Ang Pulong Sang Dios

Colosas 2

1Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga puwerte gid ang akon pangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea, kag pati man sa iban nga wala pa nakakita sa akon. Ginahimo ko ini para mapabaskog ko kamo kag sila. Gintudluan ko kamo nga may paghigugma, kag ginapaabot ko nga maintiendihan gid ninyo kag mahibaluan ang tinago nga plano sang Dios parte kay Cristo. Si Cristo amo ang ginahalinan sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi.

Ginasugid ko ini sa inyo agod wala sing may makadaya sa inyo paagi sa ila makahalaylo nga mga pulong. Kay bisan wala ako dira sa inyo, permi ko kamo ginadumdom, kag nalipay gid ako tungod nga maayo ang inyo pag-inupdanay kag malig-on gid ang inyo pagtuo kay Cristo.

Si Cristo ang Dapat Naton Sundon

Tungod nga ginkilala na ninyo si Cristo Jesus bilang Ginoo,[a] dapat magpadayon kamo sa iya. Magpanggamot kamo sa iya kag magtubo. Magpakalig-on kamo sa pagtuo nga gintudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios.

Mag-andam kamo sa mga tawo nga gusto maghaylo sa inyo sa ila mga pilosopiya nga wala sing pulos kag pangdaya lang. Ining mga ginatudlo nila indi halin kay Cristo kundi mga tradisyon lang sang tawo kag mga sistema nga halin lang diri sa kalibutan. Ang matuod, si Cristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara pa gihapon sa iya ang iya pagka-Dios. 10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo[b] tungod nga kamo ara kay Cristo nga nagagahom sa tanan nga mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad.

11 Tungod nga kamo ara kay Cristo, natuli na kamo. Pero indi ina pareho sang pagtuli sang mga Judio nga may ginakuha sa lawas sang tawo, kundi ang malain nga mga handom sang inyo lawas nga makasasala amo ang ginkuha ni Cristo. 12 Kay ang pagbautiso sa inyo nagakahulugan nga ginlubong kamo upod ni Cristo. Kag tungod nga kamo ara kay Cristo, ginbanhaw man kamo upod niya, kay nagsalig kamo sa gahom sang Dios nga nagbanhaw sa iya. 13 Sang una, kamo nga mga indi Judio patay sa panulok sang Dios tungod sa inyo makasasala nga kabuhi. Pero subong ginbuhi kamo sang Dios upod ni Cristo. Ginpatawad niya ang tanan ta nga mga sala. 14 May salabton kita kuntani sa Dios tungod nga indi naton matuman ang iya mga kasuguan. Pero gindula ini sang Dios paagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus, gani indi na kita pagsilutan. 15 Didto man sa krus ginpierdi sang Dios ang mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad, kag ginpakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Gani indi kamo magpadala-dala sa mga tawo nga nagasiling sa inyo kon ano ang indi dapat kaunon ukon imnon, ukon ano ang dapat himuon sa mga piesta, kon maglati ang bulan, kag sa Adlaw nga Inugpahuway. 17 Ang mga pagsulundan nga ina landong lang sang mga butang nga ginapaabot sang una, nga amo si Cristo. 18 May mga tawo man nga nagapabugal nga nakakita sila sang mga palanan-awon, kag luyag nila piliton ang mga tawo nga magpaubos kag magsimba sa mga anghel. Indi kamo magpadaog sa sina nga mga tawo. Wala sing pulos inang ila pagpabugal, kay tawhanon lang ina nga mga panghunahuna. 19 Indi nila gusto nga magpasakop kay Cristo nga aton ulo, nga amo ang nagahatag sa aton nga iya lawas sang mga kinahanglanon sini paagi sa mga parte nga nagaalangot, kag sa sini nga paagi nagatubo kita suno sa luyag sang Dios.

Ang Bag-o nga Kabuhi kay Cristo

20 Napatay na kamo upod kay Cristo kag nahilway na kamo sa wala pulos nga mga sistema diri sa kalibutan. Gani ngaa nagakabuhi pa gid kamo pareho sa mga tawo sang kalibutan? Ngaa nagasunod pa gid kamo sa mga pagsulundan pareho sang: 21 “Indi ka mag-uyat sini,” “Indi ka magtilaw sina,” ukon “Indi ka magtandog sina”? 22 Ina nga mga pagsulundan nga ginatudlo sang mga tawo himo-himo lang nila kag parte lang sa mga butang nga madula man lang matapos nga kaunon. 23 Kon hunahunaon ta, daw husto man ang ila mga pagtudlo parte sa pagsimba nga ila naluyagan, parte sa pagpaubos kag pagpenitensya sa lawas. Pero ang matuod, ina nga mga butang indi gid makabulig sa aton sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.

Notas al pie

  1. 2:6 Ginoo: buot silingon, agalon.
  2. 2:10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo: ukon, Kon ano ang ara sa iya, ara man sa inyo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

歌罗西书 2

1我希望你们知道,为了你们和老底嘉人,以及许多从未和我见过面的人,我是怎样努力奋斗的, 为要使你们众人心受鼓励,联结在爱里,有丰富笃定的真知灼见,可以认识上帝的奥秘。这奥秘就是基督, 一切智慧和知识都蕴藏在祂里面。 我讲这番话是为了防止有人用花言巧语迷惑你们。 现在,我人虽不在你们那里,心却和你们在一起,看到你们生活井然有序,对基督坚信不移,我很喜乐。

生活以基督为中心

你们既然接受了基督耶稣为主,就当继续遵从祂, 按照你们所受的教导在祂里面扎根成长,信心坚固,满怀感恩。

你们要谨慎,免得有人用空洞虚假的哲学把你们掳去。这些哲学不是出于基督,而是出于人的传统和世俗的玄学。 因为上帝完全的神性有形有体地蕴藏在基督里, 10 你们在基督里得到了丰盛的生命。祂是一切执政者和掌权者的元首。

11 你们也在基督里受了非人手所行的割礼,是基督为除掉你们的罪恶本性而行的割礼。 12 你们接受洗礼时已经与基督一同埋葬了,并借着相信上帝使基督从死里复活的大能,与基督一同复活了。 13 你们从前死在过犯和未被割除的罪恶本性中,但现在上帝却使你们与基督一同活了过来。上帝赦免了我们一切的过犯, 14 撤销了指控我们违背律法的罪状,将它和基督一同钉在了十字架上, 15 打败了一切在灵界执政、掌权的邪恶势力,用基督在十字架上的胜利公开羞辱它们。

16 所以,不可让人在饮食、节期、朔日[a]或安息日的事上批评你们。 17 这些都不过是将来之事的影子,那真实的本体是基督。 18 有些人喜欢故作谦虚,敬拜天使,沉迷于所看见的幻象,你们不要因他们而失去得奖赏的资格。他们随从堕落的思想无故自高自大, 19 没有与身体的头——基督联结。全身是靠关节和筋络维系,从基督得到供应,按上帝的旨意渐渐成长。

20 你们既然和基督一同死了,摆脱了世俗的玄学,为什么仍像活在世俗中, 21 服从“不可拿、不可尝、不可摸”之类的规条呢? 22 这些规条不过是人的戒律和说教,经不起实践的考验, 23 看似充满智慧,其实只不过是自创的宗教、自表谦卑、苦待己身,对于克制邪情私欲毫无用处。

Notas al pie

  1. 2:16 朔日”即每月初一。