Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 12

Ginsabdong ni Natan si David

1Karon, ginpadala sang Ginoo si Propeta Natan kay David. Pag-abot niya kay David, nagsiling siya, “May duha ka tawo nga nagaestar sa isa ka banwa. Ang isa manggaranon kag ang isa imol. Madamo gid ang mga karnero kag mga baka sang manggaranon, pero ang imol isa lang gid ang iya karnero nga iya pa ginbakal. Ginsagod niya ini, kag nagdako upod sa iya mga kabataan. Ginpakaon niya ini sang iya pagkaon, kag ginpainom sa iya mismo baso, kag iya pa ini ginkugos-kugos. Ginkabig niya ini nga daw iya anak nga babayi. Isa sina ka tion, may bisita ang manggaranon, pero indi niya gusto nga mag-ihaw sang iya karnero ukon baka para ipakaon sa iya bisita. Sa baylo ginkuha niya ang karnero sang imol nga tawo kag ginpaihaw ini para ipakaon sa iya bisita.”

Naakig gid si David sa tawo nga manggaranon kag nagsiling siya kay Natan, “Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga dapat patyon ang tawo nga naghimo sina. Kag tungod nga wala siya sing kaluoy sa imol nga tawo, dapat ulian niya sang apat ka karnero ang isa ka karnero nga iya ginkuha.”

Dayon nagsiling si Natan kay David, “Ikaw ato nga tawo! Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: ‘Ginpili ko ikaw nga hari sang Israel kag ginluwas ko ikaw kay Saul. Ginhatag ko sa imo ang iya ginharian kag ang iya mga asawa. Ginhimo ko ikaw nga hari sa bug-os nga Israel kag Juda. Kag kon kulang pa ini, kuntani ginhatagan ko ikaw sang madamo pa. Gani ngaa wala mo pagtumana ang akon pulong paagi sa paghimo sining malaot nga butang sa akon panulok? Ginpapatay mo si Uria nga Hithanon sa inaway; ginpapatay mo siya sa mga Ammonhon, kag ginkuha mo pa ang iya asawa. 10 Gani tungod sa imo ginhimo, sugod subong permi lang may inaway kag pagpinatyanay sa imo pamilya, tungod nga ginsupak mo ako kag ginkuha mo ang asawa ni Uria.’

11 “Amo pa gid ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘May ara nga miyembro sang imo panimalay nga magagamo sa imo. Ihatag ko ang imo mga asawa sa tawo nga indi liwan sa imo, kag magapakighilawas siya sa ila sing hayag.[a] 12 Ang imo ginhimo nga malain ginhimo mo sa tago, pero ang himuon ko sa imo ipakita ko sing hayag sa bug-os nga Israel.’ ”

13 Dayon nagsiling si David kay Natan, “Nakasala ako sa Ginoo.” Nagsabat si Natan, “Ginpatawad ka na sang Ginoo, kag indi ikaw mapatay. 14 Pero tungod nga ang imo ginhimo nakahatag sang kahigayunan sa mga kaaway sang Ginoo nga pasipalahan siya, sigurado gid nga mapatay ang imo anak.”

15 Sang nagpauli na si Natan, ginpamasakit sang Ginoo ang anak ni David kay Batsheba. 16 Nagpakitluoy si David sa Dios para sa bata. Nagpuasa siya sa sulod sang iya kuwarto, kag sa salog siya nagatulog kada gab-i. 17 Ginkadtuan siya sang iya mga opisyal agod pabangunon, pero indi gid siya, kag indi siya magkaon upod sa ila.

18 Sang ikapito nga adlaw, napatay ang bata. Nahadlok ang mga alagad ni David sa pagsugid sa iya nga patay na ang bata. Nagsiling sila, “Paano naton siya masugiran nga patay na ang bata? Wala gani siya magsapak sa pag-uloulo naton sa iya sang buhi pa ang bata, ano na gid ayhan karon nga patay na ang bata. Basi bala kon ano ang iya himuon sa iya kaugalingon!”

