Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 6

Naglutaw sa Tubig ang Ulo sang Wasay

1Isa ka tion, nagsiling kay Elisha ang grupo sang mga propeta, “Nakita mo mismo nga gamay ining lugar nga amon ginapakigkitaan sa imo. Gani makadto kita sa Suba sang Jordan nga sa diin may madamo nga mga kahoy. Mahimo kita didto sang lugar nga aton matipunan.” Nagsiling si Elisha, “Sige, lakat na kamo.” Pero nagsiling ang isa sa ila, “Kon puwede, sir, mag-upod ka na lang sa amon.” Nagsabat siya, “O, sige.” Gani nag-upod siya sa ila.

Nagkadto sila sa Suba sang Jordan kag nagpangtapas sang mga kahoy. Samtang ang isa sa ila nagatapas, nahulog ang ulo sang iya wasay sa tubig, gani nagsinggit siya, “Sir, ginhulam ko lang ato!” Nagpamangkot si Elisha, “Diin dampi nahulog?” Gintudlo sang tawo kon diin dampi nahulog, kag dayon nag-utod si Elisha sang lipak kag ginhaboy ini didto. Kag naglutaw ang ulo sang wasay. Nagsiling si Elisha, “Kuhaa na.” Kag ginkuha sang tawo.

Ginpauntat ni Elisha ang Pagsalakay sang mga Arameanhon

Karon, nagpakig-away ang hari sang Aram sa Israel. Ginkonsulta niya ang iya mga opisyal kon diin sila nga mga lugar makampo.

Ginsilingan ni Elisha ang hari sang Israel, “Indi kamo makaagi sa sina nga lugar kay ara dira nagabantay ang mga Arameanhon.” 10 Gani nagpasugo ang hari sang Israel sa sina nga lugar nga ginsiling ni Elisha nga hambalon ang mga pumuluyo didto nga mag-andam sila. Permi ini ginahimo ni Elisha.[a]

11 Tungod sini naakig gid ang hari sang Aram. Gani ginpatawag niya ang iya mga opisyal kag ginsilingan, “Sin-o sa inyo ang nagadampig sa hari sang Israel?” 12 Nagsiling ang isa sang iya mga opisyal, “Wala gid sing bisan isa sa amon, Mahal nga Hari. Si Elisha nga propeta sa Israel amo ang nagasugid sa hari sang Israel sang tanan nga ginahambal mo bisan pa ang ginahambal mo sa imo kuwarto.” 13 Nagmando ang hari, “Lakat, pangitaa ninyo siya agod makapadala ako sang mga tawo sa pagdakop sa iya.”

Sang ginsugiran ang hari nga si Elisha ara sa Dotan, 14 nagpadala siya didto sang madamo nga mga soldado nga nagasakay sa mga kabayo kag mga karwahe. Nakaabot sila sa Dotan sang gab-i kag ginlibutan nila ini.

15 Pagkaaga, aga pa gid nagbugtaw ang suluguon ni Elisha, kag nakita niya ang mga soldado nga nagasakay sa mga kabayo kag mga karwahe nga nagapalibot sa banwa. Nagsiling siya kay Elisha, “Sir, ano na lang ang aton himuon?” 16 Nagsabat si Elisha, “Indi ka magkahadlok. Mas madamo ang aton mga kaupod sang sa ila.” 17 Nagpangamuyo dayon si Elisha, “Ginoo, buksi ang iya mga mata agod makita niya.” Ginbuksan sang Ginoo ang iya mga mata, kag nakita niya ang kabukiran sa palibot ni Elisha nga puno sang mga kabayo kag mga karwahe nga kalayo.

18 Samtang nagapakadto ang mga kaaway kay Elisha, nagpangamuyo siya, “Ginoo, bulaga[b] ini nga mga tawo.” Gani ginbulag sila sang Ginoo suno sa ginpangabay ni Elisha. 19 Nagsiling dayon si Elisha sa ila, “Indi ini amo ang dalan kag indi ini ang banwa sang Dotan. Sunod kamo sa akon kay dal-on ko kamo sa tawo nga inyo ginapangita.” Kag gindala sila ni Elisha sa Samaria.

