Ang Pulong Sang Dios

Daniel 12

Ang Pahayag Parte sa Katapusan nga Tion

1Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion,[a] magapamatok[b] si Micael, ang gamhanan nga pangulo[c] nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon.[d] Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan. Pagabanhawon ang madamo nga nagkalamatay. Ang iban sa ila magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang iban pakamalauton kag pakahuy-an sa wala sing katapusan. Atong mga nakaintiendi sang kamatuoran kag nagatudlo sa mga tawo nga magkabuhi sing matarong magasilak pareho sang mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Pagkatapos niya hambal sadto, may nakita pa gid ako nga duha ka tawo nga nagatindog sa pihak kag pihak sang suba. 6-7 Nagpamangkot ang isa sa ila sa tawo nga nagabayo sang linen nga nagatindog sa ibabaw sang suba, “Ano ayhan kadugay antes matapos inang makatilingala nga mga hitabo?”

Ginbayaw sang tawo nga nagabayo sang linen ang duha niya ka kamot kag nabatian ko siya nga nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Siling niya, “Matapos ina pagkaligad sang tatlo ka tuig kag tunga, pagkatapos sang pagpaantos sa katawhan sang Dios.”

Wala ko naintiendihan ang iya sabat. Gani nagpamangkot ako sa iya, “Sir, ano gid bala ang mangin resulta sang sina nga mga hitabo?” Nagsabat siya, “Daniel, maglakat ka na, kay ang sabat sa pamangkot mo magapabilin nga sekreto kag indi dapat ipanugid hasta mag-abot ang katapusan. 10 Madamo sa mga nakaintiendi sang kamatuoran ang pagatinluan ang ila kabuhi, kag makaintiendi sila sa mga butang nga ginsugid ko. Pero ang mga malaot magapadayon sa paghimo sang kalautan, kag indi sila makaintiendi sa mga butang nga ginsugid ko.

11 “Magaligad ang 1,290 ka adlaw halin sa tion sang pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad kag pagbutang sang makangilil-ad nga butang nga mangin kabangdanan nga pabay-an ang templo hasta sa pag-abot sang katapusan. 12 Bulahan ang nagahulat kag nagapabilin hasta makaligad ang 1,335 ka adlaw.

13 “Kag ikaw Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Mapatay ka, pero pagabanhawon ka sa katapusan nga mga inadlaw agod mabaton mo ang balos nga gintigana para sa imo.”

Notas al pie

  1. 12:1 Sa sina nga tion: ang katapusan nga tion, nga amo ang tion nga magakalatabo ang ginasiling sa 11:40-45.
  2. 12:1 magapamatok: sa literal, magatindog.
  3. 12:1 pangulo: ukon, anghel.
  4. 12:1 mga nasyon: ukon, nasyon sang Israel.

New International Reader's Version

Daniel 12

The Time of the End

1“At that time Michael will appear. He is the great prince of the angels. He guards your people. There will be a time of terrible suffering. Things will be worse than at any time since nations began. But at that time of suffering your people will be saved. Their names are written in the book of life. Many people who lie dead in their graves will wake up. Some will rise up to life that will never end. Others will rise up to shame that will never end. Those who are wise will shine like the brightness of the sky. Those who lead many others to do what is right will be like the stars for ever and ever. But I want you to roll up this scroll, Daniel. Seal it until the time of the end. Many people will go here and there to increase their knowledge.”

Then I looked up and saw two other angels. One was on this side of the Tigris River. And one was on the other side. The man who was dressed in linen was above the waters of the river. One of the angels spoke to him. He asked, “How long will it be before these amazing things come true?”

The man raised both hands toward heaven. I heard him make a promise in the name of the God who lives forever. He answered me, “Three and a half years. Then the power of the holy people will finally be broken. And all these things will come true.”

I heard what he said. But I didn’t understand it. So I asked, “My master, what will come of all this?”

He answered, “Go on your way, Daniel. The scroll is rolled up. It is sealed until the time of the end. 10 Many people will be made pure in the fire. They will be made spotless. But sinful people will continue to be evil. Not one sinful person will understand. But those who are wise will.

11 “The daily sacrifices will be stopped. And the hated thing that destroys will be set up. After that, there will be 1,290 days. 12 Blessed are those who wait for the 1,335 days and reach the end of them.

13 “Daniel, go on your way until the end. Your body will rest in the grave. Then at the end of the days you will rise from the dead. And you will receive what God has appointed for you.”