19 Natalupangdan ni David nga nagahinutikay ang iya mga alagad, gani nareyalisar niya nga patay na ang bata. Nagpamangkot siya, “Patay na bala ang bata?” Nagsabat sila, “Huo.” 20 Dayon nagbangon si David, nagpaligo, nagpamanyos sang mahamot nga lana kag nag-ilis. Nagkadto siya sa balay sang Ginoo kag nagsimba. Dayon nagpauli siya kag nagpaserbi sang pagkaon, kag nagkaon siya. 21 Nagsiling ang iya mga alagad sa iya, “Indi ka namon maintiendihan. Sang buhi pa ang bata, nagpuasa ka kag naghibi, pero karon nga patay na ang bata, nagbangon ka kag nagkaon!” 22 Nagsabat si David, “Huo, nagpuasa ako kag naghibi sang buhi pa ang bata kay naghunahuna ako nga basi pa lang kaluoyan ako sang Ginoo kag indi niya pag-itugot nga mapatay ang bata. 23 Pero karon nga patay na siya, ngaa nga magpuasa pa ako? Mabuhi ko pa bala siya? Sa pila ka adlaw kon mapatay na ako, makadto ako sa iya, pero karon indi na siya makabalik sa akon.”

24 Dayon gin-uloulohan ni David ang iya asawa nga si Batsheba, kag naghulid sila. Nagbusong si Batsheba kag nagbata sang lalaki, kag gin-ngalanan nila siya nga Solomon. Palangga sang Ginoo ang bata, 25 kag ginsugo niya si Propeta Natan nga ngalanan ang bata nga Jedidia[b] tungod kay palangga niya siya.

Gin-agaw ni David ang Raba

26 Sa pihak nga bahin, nagsalakay sila ni Joab sa Raba, ang kapital sang Ammon, kag halos naagaw na nila ini. 27 Nagpadala si Joab sang mga mensahero kay David sa pagsiling, “Ginsalakay namon ang Raba kag naagaw namon ang ila ginakuhaan sang tubig. 28 Karon tipuna ang nabilin nga mga soldado kag tapusa ang pag-agaw sa banwa agod ikaw ang mapadunggan kag indi ako.”

29 Gani gintipon ni David ang nabilin nga mga soldado kag ginsalakay nila ang Raba, kag naagaw nila ini. 30 Ginkuha ni David ang bulawan nga korona sa ulo sang hari sang mga Ammonhon[c] kag ginbutang sa iya ulo. Nagabug-at ang korona sing mga 35 ka kilo, kag may malahalon ini nga mga bato. Madamo nga mga pagkabutang ang nakuha ni David sa sadto nga banwa. 31 Gin-ulipon niya ang mga pumuluyo sini kag ginpaobra nga gamit ang lagari, sadol, kag wasay. Ginpahimo man niya sila sang mga tisa.[d] Amo ini ang iya ginhimo sa mga pumuluyo sang tanan nga banwa sang mga Ammonhon. Dayon nagpauli si David kag ang tanan niya nga soldado sa Jerusalem.

Notas al pie

  1. 12:11 hayag: sa iban nga Bisaya, dayag.
  2. 12:25 Jedidia: Ang buot silingon sa Hebreo, palangga sang Ginoo.
  3. 12:30 sa ulo sang hari sang mga Ammonhon: ukon, sa ulo ni Milcom. Si Milcom dios sang mga Ammonhon.
  4. 12:31 tisa: sa English, brick.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Цар 12

Нафан обличает Давуда

1Вечный послал к Давуду пророка Нафана. Он пришёл к нему и сказал:

– В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богача было очень много мелкого и крупного скота, а у бедняка не было ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил. Он заботился о ней, и она выросла у него вместе с его детьми. Она ела из его тарелки, пила из его чаши и даже спала у него на груди. Она была у него как дочь. К богачу пришёл путник, но богач пожалел взять что-либо из своего мелкого или крупного скота, чтобы приготовить пищу для пришедшего к нему путника. Вместо этого он взял овечку бедняка и приготовил её для того, кто пришёл к нему.

Давуд разгневался и сказал Нафану:

– Верно, как и то, что жив Вечный, – человек, который сделал это, заслуживает смерти! Он должен заплатить за овечку четырёхкратно, потому что он сделал это и не имел сострадания.

И Нафан сказал Давуду:

– Ты тот человек! Вот что говорит Вечный, Бог Исраила: «Я помазал тебя царём над Исраилом и избавил тебя от руки Шаула. Я отдал тебе дом твоего господина и жён твоего господина отдал в твои объятия. Я дал тебе весь Исраил и Иудею. И если бы всего этого было слишком мало, Я дал бы тебе ещё больше. Так почему же ты пренебрёг словом Вечного, сделав зло в Его глазах? Ты поразил хетта Урию мечом и взял его жену себе в жёны. Ты убил его мечом аммонитян. 10 Поэтому меч никогда не отступит от твоего дома, так как ты пренебрёг Мной и взял себе в жёны жену хетта Урии».