20 Pagsulod nila sa siyudad, nagpangamuyo si Elisha, “Ginoo, buksi ang ila mga mata agod makakita sila.” Ginbuksan sang Ginoo ang ila mga mata, kag nakita nila nga didto na sila sa Samaria. 21 Pagkakita sang hari sang Israel sa ila, ginpamangkot niya si Elisha, “Ano sa imo, sir?[c] Pamatyon ko sila?” 22 Nagsabat si Elisha, “Indi sila pagpatya. Bisan gani ang mga bihag sa inaway wala naton ginapatay. Hatagi sila sang pagkaon kag tubig agod makakaon sila kag makainom, kag pagkatapos, pabalika sila sa ila hari.”[d] 23 Gani nagpapunsyon ang hari para sa ila, kag pagkatapos ginpapauli niya sila sa ila hari. Kag wala na magsalakay ang mga Arameanhon sa duta sang Israel.

Ginkibon ang Samaria

24 Pero sang ulihi gintipon ni Haring Ben Hadad sang Aram ang iya bug-os nga mga soldado kag ginkibon ang Samaria. 25 Tungod sini, puwerte ang gutom sa siyudad, hasta nga nagmalahal ang balaklon. Ang bili sang ulo sang asno 80 ka bilog nga pilak, kag ang bili sang isa ka litse nga iti sang pating[e] lima ka bilog nga pilak.

26 Isa ka tion, samtang nagaagi ang hari sang Israel sa ibabaw sang pader, may isa ka babayi nga nagsinggit sa iya, “Mahal nga Hari, buligi ako!” 27 Nagsabat ang hari, “Kon indi magbulig ang Ginoo sa imo ano ang akon mahimo? Wala na ako sing trigo ukon ilimnon nga mahatag sa imo.” 28 Nagpamangkot dayon ang hari, “Ano bala ang problema mo?” Nagsabat ang babayi, “Ini nga babayi nagsiling sa akon nga kaunon namon ang akon bata sa isa ka adlaw kag sa sunod nga adlaw, ang iya naman nga bata. 29 Gani ginluto namon ang akon bata kag ginkaon. Pagkasunod nga adlaw, ginsilingan ko siya nga ang iya naman bata ang amon kaunon, pero gintago niya ini.”

30 Pagkabati sang hari sa ginsiling sang babayi, gin-gisi niya ang iya bayo sa puwerte nga kasubo. Kag samtang nagalakat siya sa ibabaw sang pader, nakita sang mga tawo nga nagasuksok siya sang sako nga nasampawan sang iya bayo sa pagpakita sang iya pagpangasubo. 31 Nagsiling siya, “Kabay pa nga silutan ako sang Dios sing puwerte gid kon indi ko mapautdan sang ulo si Elisha nga anak ni Shafat subong nga adlaw!”

32 Karon, nagapungko si Elisha sa iya balay nga nagapakigsugilanon sa mga manugdumala sang Israel. Nagsugo ang hari sang isa ka tawo nga mag-una sa iya didto kay Elisha. Pero antes mag-abot ang ginsugo sang hari, nagsiling si Elisha sa mga manugdumala, “Ang aton hari nga manugpatay nagpasugo sang tawo sa pag-utod sang akon ulo. Kon mag-abot na gani ang tawo siraduhi ninyo ang puwertahan kag indi siya pagpasudla. Ang hari mismo nga iya agalon nagasunod sa iya.” 33 Samtang nagahambal pa si Elisha sa ila, nag-abot ang ginsugo sang hari. Kag nagsiling siya, “Ini nga katalagman nga nag-abot halin mismo sa Ginoo. Ti ngaa mahulat pa ako nga magbulig siya?”

