Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 1

Si Elias kag si Haring Ahazia

1Pagkatapos nga napatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel.

Isa ka adlaw, nahulog si Ahazia halin sa rehas-rehas sang ibabaw nga kuwarto sang iya palasyo sa Samaria, kag nabalda siya. Gani nagpadala siya sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub, ang dios sang Ekron, kon bala maulian pa siya sa iya pagkabalda.

Karon, nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias nga taga-Tishbe nga sugataon niya ang mga mensahero sang hari sang Samaria kag ihambal ini sa ila: “Ngaa makadto kamo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani karon, silinga ninyo si Ahazia nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa iya, ‘Indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ” Gani naglakat si Elias.

Sang mahambalan ni Elias ang mga mensahero, nagbalik sila sa hari. Gani ginpamangkot sila sang hari, “Ngaa nagbalik kamo?” Nagsabat sila, “May tawo nga nagsugata sa amon kag nagsiling siya nga magbalik kami sa imo kag ihambal sa imo ining ginsiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpasugo ka sang mga tawo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

Nagpamangkot ang hari sa ila, “Ano ang hitsura sang tawo nga nagsugata kag nagsiling sina sa inyo?” Nagsabat sila, “Nagabayo siya sang bayo nga hinimo halin sa bulbol sang sapat kag nagapaha sang panit.” Nagsiling ang hari, “Si Elias ato nga taga-Tishbe.” Dayon ginpakadto sang hari ang isa ka opisyal[a] kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Pag-abot sang opisyal kay Elias, nga nagapungko sadto sa ibabaw sang bukid, nagsiling siya, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka sa iya.” 10 Nagsabat si Elias sa opisyal, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

11 Nagpadala liwat ang hari sang isa naman ka opisyal kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Nagsiling ang opisyal kay Elias, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka gilayon sa iya!” 12 Nagsabat si Elias, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo sang Dios halin sa langit kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

13 Nagpadala pa gid liwat ang hari sang ikatatlo nga opisyal kaupod ang 50 ka tawo. Pag-abot sang opisyal kay Elias nagluhod siya kay Elias bilang pagtahod, kag nagpakitluoy, “Alagad sang Dios, maluoy ka sa akon kag sa akon mga tawo. Indi kami pagpatya nga imo mga alagad. 14 Nahibaluan ko nga ginsunog sang kalayo nga halin sa langit ang duha ka nahauna nga opisyal kag ang tanan nila nga mga tawo. Pero kami iya kaluoyi!”

15 Nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias, “Upod ka sa iya, kag indi ka magkahadlok.” Gani nag-upod si Elias sa opisyal pakadto sa hari.

16 Pag-abot ni Elias sa hari nagsiling siya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpadala ka sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel nga imo mapamangkutan? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

17 Gani napatay ang hari suno sa ginhambal sang Ginoo paagi kay Elias. Tungod kay wala sing anak nga lalaki si Ahazia, si Joram[b] nga iya utod amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Naghari si Joram sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Jehoram nga anak ni Haring Jehoshafat sang Juda. 18 Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Ahazia, kag ang iya mga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.

Notas al pie

  1. 1:9 opisyal: ukon, kapitan. Amo man sa bersikulo 10, 11, 13.
  2. 1:17 Joram: ukon, Jehoram.

New International Version - UK

2 Kings 1

The Lord’s judgment on Ahaziah

1After Ahab’s death, Moab rebelled against Israel. Now Ahaziah had fallen through the lattice of his upper room in Samaria and injured himself. So he sent messengers, saying to them, ‘Go and consult Baal-Zebub, the god of Ekron, to see if I will recover from this injury.’

But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, ‘Go up and meet the messengers of the king of Samaria and ask them, “Is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron?” Therefore this is what the Lord says: “You will not leave the bed you are lying on. You will certainly die!”’ So Elijah went.

When the messengers returned to the king, he asked them, ‘Why have you come back?’

‘A man came to meet us,’ they replied. ‘And he said to us, “Go back to the king who sent you and tell him, ‘This is what the Lord says: is it because there is no God in Israel that you are sending messengers to consult Baal-Zebub, the god of Ekron? Therefore you will not leave the bed you are lying on. You will certainly die!’”’

The king asked them, ‘What kind of man was it who came to meet you and told you this?’

They replied, ‘He had a garment of hair[a] and had a leather belt round his waist.’

The king said, ‘That was Elijah the Tishbite.’

Then he sent to Elijah a captain with his company of fifty men. The captain went up to Elijah, who was sitting on the top of a hill, and said to him, ‘Man of God, the king says, “Come down!”’

10 Elijah answered the captain, ‘If I am a man of God, may fire come down from heaven and consume you and your fifty men!’ Then the fire fell from heaven and consumed the captain and his men.

11 At this the king sent to Elijah another captain with his fifty men. The captain said to him, ‘Man of God, this is what the king says, “Come down at once!”’

12 ‘If I am a man of God,’ Elijah replied, ‘may fire come down from heaven and consume you and your fifty men!’ Then the fire of God fell from heaven and consumed him and his fifty men.

13 So the king sent a third captain with his fifty men. This third captain went up and fell on his knees before Elijah. ‘Man of God,’ he begged, ‘please have respect for my life and the lives of these fifty men, your servants! 14 See, fire has fallen from heaven and consumed the first two captains and all their men. But now have respect for my life!’

15 The angel of the Lord said to Elijah, ‘Go down with him; do not be afraid of him.’ So Elijah got up and went down with him to the king.

16 He told the king, ‘This is what the Lord says: is it because there is no God in Israel for you to consult that you have sent messengers to consult Baal-Zebub, the god of Ekron? Because you have done this, you will never leave the bed you are lying on. You will certainly die!’ 17 So he died, according to the word of the Lord that Elijah had spoken.

Because Ahaziah had no son, Joram[b] succeeded him as king in the second year of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah. 18 As for all the other events of Ahaziah’s reign, and what he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel?

Notas al pie

  1. 2 Kings 1:8 Or He was a hairy man
  2. 2 Kings 1:17 Hebrew Jehoram, a variant of Joram