa gid gani sila nga nagadamo, kag naglalapta pa gid sila sa Egipto. Gani hinadlukan na gid ang mga Egiptohanon sa ila. 13Tungod sini, gindugangan pa gid nila ang ila kapintas sa pag-ulipon sa mga Israelinhon. 14Wala gid sila sing kaluoy sa mga Israelinhon. Ginpabudlayan gid nila sila paagi sa pagpatrabaho sa ila sa mga tisa1:14 tisa: sa English, brick. kag pangsemento. Kag ginpaobra nila sila sing tudo-tudo sa uma.

15Dayon nagsiling ang hari sang Egipto sa mga Hebreo nga paltera nga sila ni Shifra kag Pua, 16“Sa inyo pagpabata sa mga Hebreo nga babayi, patya ninyo ang bata kon lalaki, pero kon babayi, indi lang pagpatya.” 17Pero tungod nga nahadlok ang mga paltera sa Dios, wala nila pagtumana ang ginsiling sang hari, sa baylo ginpabay-an nila nga mabuhi ang mga lapsag nga lalaki.

18Gani ginpatawag sang hari sang Egipto ang mga paltera kag ginpamangkot, “Ngaa ginhimo ninyo ini? Ngaa ginpabay-an ninyo nga mabuhi ang mga lapsag nga lalaki?” 19Nagsabat ang mga paltera, “Ang mga Hebreo nga babayi indi pareho sa mga Egiptohanon nga babayi; mahapos lang sila magbata kag sa wala pa kami makaabot nakabata na sila.” 20Gani ginpakamaayo sang Dios ang mga paltera, kag nagdamo pa gid nga nagdamo ang mga Israelinhon. 21Kag tungod nga nagatahod ang mga paltera sa Dios, ginhatagan sila sang Dios sang ila kaugalingon nga pamilya. 22Sang ulihi nagmando ang hari sang Egipto sa tanan niya nga katawhan, “Ipanghaboy ninyo sa Suba sang Nilo ang tanan nga bata nga lalaki sang mga Israelinhon nga bag-o natawo, pero pabay-i lang nga mabuhi ang mga bata nga babayi.”

The Message

Exodus 1

11-5 These are the names of the Israelites who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members:

Reuben, Simeon, Levi, and Judah,

Issachar, Zebulun, and Benjamin,

Dan and Naphtali, Gad and Asher.

Seventy persons in all generated by Jacob’s seed. Joseph was already in Egypt.

6-7 Then Joseph died, and all his brothers—that whole generation. But the children of Israel kept on reproducing. They were very prolific—a population explosion in their own right—and the land was filled with them.

“A New King . . . Who Didn’t Know Joseph”

8-10 A new king came to power in Egypt who didn’t know Joseph. He spoke to his people in alarm, “There are way too many of these Israelites for us to handle. We’ve got to do something: Let’s devise a plan to contain them, lest if there’s a war they should join our enemies, or just walk off and leave us.”

11-14 So they organized them into work-gangs and put them to hard labor under gang-foremen. They built the storage cities Pithom and Rameses for Pharaoh. But the harder the Egyptians worked them the more children the Israelites had—children everywhere! The Egyptians got so they couldn’t stand the Israelites and treated them worse than ever, crushing them with slave labor. They made them miserable with hard labor—making bricks and mortar and back-breaking work in the fields. They piled on the work, crushing them under the cruel workload.

15-16 The king of Egypt had a talk with the two Hebrew midwives; one was named Shiphrah and the other Puah. He said, “When you deliver the Hebrew women, look at the sex of the baby. If it’s a boy, kill him; if it’s a girl, let her live.”

17-18 But the midwives had far too much respect for God and didn’t do what the king of Egypt ordered; they let the boy babies live. The king of Egypt called in the midwives. “Why didn’t you obey my orders? You’ve let those babies live!”

19 The midwives answered Pharaoh, “The Hebrew women aren’t like the Egyptian women; they’re vigorous. Before the midwife can get there, they’ve already had the baby.”

20-21 God was pleased with the midwives. The people continued to increase in number—a very strong people. And because the midwives honored God, God gave them families of their own.

22 So Pharaoh issued a general order to all his people: “Every boy that is born, drown him in the Nile. But let the girls live.”