Ang Pulong Sang Dios

Deuteronomio 3

Napierdi si Haring Og sang Bashan

1“Dayon nagkadto kita sa Bashan, pero ginsalakay kita ni Haring Og sang Bashan kag sang iya bug-os nga katawhan didto sa Edrei. Pero nagsiling ang Ginoo sa akon, ‘Indi ka magkahadlok sa iya, kay sigurado nga itugyan ko siya sa imo, pati ang iya bug-os nga katawhan kag ang iya duta. Himua sa iya ang ginhimo mo kay Sihon nga hari sang mga Amornon nga naghari sa Heshbon.’ Gani gintugyan sa aton sang Ginoo nga aton Dios si Haring Og sang Bashan kag ang bug-os niya nga katawhan. Ginpamatay naton sila, kag wala gid kita sing may ginbilin nga buhi. Gin-agaw naton ang tanan niya nga 60 ka banwa—ang bug-os nga teritoryo sang Argob nga sakop iya sang ginharian. Ini tanan nga banwa napalibutan sang mataas nga mga pader kag may mga puwertahan nga may mga trangka. Gin-agaw man naton ang iya madamo gid nga mga baryo nga wala sing mga pader.

“Ginlaglag naton sila sing bug-os[a] pareho sa ginhimo naton kay Haring Sihon sang Heshbon. Ginpamatay naton ang tanan nga tawo sa kada banwa nga aton naagaw—mga lalaki, babayi, kag kabataan. Pero gindala naton ang tanan nga kasapatan kag pagkabutang nga aton nakuha sa ila mga banwa.

“Gani naagaw naton sa duha ka hari sang mga Amornon ang duta sa sidlangan sang Suba sang Jordan halin sa Arnon nga ililigan sang tubig hasta sa Bukid sang Hermon. (Ining Hermon ginatawag sang mga Sidonhon nga Sirion, kag ginatawag sang mga Amornon nga Senir.) 10 Gin-agaw naton ang tanan nga banwa sa mataas nga patag, ang bug-os nga Gilead, kag ang bug-os nga Bashan hasta sa Saleca kag Edrei, nga mga banwa nga sakop sang ginharian ni Og sang Bashan. 11 (Si Haring Og amo lang ang nabilin nga kaliwat sang mga Refaimnon. Ang iya salsalon nga katre[b] mga 13 ka tapak ang kalabaon kag mga 6 ka tapak ang kasangkaron. Makita pa ini subong sa Raba nga banwa sang mga Ammonhon.)

Ang Pagpartida sang Duta sa Sidlangan sang Suba sang Jordan

12 “Sang naagaw naton ini nga duta, ginhatag ko sa mga kaliwat ni Reuben kag ni Gad ang duta sa aminhan sang Aroer malapit sa Arnon nga ililigan sang tubig pati ang katunga sang kabukiran sang Gilead kag ang mga banwa sini. 13 Ang nabilin nga bahin sang Gilead kag ang bug-os nga Bashan, ang ginharian ni Og, ginhatag ko sa katunga sang tribo ni Manase. (Ang bug-os nga Argob sa Bashan ginatawag sadto nga duta sang mga Refaimnon.) 14 Si Jair nga kaliwat ni Manase, amo ang nagpanag-iya sang bug-os nga Argob nga sakop sang Bashan hasta sa dulunan sang duta sang mga Geshurnon kag sang mga Maacatnon. Ini nga teritoryo gin-ngalanan ni Jair sang iya mismo ngalan, gani hasta subong ang Bashan ginatawag nga ‘Mga Banwa ni Jair.’ 15 Ginhatag ko ang Gilead sa pamilya ni Makir. 16 Kag sa mga kaliwat ni Reuben kag ni Gad ginhatag ko sa ila ang kadutaan halin sa Gilead hasta sa Arnon nga ililigan sang tubig. Ang tunga-tunga sang Arnon amo ang ila dulunan sa bagatnan, kag ang ila naman dulunan sa aminhan amo ang Jabok nga ililigan sang tubig, nga amo man ang dulunan sang mga Ammonhon. 17 Ang dulunan sa nakatundan amo ang Kapatagan sang Jordan, [c] pati ang Suba sang Jordan, halin sa Dagat sang Galilea hasta sa Patay nga Dagat[d] sa ubos nga bahin sang Pisga sa sidlangan.

18 “Sadto nga tion ginmanduan ko ang inyo mga tribo nga nagaestar sa sidlangan sang Jordan,[e] ‘Bisan ginhatag sang Ginoo nga inyo Dios ini nga duta agod inyo panag-iyahan, kinahanglan nga ang tanan ninyo nga mga soldado magtabok man sa Suba sang Jordan nga armado kag magpanguna sa inyo kapareho nga mga Israelinhon sa pagpakig-away. 19 Pero ibilin ninyo ang inyo mga asawa, mga kabataan, kag ang inyo madamo nga kasapatan sa mga banwa nga ginhatag ko sa inyo. 20 Kon maangkon na sang inyo kapareho nga mga Israelinhon ang duta sa tabok sang Jordan nga ginahatag sa ila sang Ginoo nga inyo Dios, kag kon mahatagan na sila sang seguridad pareho sa iya ginhimo sa inyo, makabalik na kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo.’

