Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 1:1-18

Si Elias kag si Haring Ahazia

1Pagkatapos nga napatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel.

2Isa ka adlaw, nahulog si Ahazia halin sa rehas-rehas sang ibabaw nga kuwarto sang iya palasyo sa Samaria, kag nabalda siya. Gani nagpadala siya sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub, ang dios sang Ekron, kon bala maulian pa siya sa iya pagkabalda.

3Karon, nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias nga taga-Tishbe nga sugataon niya ang mga mensahero sang hari sang Samaria kag ihambal ini sa ila: “Ngaa makadto kamo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? 4Gani karon, silinga ninyo si Ahazia nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa iya, ‘Indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ” Gani naglakat si Elias.

5Sang mahambalan ni Elias ang mga mensahero, nagbalik sila sa hari. Gani ginpamangkot sila sang hari, “Ngaa nagbalik kamo?” 6Nagsabat sila, “May tawo nga nagsugata sa amon kag nagsiling siya nga magbalik kami sa imo kag ihambal sa imo ining ginsiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpasugo ka sang mga tawo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

7Nagpamangkot ang hari sa ila, “Ano ang hitsura sang tawo nga nagsugata kag nagsiling sina sa inyo?” 8Nagsabat sila, “Nagabayo siya sang bayo nga hinimo halin sa bulbol sang sapat kag nagapaha sang panit.” Nagsiling ang hari, “Si Elias ato nga taga-Tishbe.” 9Dayon ginpakadto sang hari ang isa ka opisyal1:9 opisyal: ukon, kapitan. Amo man sa bersikulo 10, 11, 13. kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Pag-abot sang opisyal kay Elias, nga nagapungko sadto sa ibabaw sang bukid, nagsiling siya, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka sa iya.” 10Nagsabat si Elias sa opisyal, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

11Nagpadala liwat ang hari sang isa naman ka opisyal kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Nagsiling ang opisyal kay Elias, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka gilayon sa iya!” 12Nagsabat si Elias, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo sang Dios halin sa langit kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

13Nagpadala pa gid liwat ang hari sang ikatatlo nga opisyal kaupod ang 50 ka tawo. Pag-abot sang opisyal kay Elias nagluhod siya kay Elias bilang pagtahod, kag nagpakitluoy, “Alagad sang Dios, maluoy ka sa akon kag sa akon mga tawo. Indi kami pagpatya nga imo mga alagad. 14Nahibaluan ko nga ginsunog sang kalayo nga halin sa langit ang duha ka nahauna nga opisyal kag ang tanan nila nga mga tawo. Pero kami iya kaluoyi!”

15Nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias, “Upod ka sa iya, kag indi ka magkahadlok.” Gani nag-upod si Elias sa opisyal pakadto sa hari.

16Pag-abot ni Elias sa hari nagsiling siya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpadala ka sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel nga imo mapamangkutan? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

17Gani napatay ang hari suno sa ginhambal sang Ginoo paagi kay Elias. Tungod kay wala sing anak nga lalaki si Ahazia, si Joram1:17 Joram: ukon, Jehoram. nga iya utod amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Naghari si Joram sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Jehoram nga anak ni Haring Jehoshafat sang Juda. 18Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Ahazia, kag ang iya mga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.

The Message

2 Kings 1

1After Ahab died, Moab rebelled against Israel.

One day Ahaziah fell through the balcony railing on the rooftop of his house in Samaria and was injured. He sent messengers off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron, “Am I going to recover from this accident?”

3-4 God’s angel spoke to Elijah the Tishbite: “Up on your feet! Go out and meet the messengers of the king of Samaria with this word, ‘Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron?’ Here’s a message from the God you’ve tried to bypass: ‘You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’” Elijah delivered the message and was gone.

The messengers went back. The king said, “So why are you back so soon—what’s going on?”

They told him, “A man met us and said, ‘Turn around and go back to the king who sent you; tell him, God’s message: Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron? You needn’t bother. You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’”

The king said, “Tell me more about this man who met you and said these things to you. What was he like?”

“Shaggy,” they said, “and wearing a leather belt.”

He said, “That has to be Elijah the Tishbite!”

The king sent a captain with fifty men to Elijah. Meanwhile Elijah was sitting, big as life, on top of a hill. The captain said, “O Holy Man! King’s orders: Come down!”

10 Elijah answered the captain of the fifty, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Out of the blue lightning struck and incinerated the captain and his fifty.

11 The king sent another captain with his fifty men, “O Holy Man! King’s orders: Come down. And right now!”

12 Elijah answered, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Immediately a divine lightning bolt struck and incinerated the captain and his fifty.

13-14 The king then sent a third captain with his fifty men. For a third time, a captain with his fifty approached Elijah. This one fell on his knees in supplication: “O Holy Man, have respect for my life and the souls of these fifty men! Twice now lightning from out of the blue has struck and incinerated captains with their fifty men; please, I beg you, respect my life!”

15 The angel of God told Elijah, “Go ahead; and don’t be afraid.” Elijah got up and went down with him to the king.

16 Elijah told him, “God’s word: Because you sent messengers to consult Baal-Zebub the god of Ekron, as if there were no God in Israel to whom you could pray, you’ll never get out of that bed alive—already you’re as good as dead.”

17 And he died, exactly as God’s word spoken by Elijah had said.

Because Ahaziah had no son, his brother Joram became the next king. The succession took place in the second year of the reign of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah.

18 The rest of Ahaziah’s life is recorded in The Chronicles of the Kings of Israel.