Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 9

Si David kag si Mefiboshet

1Isa ka adlaw, nagpamangkot si David, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo tungod kay Jonatan?” Ginpatawag niya ang isa ka tawo nga ang ngalan si Ziba, nga suluguon anay sang pamilya ni Saul. Pag-abot niya ginpamangkot siya ni David, “Ikaw bala si Ziba?” Nagsabat siya, “Huo, Mahal nga Hari.” Nagpamangkot ang hari, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo sang Dios?” Nagsabat siya sa hari, “May ara, ang anak ni Jonatan nga lalaki nga lupog.” 4-5 Nagpamangkot ang hari, “Diin na siya?” Nagsabat si Ziba, “Didto sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” Gani nagpasugo si David sa pagkuha sa iya didto.

Ang ngalan sang anak ni Jonatan amo si Mefiboshet kag apo siya ni Saul. Pag-abot niya kay David nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. Nagsiling si David, “Mefiboshet?” Nagsabat siya, “Huo, sir.” Nagsiling si David sa iya, “Indi ka magkahadlok, kay pakitaan ko gid ikaw sang kaayo tungod sa imo amay nga si Jonatan. Iuli ko sa imo ang tanan nga kadutaan sang imo lolo nga si Saul, kag indi lang ina, kundi makakaon ka permi upod sa akon.” Nagluhod si Mefiboshet kag nagsiling, “Sin-o gid bala ako nga trataron mo sing subong sini? Pareho man lang ako sa patay nga ido.”

Dayon ginpatawag sang hari si Ziba, nga suluguon anay ni Saul, kag ginsilingan, “Ginahatag ko kay Mefiboshet, nga apo sang imo agalon nga si Saul, ang tanan nga pagkabutang ni Saul kag sang iya pamilya. 10 Ikaw, ang imo mga anak, kag ang imo mga suluguon ang magapanguma sang duta para sa iya, kag dal-on mo sa iya ang mga patubas, agod may pagkaon ang pamilya[a] sang imo agalon. Pero si Mefiboshet iya magakaon permi upod sa akon.” (Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka suluguon.)

11 Nagsiling si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan ano nga isugo mo sa akon nga imo suluguon.” Halin sadto, nagakaon permi si Mefiboshet upod kay David nga daw isa sa iya mga anak.

12 May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanan nga miyembro sang panimalay ni Ziba nangin suluguon ni Mefiboshet. 13 Si Mefiboshet nga lupog didto na nag-estar sa Jerusalem kay didto siya nagakaon permi upod kay Haring David.

Notas al pie

  1. 9:10 pamilya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, mga kaliwat.

The Message

2 Samuel 9

An Open Table for Mephibosheth

1One day David asked, “Is there anyone left of Saul’s family? If so, I’d like to show him some kindness in honor of Jonathan.”

It happened that a servant from Saul’s household named Ziba was there. They called him into David’s presence. The king asked him, “Are you Ziba?”

“Yes sir,” he replied.

The king asked, “Is there anyone left from the family of Saul to whom I can show some godly kindness?”

Ziba told the king, “Yes, there is Jonathan’s son, lame in both feet.”

“Where is he?”

“He’s living at the home of Makir son of Ammiel in Lo Debar.”

King David didn’t lose a minute. He sent and got him from the home of Makir son of Ammiel in Lo Debar.

When Mephibosheth son of Jonathan (who was the son of Saul), came before David, he bowed deeply, abasing himself, honoring David.

David spoke his name: “Mephibosheth.”

“Yes sir?”

“Don’t be frightened,” said David. “I’d like to do something special for you in memory of your father Jonathan. To begin with, I’m returning to you all the properties of your grandfather Saul. Furthermore, from now on you’ll take all your meals at my table.”

Shuffling and stammering, not looking him in the eye, Mephibosheth said, “Who am I that you pay attention to a stray dog like me?”

9-10 David then called in Ziba, Saul’s right-hand man, and told him, “Everything that belonged to Saul and his family, I’ve handed over to your master’s grandson. You and your sons and your servants will work his land and bring in the produce, provisions for your master’s grandson. Mephibosheth himself, your master’s grandson, from now on will take all his meals at my table.” Ziba had fifteen sons and twenty servants.

11-12 “All that my master the king has ordered his servant,” answered Ziba, “your servant will surely do.”

And Mephibosheth ate at David’s table, just like one of the royal family. Mephibosheth also had a small son named Mica. All who were part of Ziba’s household were now the servants of Mephibosheth.

13 Mephibosheth lived in Jerusalem, taking all his meals at the king’s table. He was lame in both feet.