Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 2

Ginhimo si David nga Hari sang Juda

1Pagkatapos sadto, nagpamangkot si David sa Ginoo, “Mabalik bala ako sa isa sa mga banwa sang Juda?” Nagsabat ang Ginoo, “Huo.” Nagpamangkot si David, “Sa diin?” Nagsabat ang Ginoo, “Sa Hebron.” Gani nagkadto didto si David upod ang iya duha ka asawa nga si Ahinoam nga taga-Jezreel kag si Abigail nga asawa anay ni Nabal nga taga-Carmel. Gin-upod man ni David ang iya mga tinawo pati ang ila mga pamilya, kag didto sila nag-estar sa Hebron kag sa mga baryo sa palibot sini. Sang ulihi, nagkadto ang mga pangulo sang Juda sa Hebron kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Juda.

Sang mabalitaan ni David nga ang mga taga-Jabesh Gilead ang naglubong kay Saul, nagpadala siya sang mga mensahero sa ila sa pagsiling, “Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo sa ginpakita ninyo nga gugma kay Saul nga inyo agalon paagi sa paglubong sa iya. Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya gugma kag katutom sa inyo, kag ipakita ko man ang akon kaayo sa inyo tungod sa inyo ginhimo. Kag karon, magpakalig-on kag magpakaisog kamo bisan patay na si Saul nga inyo agalon. Ako ang ginpili sang mga taga-Juda bilang ila hari.”

Nag-inaway ang mga Pamilya ni David kag ni Saul

Karon, ang kumander sang mga soldado ni Saul nga si Abner nga anak ni Ner nagkadto sa Mahanaim. Gindala niya si Ishboshet nga anak ni Saul. Didto ginproklamar ni Abner si Ishboshet nga hari sang bug-os nga Israel, lakip na diri ang mga lugar sang Gilead, Ashuri, Jezreel, Efraim, kag Benjamin. 10 Nagaedad si Ishboshet sang 40 ka tuig sang nangin hari siya sang Israel, kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig. Ang mga taga-Juda iya, si David ang ila ginkilala nga hari, 11 kag naghari si David sa Juda sa sulod sang pito ka tuig kag anom ka bulan. Didto siya nag-estar sa Hebron.

12 Isa sina ka tion, nagkadto si Abner sa Gibeon halin sa Mahanaim kaupod ang mga tinawo ni Ishboshet. 13 Ginsugata sila ni Joab nga anak ni Zeruya kag sang mga tinawo ni David didto sa punong sang Gibeon. Nagpungko ang grupo ni Abner sa pihak nga bahin sang punong kag ang grupo ni Joab sa pihak man nga bahin sang punong. 14 Dayon nagsiling si Abner kay Joab, “Paawayon ta sa aton atubangan ang pila naton ka maayo nga mga soldado.” Nagsugot si Joab, 15 gani nagtindog sa pagpakig-away ang dose ka tinawo ni Ishboshet nga halin sa tribo ni Benjamin kag ang dose ka tinawo ni David. 16 Nagdakpanay sila sa ulo kag nagbun-anay hasta nga nagkalamatay sila tanan. Gani gintawag ato nga lugar sa Gibeon nga Helkat Hazurim.[a] 17 Dayon nag-inaway ang duha ka grupo sing puwerte gid. Kag sa sina nga adlaw napierdi si Abner kag ang mga tinawo sang Israel sa mga tinawo ni David.

18-19 Ang tatlo ka anak ni Zeruya nga si Joab, Abishai, kag Asahel kaupod sa inaway. Si Asahel madasig magdalagan pareho sang usa, kag ginlagas niya si Abner nga wala bulobalikid. 20 Sang magbalikid si Abner, nakita niya siya kag ginpamangkot, “Ikaw bala ina Asahel?” Nagsabat si Asahel, “Huo.” 21 Dayon nagsiling si Abner sa iya, “Indi na ako paglagsa, kundi ang isa na lang sa akon kaupod nga mga soldado, kag kuhaa ang iya mga kagamitan.” Pero wala gid mag-untat si Asahel sa paglagas sa iya.

