Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 9

Si David kag si Mefiboshet

1Isa ka adlaw, nagpamangkot si David, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo tungod kay Jonatan?” Ginpatawag niya ang isa ka tawo nga ang ngalan si Ziba, nga suluguon anay sang pamilya ni Saul. Pag-abot niya ginpamangkot siya ni David, “Ikaw bala si Ziba?” Nagsabat siya, “Huo, Mahal nga Hari.” Nagpamangkot ang hari, “May nabilin pa bala sa pamilya ni Saul nga mapakitaan ko sang kaayo sang Dios?” Nagsabat siya sa hari, “May ara, ang anak ni Jonatan nga lalaki nga lupog.” 4-5 Nagpamangkot ang hari, “Diin na siya?” Nagsabat si Ziba, “Didto sa Lo Debar, sa balay ni Makir nga anak ni Amiel.” Gani nagpasugo si David sa pagkuha sa iya didto.

Ang ngalan sang anak ni Jonatan amo si Mefiboshet kag apo siya ni Saul. Pag-abot niya kay David nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. Nagsiling si David, “Mefiboshet?” Nagsabat siya, “Huo, sir.” Nagsiling si David sa iya, “Indi ka magkahadlok, kay pakitaan ko gid ikaw sang kaayo tungod sa imo amay nga si Jonatan. Iuli ko sa imo ang tanan nga kadutaan sang imo lolo nga si Saul, kag indi lang ina, kundi makakaon ka permi upod sa akon.” Nagluhod si Mefiboshet kag nagsiling, “Sin-o gid bala ako nga trataron mo sing subong sini? Pareho man lang ako sa patay nga ido.”

Dayon ginpatawag sang hari si Ziba, nga suluguon anay ni Saul, kag ginsilingan, “Ginahatag ko kay Mefiboshet, nga apo sang imo agalon nga si Saul, ang tanan nga pagkabutang ni Saul kag sang iya pamilya. 10 Ikaw, ang imo mga anak, kag ang imo mga suluguon ang magapanguma sang duta para sa iya, kag dal-on mo sa iya ang mga patubas, agod may pagkaon ang pamilya[a] sang imo agalon. Pero si Mefiboshet iya magakaon permi upod sa akon.” (Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka suluguon.)

11 Nagsiling si Ziba sa hari, “Mahal nga Hari, tumanon ko ang bisan ano nga isugo mo sa akon nga imo suluguon.” Halin sadto, nagakaon permi si Mefiboshet upod kay David nga daw isa sa iya mga anak.

12 May anak si Mefiboshet nga lalaki nga ang ngalan si Mica. Ang tanan nga miyembro sang panimalay ni Ziba nangin suluguon ni Mefiboshet. 13 Si Mefiboshet nga lupog didto na nag-estar sa Jerusalem kay didto siya nagakaon permi upod kay Haring David.

Notas al pie

  1. 9:10 pamilya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, mga kaliwat.

King James Version

2 Samuel 9

1And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan's sake?

And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he.

And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may shew the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet.

And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar.

Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar.

Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant!

And David said unto him, Fear not: for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually.

And he bowed himself, and said, What is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?

Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house.

10 Thou therefore, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat: but Mephibosheth thy master's son shall eat bread alway at my table. Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.

11 Then said Ziba unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table, as one of the king's sons.

12 And Mephibosheth had a young son, whose name was Micha. And all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth.

13 So Mephibosheth dwelt in Jerusalem: for he did eat continually at the king's table; and was lame on both his feet.