Wala Gintugutan si Moises sa Pagsulod sa Canaan

21 “Kag sadto nga tion, ginsilingan ko man si Josue, ‘Nakita mo mismo ang tanan nga ginhimo sang Ginoo nga inyo Dios sa sadtong duha ka hari. Pareho man sina ang himuon sang Ginoo sa tanan nga ginharian nga inyo kadtuan. 22 Indi kamo magkahadlok sa ila, kay ang Ginoo nga inyo Dios mismo ang magpakig-away para sa inyo.’

23 “Sadto nga tion, nagpakitluoy ako sa Ginoo. Siling ko, 24 ‘O Ginoong Dios, ginsuguran mo na nga ipakita sa imo alagad ang imo pagkagamhanan, kay wala sing dios sa langit ukon sa duta nga makahimo sang mga milagro nga imo ginhimo. 25 Gani kon mahimo, tuguti ako nga makatabok agod makita ko ang maayo nga duta sa tabok sang Jordan, ang matahom nga mga kabukiran, pati ang mga kabukiran sang Lebanon.’

26 “Pero naakig ang Ginoo sa akon tungod sa inyo, kag wala siya nagsugot sa akon pangabay. Nagsiling siya, ‘Husto na ina! Indi na ako paghambali liwat parte sina nga butang. 27 Magsaka ka sa putokputokan sang Pisga kag magtan-aw sa duta sa bisan diin nga direksyon, kay indi ka makatabok sa Jordan. 28 Pero tudlui si Josue sang iya himuon. Pabakura siya kay siya ang magapangulo sa sini nga mga tawo sa pagtabok sa Jordan. Ihatag niya sa ila ang duta nga makita mo lang!’ 29 Gani nagpabilin kita sa pulopatag nga malapit sa Bet Peor.”

Notas al pie

  1. 3:6 Ginlaglag naton sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  2. 3:11 katre: ukon, lungon.
  3. 3:17 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  4. 3:17 Galilea hasta sa Patay nga Dagat: sa Hebreo, Kineret hasta sa Dagat sang Araba, ang maasin gid nga dagat.
  5. 3:18 ang inyo… Jordan: sa Hebreo, kamo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

申命记 3

击败巴珊王噩

1“之后,我们前往巴珊,巴珊王噩率全军在以得来迎战我们。 耶和华对我说,‘不要怕他,因为我已把他及其众民和土地交在你手中,你要像从前对付希实本的亚摩利王西宏一样对付他。’

“我们的上帝耶和华把巴珊王噩及其众民交在我们手中,我们杀了他们,一个不留。 我们占领了亚珥歌伯全境,即巴珊王噩的所有城邑,共六十座。 这些城邑围墙高耸,门闩牢固。我们还占领了许多没有城墙的乡村。 像对付希实本王西宏一样,我们将这些城邑夷为平地,城中的男女老幼一个不留, 只留下牲畜和财物作战利品。 于是,我们攻占了约旦河东两个亚摩利王的土地,从亚嫩谷一直到黑门山—— 西顿人称黑门山为西连,亚摩利人称之为示尼珥—— 10 攻占了高原的城邑、整个基列和巴珊,远至巴珊王噩的城邑撒迦和以得来。 11 巴珊王噩是最后一个利乏音人。他的床是铁做的,存放在亚扪人的拉巴城,长四米,宽一点八米。

分配约旦河东之地

12 “我们占领了这片土地后,我把亚嫩谷边的亚罗珥以北地区和基列山区的一半及其城邑,分给吕便支派和迦得支派, 13 把基列山区的另一半,以及噩的王国巴珊全境——整个亚珥歌伯分给玛拿西半个支派。巴珊地区又被称为利乏音人之地。 14 玛拿西的子孙雅珥得到亚珥歌伯全境,远至基述人和玛迦人的边界。他按自己的名字给那地方取名叫哈倭特·雅珥,沿用至今。 15 我又把基列分给玛吉, 16 把从基列到亚嫩谷,以谷中央为界,远至亚扪人的边界雅博河地区分给吕便支派和迦得支派。 17 我还把亚拉巴,就是以约旦河为界,从基尼烈直到东面毗斯迦山脚的亚拉巴海,即盐海地区给了他们。

18 “那时我吩咐他们,‘你们的上帝耶和华已经把这些地方赐给你们,但你们所有的战士必须带着兵器过河,做同胞的先锋。 19 我知道你们有许多牲畜,你们的妻子、儿女和牲畜可以留在我分给你们的城邑。 20 等你们的上帝耶和华使其他以色列人和你们一样有了安身之所,占领了耶和华赐给他们的约旦河西之地后,你们才可以返回我分给你们的家园。’ 21 那时我吩咐约书亚,‘你们的上帝耶和华怎样对付那两个王,你都亲眼看见了。耶和华必以同样的方式对付你将去攻占的各国。 22 不要怕他们,因为你的上帝耶和华将为你争战。’

摩西不得进入迦南

23 “那时,我恳求耶和华,说, 24 ‘主耶和华啊,你已向仆人彰显你的伟大和权能,天上地下没有神明可与你相比! 25 求你让我过去看看约旦河那边的佳美之地——那美好的山区和黎巴嫩。’ 26 但因你们的缘故,耶和华向我发怒,不听我的恳求,祂对我说,‘够了,不要再跟我提这件事。 27 你可以上毗斯迦山顶,向东南西北眺望,但你不可过约旦河。 28 你要委任约书亚,勉励他,支持他,因为他必带领以色列人过河,占领你眺望的那片土地。’ 29 当时,我们驻扎在伯·毗珥对面的谷中。