Ang Pulong Sang Dios

2 Cronica 17

Si Jehoshafat nga Hari sang Juda

1Ang nagbulos kay Asa bilang hari amo ang iya anak nga si Jehoshafat. Ginpalig-on ni Jehoshafat ang iya ginharian agod makabato siya sa Israel. Ginbutangan niya sang mga soldado ang tanan nga napaderan nga mga banwa sang Juda, kag ginbutangan niya sang mga kampo sang mga soldado ang Juda kag ang mga banwa sang Efraim nga naagaw sang iya amay nga si Asa. Ginaupdan sang Ginoo si Jehoshafat tungod kay sa una nga mga tinuig sang iya paghari ginsunod niya ang pagkabuhi sang iya katigulangan nga si David. Wala siya magdangop sa mga imahen ni Baal kundi nagdangop siya sa Dios sang iya amay kag nagsunod sa iya kasuguan sa baylo nga magsunod sa pagginawi sang mga taga-Israel. Ginpalig-on sang Ginoo ang ginharian sa idalom sang iya paghari. Nagdala sang mga regalo ang tanan nga taga-Juda sa iya, gani nagmanggaranon gid siya kag nagdungganon. Matutom siya sa pagsunod sa mga pamaagi sang Ginoo. Ginpaguba niya sa Juda ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag ang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera.

Sang ikatatlo nga tuig sang iya paghari, ginpadala niya ang iya mga opisyal nga sila ni Ben Hail, Obadias, Zacarias, Netanel, kag Micaya sa pagtudlo sa mga banwa sang Juda. Kaupod nila ang iban nga mga Levita nga sila ni Shemaya, Netania, Zebadia, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonia, Tobia, Tob Adonia, kag ang mga pari nga sila ni Elishama kag Jehoram. Gindala nila ang Libro sang Kasuguan sang Ginoo kag naglibot sila sa tanan nga banwa sang Juda kag nagpanudlo sa mga tawo.

10 Ginpahadlok sang Ginoo ang tanan nga ginharian sa palibot sang Juda, gani wala sa ila sing may nagpakig-away kay Jehoshafat. 11 Ang iban nga mga Filistinhon nagdala kay Jehoshafat sang mga regalo kag pilak bilang buhis, kag ang mga Arabo nagdala man sa iya sang 7,700 ka karnero kag 7,700 ka kanding. 12 Gani naggamhanan pa gid si Jehoshafat. Nagpatindog siya sa Juda sang mabakod nga mga kuta kag sang mga banwa nga bulutangan sang mga bodega. 13 Madamo nga mga kinahanglanon ang gintipon niya sa mga banwa sang Juda. Nagbutang man siya sang maayo nga mga soldado sa Jerusalem. 14 Ang iya mga soldado nalista suno sa ila mga pamilya. Si Adnah amo ang kumander sang 300,000 ka maayo nga mga soldado nga taga-Juda, nga gin-grupo sa tag-1,000. 15 Ang sunod sa iya amo si Jehohanan nga kumander sang 280,000 ka soldado. 16 Sunod amo si Amasia nga anak ni Zicri, nga kumander sang 200,000 ka maayo nga mga soldado. Nagbuluntad siya para sa buluhaton sang Ginoo.

17 Si Eliada, nga isa ka maayo nga soldado, amo ang kumander sang 200,000 ka soldado nga taga-Benjamin. Ini nga mga soldado may mga taming kag mga pana. 18 Ang sunod sa iya amo si Jehozabad nga kumander sang 180,000 ka armado nga mga soldado.

19 Amo ini sila ang mga nag-alagad kay Haring Jehoshafat luwas sa mga soldado nga iya ginbutang sa napaderan nga mga banwa sa bug-os nga Juda.

Amplified Bible

2 Chronicles 17

Jehoshaphat Succeeds Asa

1Jehoshaphat his son then became king [of Judah] in Asa’s place, and strengthened his position over Israel. He placed troops in all the fortified cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim which his father Asa had captured.

His Good Reign

The Lord was with Jehoshaphat because he [a]followed the example of his father (ancestor) David. He did not seek [to follow] the Baals [the false gods], but sought the God of his father, and walked in (obeyed) His commandments, and did not act as Israel did. Therefore the Lord established the kingdom in his hand; and all Judah brought tribute to Jehoshaphat, and he had great wealth and honor. His heart was encouraged and he took great pride in the ways of the Lord; moreover, he again removed the high places [of pagan worship] and the Asherim from Judah.

Then in the third year of his reign he sent his officials, Ben-hail, Obadiah, Zechariah, Nethanel, and Micaiah, to teach in the cities of Judah; and with them were the Levites—Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah, and Tobadonijah; and with them the priests Elishama and Jehoram. They taught in Judah having the Book of the Law of the Lord with them; they went throughout all the cities of Judah and taught among the people.

10 Now the dread of the Lord was on all the kingdoms of the lands surrounding Judah, so that they did not make war against Jehoshaphat. 11 Some of the Philistines brought gifts and silver as tribute to Jehoshaphat; the Arabians also brought him flocks: 7,700 rams and 7,700 male goats. 12 So Jehoshaphat became greater and greater. He built fortresses and storage cities in Judah. 13 He had large supplies in the cities of Judah, and soldiers, courageous men, in Jerusalem. 14 This was the number of them by their fathers’ (ancestors’) households: of Judah, the commanders of thousands, Adnah the commander, and with him 300,000 courageous men; 15 and next to him was Jehohanan the commander, and with him 280,000; 16 and next to him Amasiah the son of Zichri, who volunteered for the Lord, and with him 200,000 courageous men; 17 and of Benjamin: Eliada, a brave man, and with him 200,000 men armed with bow and shield; 18 and next to him was Jehozabad, and with him 180,000 armed and ready for military service. 19 These are the ones who were in the service of the king, besides those he had placed in fortified cities throughout Judah.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 17:3 Lit walked in the earlier ways of his father.