Ang Pulong Sang Dios

Amos 1

1Amo ini ang mensahi ni Amos nga taga-Tekoa nga manugbantay sang mga karnero. Ini nga mensahi parte sa Israel. Kag ginpahayag ini sa iya sang Dios duha ka tuig antes matabo ang linog, sadtong panahon nga si Uzia amo ang hari sang Juda kag si Jeroboam nga anak ni Joash amo ang hari sang Israel.

Nagsiling si Amos, “Nagangurob ang Ginoo halin sa Zion;[a] ang iya tingog nagadaguhob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini nagakalaya ang mga palahalban sang mga manugbantay sang karnero pati ang mga tanom sa putokputokan sang Bukid sang Carmel.”

Ang Silot sa Nasyon sang Syria

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Syria: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Damascus,[b] pagasilutan ko gid sila. Kay ginpintasan nila ang mga taga-Gilead nga daw sa ginlinas sang tapi nga may mga ulounto nga salsalon sa idalom. Gani pagasunugon ko ang palasyo ni Haring Hazael kag ang mabakod nga mga parte sang Damascus nga ginpahimo sang iya anak nga si Haring Ben Hadad. Pagagub-on ko ang puwertahan sang Damascus kag pagalaglagon ko ang pangulo sang Kapatagan sang Aven kag sang Bet Eden.[c] Pagabihagon sa Kir ang katawhan sang Syria.[d] Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Filistia

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Filistia: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Gaza,[e] pagasilutan ko gid sila. Kay ginbihag nila ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa kag ginbaligya nga ulipon sa Edom. Gani pagasunugon ko ang mga pader[f] sang Gaza kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad. Pagalaglagon ko ang mga pangulo sang Ashdod kag sang Ashkelon, kag pagasilutan ko ang mga taga-Ekron.[g] Ang mga Filistinhon nga makapalagyo sa silot magakalamatay man. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Tyre

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Tyre: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Tyre, pagasilutan ko gid sila. Kay ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa ginbaligya nila nga ulipon sa Edom. Kag wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa sini nga mga tawo bilang mag-abyan. 10 Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Tyre kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad.”

Ang Silot sa Nasyon sang Edom

11 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Edom: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Edom, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpanglagas nila ang ila kadugo nga mga Israelinhon kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. Indi gid madula ang ila kaakig sa mga Israelinhon. 12 Gani pagasunugon ko ang Teman kag ang mabakod nga mga parte sang Bozra.”[h]

Ang Silot sa Nasyon sang Ammon

13 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Ammon: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Ammon, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpangririan nila ang tiyan sang nagabulusong nga mga babayi sang Gilead, agod lang nga maglapad ang ila nga duta. 14 Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Raba[i] kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad samtang nagasininggit ang ila mga kaaway nga nagasalakay sa ila, nga nagahagunos pareho sang bagyo. 15 Kag pagabihagon ang hari sang Ammon pati ang iya mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

 1. 1:2 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem.
 2. 1:3 Damascus: Amo ini ang kapital sang Syria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Syria.
 3. 1:5 Kapatagan sang Aven… Bet Eden: Mga lugar ini nga sakop sang Syria.
 4. 1:5 Syria: sa Hebreo, Aram.
 5. 1:6 Gaza: Ang Gaza isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia.
 6. 1:7 pagasunugon ko ang mga pader: Posible nga may mga bahin sang sini nga pader nga masunog sang kalayo ukon ang kalayo diri nagasimbolo sang kalaglagan.
 7. 1:8 Ashdod… Ashkelon… Ekron: Mga lugar ini nga sakop sang Filistia.
 8. 1:12 Teman… Bozra: Mga lugar ini nga sakop sang Edom.
 9. 1:14 Raba: Amo ini ang kapital sang Ammon.

New American Standard Bible

Amos 1

Judgment on Neighbor Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders from Tekoa, which he [a]envisioned in visions concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.

He said,
“The Lord roars from Zion
And from Jerusalem He utters His voice;
And the shepherds’ pasture grounds mourn,
And the [b]summit of Carmel dries up.”

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four
I will not [c]revoke its punishment,
Because they threshed Gilead with implements of sharp iron.
“So I will send fire upon the house of Hazael
And it will consume the citadels of Ben-hadad.
“I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the [d]valley of Aven,
And him who holds the scepter, from Beth-eden;
So the people of Aram will go exiled to Kir,”
Says the Lord.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza and for four
I will not revoke its punishment,
Because they deported an entire population
To deliver it up to Edom.
“So I will send fire upon the wall of Gaza
And it will consume her citadels.
“I will also cut off the inhabitant from Ashdod,
And him who holds the scepter, from Ashkelon;
I will even [e]unleash My [f]power upon Ekron,
And the remnant of the Philistines will perish,”
Says the Lord [g]God.

Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four
I will not revoke its punishment,
Because they delivered up an entire population to Edom
And did not remember the covenant of [h]brotherhood.
10 “So I will send fire upon the wall of Tyre
And it will consume her citadels.”

11 Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom and for four
I will not revoke its punishment,
Because he pursued his brother with the sword,
While he [i]stifled his compassion;
His anger also tore continually,
And he maintained his fury forever.
12 “So I will send fire upon Teman
And it will consume the citadels of Bozrah.”

13 Thus says the Lord,
“For three transgressions of the sons of Ammon and for four
I will not revoke its punishment,
Because they ripped open the pregnant women of Gilead
In order to enlarge their borders.
14 “So I will kindle a fire on the wall of Rabbah
And it will consume her citadels
Amid [j]war cries on the day of battle,
And a storm on the day of tempest.
15 “Their king will go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Lit saw concerning
 2. Amos 1:2 Lit head
 3. Amos 1:3 Lit cause it to turn back, and so throughout the ch
 4. Amos 1:5 Possibly, Baalbek
 5. Amos 1:8 Lit cause to return
 6. Amos 1:8 Lit hand
 7. Amos 1:8 Heb YHWH, usually rendered Lord
 8. Amos 1:9 Lit brothers
 9. Amos 1:11 Lit corrupted
 10. Amos 1:14 Or shouts