22 Nagsiling liwat si Abner kay Asahel, “Indi na ako paglagsa! Indi ako pagpilita nga patyon ka. Mahuya na ako nga mag-atubang sa imo utod nga si Joab kon patyon ko ikaw.” 23 Pero wala gid mag-untat si Asahel sa paglagas sa iya, gani ginbuno siya ni Abner sang puno sang bangkaw sa tiyan, kag naglapos ini sa iya likod. Natumba siya kag napatay dayon. Ang mga tawo nga makaagi didto sa lugar nga sa diin ginpatay si Asahel nagapundo.

24 Sang mahibaluan ni Joab kag ni Abishai ang natabo, ginlagas nila si Abner. Kag sang nagasalop na ang adlaw, nakaabot sila sa bukid sang Ama malapit sa Gia, sa dalan nga pakadto sa kamingawan sang Gibeon. 25 Nagtipon kay Abner didto sa ibabaw sang bukid ang mga soldado nga halin sa tribo ni Benjamin agod magpreparar sa pagpakig-away. 26 Nagsinggit si Abner kay Joab, “Padayon na lang bala kita magpinatyanay? Wala mo bala mareyalisar nga ang resulta sini amo ang pagdinumtanay? San-o mo pa bala pauntaton ang imo mga tinawo sa paglagas sa amon nga inyo mga kadugo?”

27 Nagsabat si Joab, “Kon wala ka maghambal, ginasiguro ko gid sa imo, sa presensya sang buhi nga Dios, nga lagson ka gid kuntani sang akon mga tinawo hasta mag-aga.” 28 Gani ginpatunog ni Joab ang budyong kag nag-untat ang tanan niya nga tinawo sa paglagas sa mga taga-Israel. Kag nag-untat ang inaway. 29 Bilog nga gab-i nga naglakat si Abner kag ang iya mga tinawo sa Kapatagan sang Jordan.[b] Dayon nagtabok sila sa Suba sang Jordan kag nagpadayon sa paglakat sa bug-os nga aga[c] hasta nakaabot sila sa Mahanaim.

30 Pag-untat ni Joab lagas kay Abner, nagpauli man siya kag ang iya mga tinawo. Sang ginpatipon niya sila, nasapwan niya nga magluwas kay Asahel, 19 ang napatay sa ila. 31 Pero 360 ang napatay nila nga mga tinawo ni Abner, kag puro tanan halin sa tribo ni Benjamin. 32 Ginkuha nila ni Joab ang bangkay ni Asahel kag ginlubong sa ginlubngan sa iya amay sa Betlehem. Dayon bilog nga gab-i sila nga naglakat, kag nakaabot sila sa Hebron sang kaagahon.

Notas al pie

  1. 2:16 Helkat Hazurim: buot silingon, lugar nga sa diin may nag-inaway paagi sa espada.
  2. 2:29 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  3. 2:29 bug-os nga aga: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Цар 2

Довуд становится царём Иудеи

1Спустя время Довуд спросил Вечного:

– Идти ли мне в какой-нибудь из городов Иудеи?

Вечный сказал:

– Иди.

Довуд спросил:

– Куда мне идти?

– В Хеврон, – ответил Вечный.

И пошёл туда Довуд и обе жены его: Ахиноамь из Изрееля и Авигайль, вдова Навала из Кармила. Ещё Довуд привёл людей, которые были с ним, каждого вместе со своей семьёй, и они поселились в городах Хеврона. Жители Иудеи пришли в Хеврон и помазали[a] там Довуда царём над родом Иуды.

Когда Довуду сказали, что жители Иавеша Галаадского похоронили Шаула, он послал к ним вестников сказать:

– Благословенны вы у Вечного за то, что явили эту милость Шаулу, вашему господину, похоронив его. Пусть же Вечный явит вам милость и верность, и я также вознагражу вас за то, что вы сделали это. Итак, будьте сильны и мужественны, потому что Шаул, ваш господин, мёртв, а род Иуды помазал меня царём над собой.

