Ang Pulong Sang Dios

2 Tesalonica 3

Magpangamuyo Kamo para sa Amon

1Karon, mga utod, magpangamuyo kamo para sa amon nga ang pulong sang Ginoo magalapnag sa iban pa nga mga lugar kag batunon sang mga tawo nga may pagpasalamat sa Dios pareho sang inyo nga ginhimo. Ipangamuyo man ninyo nga ilikaw kami sang Dios sa mga malain nga mga tawo; tungod nga indi tanan nagapati sa amon ginawali.

Pero masaligan ang Ginoo. Siya ang magapalig-on kag magaapin sa inyo agod indi kamo maano ni Satanas. Tungod sa Ginoo, nagasalig kami nga ginahimo ninyo kag padayon nga himuon ang amon mga ginasugo sa inyo.

Kabay pa nga tuytuyan kamo sang Ginoo nga makita sa inyo ang paghigugma sang Dios kag ang pagbatas ni Cristo.

Parte sa mga Matamad

Mga utod, sa ngalan[a] ni Ginoong Jesu-Cristo, nagasugo kami sa inyo nga likawan ninyo ang aton mga utod nga matamad kag wala nagasunod sa mga tradisyon nga nabaton ninyo[b] sa amon. Nahibaluan ninyo nga dapat ninyo sundon ang amon ginhimo. Wala kami nagtinamad sang ara pa kami dira sa inyo. Wala kami nagbaton sang pagkaon halin sa inyo nga wala namon pagbayari. Adlaw-gab-i nagpanikasog kami sa pag-obra agod wala sing may mabug-atan sa inyo sa pagsagod sa amon. Ginhimo namon ini, indi tungod nga wala kami sing rason nga magpangayo sang bulig sa inyo para sa amon mga kinahanglanon, kundi gusto namon nga mangin halimbawa agod sundon ninyo. 10 Sang kami kaupod pa ninyo dira, nagsiling kami sa inyo nga ang bisan sin-o nga indi mag-obra, indi pagpakaunon.

11 Ini ginasiling namon tungod nga nakabalita kami nga may ara sa inyo nga mga matamad nga wala sing iban nga ginahimo kundi ang pagpanghilabot sa ginahimo sang iban. 12 Gani suno sa awtoridad nga ginhatag sa amon ni Ginoong Jesu-Cristo, ginasugo namon inang mga matamad nga magpangita sang ila kaugalingon nga palangabuhian, kag indi magpanghilabot sa kabuhi sang iban.

13 Kag kamo inyo, mga utod, indi kamo magkataka sa paghimo sang maayo. 14 Kon may ara nga indi magtuman sa amon ginasiling sa sini nga sulat, tandai ninyo kon sin-o kag indi kamo mag-upod sa iya, agod mahibaluan niya nga indi husto ang iya ginahimo. 15 Pero indi ninyo siya pagkabiga nga kaaway, kundi padumdumon ninyo siya bilang utod kay Cristo.

Bendisyon kag Katapusan nga Pagpangamusta

16 Kabay pa nga ang Ginoo nga ginahalinan sang kalinong amo gid ang maghatag sang kalinong sa inyo sa tanan nga oras bisan ano ang inyo kahimtangan. Kag kabay pa nga ubayan niya kamo tanan.

17 Karon, ako mismo si Pablo ang nagasulat sini nga pagpangamusta:[c] Kamusta sa inyo tanan. Amo ini ang akon panulat sa tanan ko nga mga sulat.

18 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

 1. 3:6 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
 2. 3:6 ninyo: sa iban nga mga kopya sang Griego, nila.
 3. 3:17 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat.

New American Standard Bible

2 Thessalonians 3

Exhortation

1Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will [a]spread rapidly and be glorified, just as it did also with you; and that we will be rescued from [b]perverse and evil men; for not all have [c]faith. But the Lord is faithful, [d]and He will strengthen and protect you [e]from the evil one. We have confidence in the Lord concerning you, that you are doing and will continue to do what we command. May the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ.

Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you [f]keep away from every brother who [g]leads an [h]unruly life and not according to the tradition which [i]you received from us. For you yourselves know how you ought to [j]follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat [k]anyone’s bread [l]without paying for it, but with labor and hardship we kept working night and day so that we would not be a burden to any of you; not because we do not have the right to this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would [m]follow our example. 10 For even when we were with you, we used to give you this order: if anyone is not willing to work, then he is not to eat, either. 11 For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies. 12 Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. 13 But as for you, brethren, do not grow weary of doing good.

14 If anyone does not obey our [n]instruction [o]in this letter, take special note of that person [p]and do not associate with him, so that he will be put to shame. 15 Yet do not regard him as an enemy, but [q]admonish him as a brother.

16 Now may the Lord of peace Himself continually grant you peace in every [r]circumstance. The Lord be with you all!

17 [s]I, Paul, write this greeting with my own hand, and this is a distinguishing mark in every letter; this is the way I write. 18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

Notas al pie

 1. 2 Thessalonians 3:1 Lit run
 2. 2 Thessalonians 3:2 Lit improper
 3. 2 Thessalonians 3:2 Or the faith
 4. 2 Thessalonians 3:3 Lit who will
 5. 2 Thessalonians 3:3 Or from evil
 6. 2 Thessalonians 3:6 Or avoid
 7. 2 Thessalonians 3:6 Lit walks disorderly
 8. 2 Thessalonians 3:6 Or undisciplined
 9. 2 Thessalonians 3:6 One early ms reads they
 10. 2 Thessalonians 3:7 Lit imitate us
 11. 2 Thessalonians 3:8 Lit from anyone
 12. 2 Thessalonians 3:8 Lit freely
 13. 2 Thessalonians 3:9 Lit imitate us
 14. 2 Thessalonians 3:14 Lit word
 15. 2 Thessalonians 3:14 Lit through
 16. 2 Thessalonians 3:14 Lit not to associate
 17. 2 Thessalonians 3:15 Or keep admonishing
 18. 2 Thessalonians 3:16 Lit way
 19. 2 Thessalonians 3:17 Lit The greeting by my hand of Paul