11 Так говорит Вечный: «Я наведу на тебя беду из твоего же дома. У тебя на глазах Я возьму твоих жён и отдам их тому, кто находится рядом с тобой, и он будет спать с твоими жёнами так, что все будут об этом знать. 12 Ты сделал это тайно, а Я сделаю это на виду у всего Исраила».

13 И Давуд сказал Нафану:

– Я согрешил перед Вечным.

Нафан ответил:

– И Вечный снял с тебя твой грех. Ты не умрёшь. 14 Но так как сделав это, ты дал повод врагам Вечного насмехаться над Ним,[a] то умрёт твой новорождённый сын.

Смерть сына Давуда

15 После этого Нафан ушёл к себе домой. Вечный поразил ребёнка, которого жена Урии родила Давуду, и он заболел. 16 Давуд молился Аллаху о ребёнке. Он постился и проводил ночи в своей комнате лёжа на земле. 17 Старейшины его дома стояли рядом с ним, пытаясь поднять его с земли, но он отказывался и не ел с ними никакой пищи.

18 На седьмой день ребёнок умер. Слуги Давуда боялись сказать ему, что ребёнок мёртв, так как они думали: «Когда ребёнок был ещё жив, мы говорили с Давудом, но он не слушал нас. Как же нам сказать ему, что ребёнок умер? Он может что-нибудь сделать с собой».

19 Давуд заметил, что его слуги перешёптываются, и понял, что ребёнок умер.

– Умер ребёнок? – спросил он.

– Да, – ответили они, – умер.

20 Тогда Давуд поднялся с земли. Вымывшись, умастившись благовониями и переодевшись, он пошёл в дом Вечного и помолился. Затем Давуд пошёл в свой дом, где по его приказу ему подали пищу, и поел.

21 Слуги спросили его:

– Почему ты поступаешь таким образом? Когда ребёнок был жив, ты постился и плакал. Теперь ребёнок мёртв, а ты встал и ешь!

22 Он ответил:

– Когда ребёнок ещё был жив, я постился и плакал. Я думал: «Кто знает? Вдруг Вечный будет милостив ко мне, и ребёнок останется жив». 23 Но теперь он умер, и зачем мне поститься? Разве я могу его вернуть? Я пойду к нему, а он ко мне не вернётся.

Рождение Сулеймана

24 Затем Давуд утешил свою жену Вирсавию, вошёл к ней и лёг с ней. И она забеременела и родила сына. Он назвал его Сулейманом. Вечный полюбил его 25 и повелел пророку Нафану назвать его Иедидия («возлюбленный Вечным»).

Взятие города Раббы Давудом

26 Тем временем Иоав воевал против аммонитской столицы Раббы и взял царскую крепость. 27 Он послал к Давуду вестников, говоря:

– Я воевал с Раббой и захватил источники воды в этом городе. 28 Итак, собери оставшихся воинов, осади город и возьми его. Иначе я сам возьму город, и он будет назван моим именем.

29 Давуд собрал всё войско, пошёл на Раббу и, сразившись, взял её. 30 Он снял золотую корону с головы их идола Молоха[b] – корона весила тридцать шесть килограммов[c] и была украшена драгоценным камнем – и возложил её на свою голову.[d] Давуд взял в городе богатую добычу. 31 Он вывел жителей, которые были в нём, заставив их работать пилами, железными кирками и топорами, а также изготавливать кирпичи. Он поступил так со всеми аммонитскими городами. После этого Давуд со всем своим войском вернулся в Иерусалим.

Notas al pie

  1. 12:14 Или: «ты надсмеялся над Вечным».
  2. 12:30 Или: «царя». Молох   – аммонитский бог, в жертву которому приносились дети (см. ст. 5). По Закону за поклонение Молоху исраильтянам грозила смертная казнь (см. Лев. 18:21; 20:2-5).
  3. 12:30 Букв.: «один талант».
  4. 12:30 Или: «Давуд взял камень с этой короны и поместил его на свою». Существует также мнение, что упомянутые 36 кг золота относились не к весу короны, а к её стоимости.