Иш-Бошет становится царём Исроила

Тем временем Абнир, сын Нера, начальник войска Шаула, взял Иш-Бошета, сына Шаула, и привёл его в город Маханаим. Он сделал его царём над Галаадом, над ашшуритами и долиной Изрееля, а также над территорией родов Ефраима, Вениамина и над всем Исроилом.

10 Иш-Бошету, сыну Шаула, было сорок лет, когда он стал царём Исроила, и правил он два года. Но род Иуды пошёл за Довудом. 11 Всего Довуд был в Хевроне царём над Иудеей семь лет и шесть месяцев.

Начало войны между домами Довуда и Шаула

12 Абнир, сын Нера, вместе с людьми Иш-Бошета, сына Шаула, покинул Маханаим и пошёл к городу Гаваону. 13 Иоав, сын Церуи, и люди Довуда вышли и встретили их у Гаваонского пруда. Одни встали на одной стороне пруда, а другие – на другой стороне.

14 И Абнир сказал Иоаву:

– Пусть юноши встанут и сразятся перед нами.

– Пусть встанут, – ответил Иоав.

15 Юноши встали и было отсчитано двенадцать вениамитян за Иш-Бошета, сына Шаула, и двенадцать человек за Довуда. 16 Каждый из них схватил своего соперника за голову, вонзил ему в бок свой меч и пал вместе с ним. Вот почему это место в Гаваоне было названо Хелкат-Цурим («поле мечей»).

17 Битва в тот день была очень жестокой и Абнир с воинами Исроила был разбит людьми Довуда.

18 Там было и три сына Церуи – Иоав, Авишай и Асаил. А Асаил был быстроног, как дикая серна. 19 Он погнался за Абниром, не отклоняясь ни вправо, ни влево от его следов. 20 Абнир оглянулся назад и спросил:

– Это ты, Асаил?

– Да, я, – ответил он.

21 Тогда Абнир сказал ему:

– Поверни вправо или влево, схвати одного из юношей и возьми себе его оружие.

Но Асаил, не останавливаясь, гнался за ним. 22 Абнир вновь предостерёг Асаила:

– Прекрати гнаться за мной, или я убью тебя! Как тогда я смогу посмотреть в глаза твоему брату Иоаву?

23 Но Асаил не прекращал погоню. Тогда Абнир пронзил ему в живот обратным концом своего копья, так, что оно вышло наружу у него через спину. Он упал и умер на месте. И каждый человек останавливался, поравнявшись с местом, где упал и умер Асаил.

24 Но Иоав и Авишай преследовали Абнира, и на закате солнца они добрались до холма Амма, близ Гиаха, на дороге к Гаваонской пустоши. 25 А вениамитяне сплотились вокруг Абнира, объединились в одну группу и заняли место на вершине холма.

26 Абнир закричал Иоаву:

– Вечно ли будет разить меч? Разве ты не понимаешь, что конец будет горек? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем ты прикажешь своим людям прекратить преследовать их братьев?

27 Иоав ответил:

– Верно, как и то, что жив Всевышний, – если бы ты не сказал, воины продолжали бы преследовать своих братьев до утра.[b]

28 Иоав затрубил в рог, и все воины остановились. Они больше не преследовали исроильтян и не сражались.

29 Всю эту ночь Абнир и его люди шли через иорданскую долину. Они пересекли Иордан, шли всё утро[c] и пришли в Маханаим. 30 А Иоав вернулся после преследования Абнира и собрал всех своих людей. Кроме Асаила недосчитались девятнадцати воинов. 31 Слуги же Довуда поразили вениамитян и людей Абнира. Их пало триста шестьдесят человек. 32 А Асаила похоронили в гробнице его отца, в Вифлееме. Иоав же со своими людьми шёл всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон.

Notas al pie

  1. 2 Цар 2:4 Посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
  2. 2 Цар 2:27 Или: «если бы ты сказал это ещё утром, то воины не погнались бы за своими братьями».
  3. 2 Цар 2:29 Или: «прошли через весь Битрон».