Ang Pulong Sang Dios

Daniel 12

Ang Pahayag Parte sa Katapusan nga Tion

1Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion,[a] magapamatok[b] si Micael, ang gamhanan nga pangulo[c] nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon.[d] Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan. Pagabanhawon ang madamo nga nagkalamatay. Ang iban sa ila magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, pero ang iban pakamalauton kag pakahuy-an sa wala sing katapusan. Atong mga nakaintiendi sang kamatuoran kag nagatudlo sa mga tawo nga magkabuhi sing matarong magasilak pareho sang mga bituon sa langit sa wala sing katapusan. Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Pagkatapos niya hambal sadto, may nakita pa gid ako nga duha ka tawo nga nagatindog sa pihak kag pihak sang suba. 6-7 Nagpamangkot ang isa sa ila sa tawo nga nagabayo sang linen nga nagatindog sa ibabaw sang suba, “Ano ayhan kadugay antes matapos inang makatilingala nga mga hitabo?”

Ginbayaw sang tawo nga nagabayo sang linen ang duha niya ka kamot kag nabatian ko siya nga nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Siling niya, “Matapos ina pagkaligad sang tatlo ka tuig kag tunga, pagkatapos sang pagpaantos sa katawhan sang Dios.”

Wala ko naintiendihan ang iya sabat. Gani nagpamangkot ako sa iya, “Sir, ano gid bala ang mangin resulta sang sina nga mga hitabo?” Nagsabat siya, “Daniel, maglakat ka na, kay ang sabat sa pamangkot mo magapabilin nga sekreto kag indi dapat ipanugid hasta mag-abot ang katapusan. 10 Madamo sa mga nakaintiendi sang kamatuoran ang pagatinluan ang ila kabuhi, kag makaintiendi sila sa mga butang nga ginsugid ko. Pero ang mga malaot magapadayon sa paghimo sang kalautan, kag indi sila makaintiendi sa mga butang nga ginsugid ko.

11 “Magaligad ang 1,290 ka adlaw halin sa tion sang pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad kag pagbutang sang makangilil-ad nga butang nga mangin kabangdanan nga pabay-an ang templo hasta sa pag-abot sang katapusan. 12 Bulahan ang nagahulat kag nagapabilin hasta makaligad ang 1,335 ka adlaw.

13 “Kag ikaw Daniel, padayuna ang imo mga ginahimo. Mapatay ka, pero pagabanhawon ka sa katapusan nga mga inadlaw agod mabaton mo ang balos nga gintigana para sa imo.”

Notas al pie

  1. 12:1 Sa sina nga tion: ang katapusan nga tion, nga amo ang tion nga magakalatabo ang ginasiling sa 11:40-45.
  2. 12:1 magapamatok: sa literal, magatindog.
  3. 12:1 pangulo: ukon, anghel.
  4. 12:1 mga nasyon: ukon, nasyon sang Israel.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

但以理书 12

末日

1“那时,守护你本国人民的天使长米迦勒必出现。将有一段灾难时期,是开国以来从未有过的。那时,你同胞中凡名字记在册子上的,必得拯救。 许多长眠地下的人必醒过来,有些得到永生,有些蒙受羞辱,永远被憎恶。 智者必发出光辉,如耀眼的穹苍;引导多人归向公义的人必如闪烁的星辰,直到永永远远。 但以理啊,这些话要保密,要把这书封起来,直到末了。许多人必四处探究,因而知识必增多。”

我但以理观看,见另有两个人分别站在河的两岸。 其中一人问身穿细麻衣、站在河水之上的人:“这奇异的事何时才应验呢?” 我听见身穿细麻衣、站在河水之上的人向天举起双手,凭永活者起誓说:“再过三年半,等摧毁圣民的权势结束时,这一切事都要成就。” 我听见这话,却不明白,就问他:“我主啊,这些事的结局会怎样呢?” 他说:“但以理啊,你走吧,因为这些事要保密,要被封起来,一直到末了。 10 许多人必被净化、洗涤、炼净。但恶人必依旧作恶,他们无人明白,只有智者能明白。 11 从废除日常献的祭、设立带来毁灭的可憎之物算起,必经过一千二百九十天。 12 能等候一千三百三十五天的人有福了! 13 你要坚持到底。你必得到安息,到了末后的日子,你必起来承受你的产业。”