Ang Pulong Sang Dios

Daniel 12

Ang Pahayag Parte sa Katapusan nga Tion

1Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion,[a] magapamatok[b] si Micael, ang gamhanan nga pangulo[c] nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon.[d] Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan. Pagabanhawon ang madamo nga nagkalamatay. Ang iban sa ila magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang iban pakamalauton kag pakahuy-an sa wala sing katapusan. Atong mga nakaintiendi sang kamatuoran kag nagatudlo sa mga tawo nga magkabuhi sing matarong magasilak pareho sang mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Pagkatapos niya hambal sadto, may nakita pa gid ako nga duha ka tawo nga nagatindog sa pihak kag pihak sang suba. 6-7 Nagpamangkot ang isa sa ila sa tawo nga nagabayo sang linen nga nagatindog sa ibabaw sang suba, “Ano ayhan kadugay antes matapos inang makatilingala nga mga hitabo?”

Ginbayaw sang tawo nga nagabayo sang linen ang duha niya ka kamot kag nabatian ko siya nga nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Siling niya, “Matapos ina pagkaligad sang tatlo ka tuig kag tunga, pagkatapos sang pagpaantos sa katawhan sang Dios.”

Wala ko naintiendihan ang iya sabat. Gani nagpamangkot ako sa iya, “Sir, ano gid bala ang mangin resulta sang sina nga mga hitabo?” Nagsabat siya, “Daniel, maglakat ka na, kay ang sabat sa pamangkot mo magapabilin nga sekreto kag indi dapat ipanugid hasta mag-abot ang katapusan. 10 Madamo sa mga nakaintiendi sang kamatuoran ang pagatinluan ang ila kabuhi, kag makaintiendi sila sa mga butang nga ginsugid ko. Pero ang mga malaot magapadayon sa paghimo sang kalautan, kag indi sila makaintiendi sa mga butang nga ginsugid ko.

11 “Magaligad ang 1,290 ka adlaw halin sa tion sang pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad kag pagbutang sang makangilil-ad nga butang nga mangin kabangdanan nga pabay-an ang templo hasta sa pag-abot sang katapusan. 12 Bulahan ang nagahulat kag nagapabilin hasta makaligad ang 1,335 ka adlaw.

13 “Kag ikaw Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Mapatay ka, pero pagabanhawon ka sa katapusan nga mga inadlaw agod mabaton mo ang balos nga gintigana para sa imo.”

Notas al pie

  1. 12:1 Sa sina nga tion: ang katapusan nga tion, nga amo ang tion nga magakalatabo ang ginasiling sa 11:40-45.
  2. 12:1 magapamatok: sa literal, magatindog.
  3. 12:1 pangulo: ukon, anghel.
  4. 12:1 mga nasyon: ukon, nasyon sang Israel.

Nya Levande Bibeln

Daniel 12

Profetia över tidens slut

1Då ska Mikael, den mäktige änglafursten som vakar över ditt land, resa sig och strida för er i himlarna mot sataniska makter. Det kommer att bli en tid av ångest för dina landsmän, som ska bli värre än något av alla de lidanden som under årens lopp drabbat dem. Men ändå ska var och en bland ditt folk, som har sitt namn skrivet i boken, uthärda denna tid.

Många av dem vilkas kroppar ligger döda och begravna ska stå upp, en del till evigt liv och andra till evigt fördärv.

De som är visa ska lysa som solen, och de som vänder många till rättfärdighet ska stråla som stjärnor i evighet.

Men du, Daniel, bevara allt detta som en hemlighet! Försegla det, så att det inte kan förstås förrän vid tidens slut, när människor ska resa långt för att öka sin kunskap.'

Då upptäckte jag, Daniel, två män, en på vardera sidan om floden.

En av dem frågade mannen i linnekläderna, han som nu fanns ovanför floden: Hur länge ska det dröja innan detta lidande tar slut?

Han svarade med båda händerna lyfta mot himlen, under det han avlade en ed vid honom som förblir i all evighet, att det inte skulle ta slut förrän tre och ett halvt år efter det att Guds folks makt hade blivit bruten.

Jag hörde vad han sa men förstod inte vad han menade, och därför sa jag: Hur kommer alltsammans att sluta?

Men han sa: Gå nu, Daniel, för vad jag har sagt kan inte förstås förrän vid tidens slut.

10 Många ska bli renade genom svåra lidanden och förföljelser. Men de ogudaktiga ska fortsätta i sin ogudaktighet, och ingen av dem ska förstå något. Bara de som vill förstå ska kunna fatta innebörden.

11 Från den stund det dagliga offret tagits bort och 'Förödelsens styggelse' blivit uppsatt för att man ska tillbe den, kommer det att gå 1.290 dagar.

12 Lyckliga är de som står ut till den 1335:e dagen!

13 Men gå nu vidare mot slutet av ditt liv och mot din vila, för du ska stå upp igen och få din rättmätiga del av arvet.