Notas al pie

  1. 6:10 Ukon, Gani ginpausisa sang hari sang Israel ang lugar nga ginsiling ni Elisha. Ginapaandaman permi ni Elisha ang hari sang Israel agod permi siya magbantay sa amo nga lugar.
  2. 6:18 bulaga: siguro ang buot silingon, patalanga.
  3. 6:21 sir: sa Hebreo, amay ko.
  4. 6:22 hari: sa Hebreo, agalon.
  5. 6:25 iti sang pating: Posible ngalan ini sang isa ka klase sang liso nga ulutanon.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

列王纪下 6

以利沙找回斧头

1一群先知对以利沙说:“你看,我们住的地方实在太小了。 请让我们去约旦河吧,我们每人都可以从那里砍一根木头盖房子居住。”以利沙说:“你们去吧。” 其中一人请以利沙一起去,以利沙答应了, 便和他们一起去约旦河砍伐树木。 有个人砍树的时候,斧头掉进了水里。他大喊:“唉!师傅,这把斧头是借来的。” 上帝的仆人问:“斧头掉在哪里了?”他就指给以利沙看。以利沙砍了一根树枝抛进水里,斧头便浮了上来。 以利沙说:“你去拿上来吧!”他便伸手拿起了斧头。

以利沙使亚兰军败退

亚兰王与以色列人交战,他和臣仆商议要在某处安营。 上帝的仆人派人去禀告以色列王说:“你要小心,不要经过那个地方,因为亚兰人埋伏在那里。” 10 以色列王派人到上帝的仆人所说的地方,警告那里的人要小心防备。这样的事情发生了好几次。

11 亚兰王因此十分恼怒,召来臣仆质问他们:“你们当中谁向以色列王泄露了我们的计划?” 12 一位臣仆说:“我主我王啊,没有人泄露。是以色列的先知以利沙将王在寝宫所谈的事告诉了以色列王。” 13 王说:“去找出他在哪里,我派人去捉拿他。”王得知以利沙在多坍后, 14 便派出大队人马和战车前往那里,他们在夜间抵达多坍,把城围住。 15 上帝仆人的侍者清早起来,走到外面,看见城被军队、车马包围,就对上帝的仆人说:“唉!我主啊,怎么办呢?” 16 上帝的仆人说:“不要害怕!我们的人比他们的还要多。” 17 他随后祷告:“耶和华啊,求你开他的眼睛,让他看见。”于是,耶和华开那个仆人的眼睛,他就看见山上到处都是火车火马围绕着以利沙。 18 亚兰人向以利沙冲来,以利沙祈求耶和华说:“求你使他们瞎眼。”耶和华听了以利沙的祷告,使他们瞎了眼。 19 以利沙对他们说:“不是这条路,也不是这座城。跟我来,我带你们到你们要找的人那里。”以利沙把他们领到撒玛利亚。

20 他们进城后,以利沙祷告:“耶和华啊,求你开他们的眼睛,让他们看见。”耶和华开了他们的眼睛,他们就看见了,发现自己在撒玛利亚城中。 21 以色列王看见他们,问以利沙说:“我父啊,我可以杀他们吗?” 22 以利沙答道:“不可杀他们。岂可杀从战场上抓来的俘虏呢?给他们吃的喝的,让他们回自己主人那里吧。” 23 于是,以色列王为他们大摆宴席,等他们吃喝完毕,便放他们回自己主人那里。之后,亚兰人不再侵犯以色列。

撒玛利亚城被围困

24 后来,亚兰王便·哈达召集全军围困撒玛利亚。 25 撒玛利亚被困后,城里陷入严重饥荒,以致一个驴头可卖九百克银子,二百克鸽子粪可卖十一克银子。 26 一天,以色列王从城墙上走过,一个妇人向他哭喊道:“我主我王啊,求你帮帮我!” 27 王说:“如果耶和华不帮助你,我怎能帮助你呢?我既无粮也无酒。 28 你有什么难处呢?” 29 妇人说:“这个女人对我说,‘我们今天吃你儿子,明天再吃我儿子。’于是我们把我儿子煮了吃。第二天我叫她把她儿子交出来,她却把儿子藏了起来。” 30 王听了妇人的话,就撕裂衣服。王走在城墙上,人们都看见他贴身穿着麻衣。 31 王说:“如果今天沙法的儿子以利沙的头颅还留在他颈项上,愿上帝重重地惩罚我!”

32 王派使者去以利沙那里。那时,以利沙正与长老们坐在他家中。使者到达之前,以利沙对长老说:“你们看,这凶手派人来斩我的头。使者到达时,你们要把他关在门外。他后面不就是他主人的脚步声吗?” 33 话音未落,使者已经到了,说:“既然这祸是从耶和华来的,我何必再仰望祂呢?”