Ang Pulong Sang Dios

2 Cronica 1

Nagpangayo si Solomon sang Kaalam

1Nangin malig-on ang paghari ni Solomon nga anak ni David sa iya ginharian kay kaupod niya ang Ginoo nga iya Dios, kag ginhimo niya siya nga gamhanan gid. Karon, nagpakighambal si Solomon sa tanan nga Israelinhon, sa mga kumander sang mga linibo kag ginatos nga mga soldado, sa mga manughukom, sa tanan nga pangulo sang Israel, kag sa tanan nga pangulo sang mga pamilya. Dayon naglakat si Solomon kag ang bug-os nga katilingban pakadto sa simbahan sa mataas nga lugar sa Gibeon, kay didto ang Tolda nga Ginapakigkitaan sang Dios. Ini nga Tolda ginpahimo ni Moises nga alagad sang Ginoo sa kamingawan. Sadto nga tion nasaylo na ni David ang Kahon sang Dios halin sa Kiriat Jearim pakadto sa tolda nga iya ginpreparar para sa sini didto sa Jerusalem. Pero ang saway nga halaran nga ginhimo ni Bezalel nga anak ni Uri kag apo ni Hur ara sa Gibeon sa atubangan sang Tolda sang Ginoo. Gani didto nagtipon si Solomon kag ang katilingban sa pagpamangkot sa Ginoo. Dayon nagsaka si Solomon sa saway nga halaran sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag naghalad siya sang 1,000 ka halad nga ginasunog.

Sadto nga gab-i nagpakita ang Dios kay Solomon kag nagsiling sa iya, “Pangayo sang bisan ano nga gusto mo nga ihatag ko sa imo.” Nagsabat si Solomon, “Ginpakitaan mo sang dako nga kaayo ang akon amay nga si David, kag karon ginbulos mo ako sa iya bilang hari. Karon, Ginoong Dios, tumana ang imo ginpromisa sa akon amay nga si David, kay ginhimo mo ako nga hari sa katawhan nga daw pareho kadamo sa balas. 10 Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo agod madumalahan ko ini nga katawhan. Kay sin-o bala ang makasarang sa pagdumala sining imo katawhan nga puwerte kadamo?”

11 Nagsiling ang Dios kay Solomon, “Tungod nagpangayo ka sang kaalam kag ihibalo sa pagdumala sa akon katawhan nga ginapaharian ko sa imo kag wala ka nagpangayo sang manggad ukon dungog ukon kamatayon sang imo mga kaaway ukon malawig nga kabuhi, 12 ihatag ko sa imo ang imo ginapangayo. Kag indi lang ina kundi hatagan ko pa ikaw sang madamo gid nga manggad kag dungog nga wala pa maangkon ni bisan sin-o nga hari nga una sa imo kag indi man maangkon sang masunod pa nga mga hari.”

13 Dayon naghalin si Solomon sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa simbahan sa mataas nga lugar sa Gibeon, kag nagbalik sa Jerusalem. Kag naghari siya sa Israel.

Ang Manggad ni Solomon

14 Nakatipon si Solomon sang 1,400 ka karwahe kag 12,000 ka kabayo.[a] Ginbutang niya ang iban sini sa mga banwa nga bulutangan sang iya mga karwahe, kag ang iban didto sa iya sa Jerusalem. 15 Sang panahon nga siya ang hari, ang pilak kag bulawan sa Jerusalem daw pareho lang ka ordinaryo sa mga bato, kag ang kahoy nga sedro daw pareho kabugana sa ordinaryo nga mga kahoy nga sikomoro sa mga bulobukid sa nakatundan.[b] 16 Ang mga kabayo ni Solomon naghalin pa sa Egipto[c] kag sa Cilicia.[d] Ginbakal ini sa Cilicia sang iya mga manugbakal sa husto nga bili. 17 Sadto nga tion ang bili sang karwahe nga halin sa Egipto 600 ka bilog nga pilak, kag ang kabayo 150 ka bilog nga pilak. Ginbaligya man ini sang mga tinawo ni Solomon sa tanan nga hari sang mga Hithanon kag sang mga Arameanhon.[e]

Notas al pie

  1. 1:14 kabayo: ukon, manugkabayo.
  2. 1:15 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.
  3. 1:16 Egipto: ukon, Muzur, nga isa ka lugar malapit sa Cilicia.
  4. 1:16 Cilicia: sa Hebreo, Kue. Posible isa ka ngalan sang Cilicia.
  5. 1:17 Arameanhon: ukon, Syrianhon.

Amplified Bible

2 Chronicles 1

Solomon Worships at Gibeon

1Solomon the son of David established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him and made him exceedingly great.

Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and of hundreds and to the judges and to every leader in all Israel, the heads of the fathers’ (ancestors’) households. Then Solomon and all the assembly went to the high place at Gibeon [to offer sacrifices, where the Canaanites had habitually worshiped], for God’s Tent of Meeting was there, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness. But David had brought up the ark of God from Kiriath-jearim to the place he had prepared for it, because he had pitched a tent for it in Jerusalem. Now the bronze altar, which Bezalel the son of Uri, the son of Hur, had made was there before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the assembly sought it out. And Solomon went up to the bronze altar before the Lord at the Tent of Meeting, and offered a thousand burnt offerings on it.

That night God appeared to Solomon and said to him, “Ask what I shall give to you.”

Solomon’s Prayer for Wisdom

Then Solomon said to God, “You have shown great lovingkindness and mercy to my father David, and have made me king in his place. Now, O Lord God, Your promise to my father David is fulfilled, for You have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. 10 Give me wisdom and knowledge, so that I may go out and come in [performing my duties] before this people, for [otherwise] who can rule and administer justice to this great people of Yours?” 11 God replied to Solomon, “Because this was in your heart and you did not ask for riches, possessions or honor and personal glory, or the life of those who hate you, nor have you even asked for long life, but you have asked for wisdom and knowledge for yourself so that you may rule and administer justice to My people over whom I have made you king, 12 wisdom and knowledge have been granted you. I will also give you riches, possessions, and honor, such as none of the kings who were before you has possessed nor will those who will come after you.” 13 So Solomon went from the high place at Gibeon, from the Tent of Meeting, to Jerusalem. And he reigned over Israel.

Solomon’s Wealth

14 Solomon acquired chariots and horsemen; he had 1,400 chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the cities [suited for the use] of chariots and with the king at Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful and common in Jerusalem as stones, and he made cedar as plentiful as the [a]sycamore-fig trees in the lowland. 16 Solomon’s horses were imported from Egypt and from [b]Kue. The king’s merchants purchased them [in large numbers] from Kue [c]at a price. 17 And they imported chariots from Egypt for 600 shekels of silver apiece, and horses for 150 apiece; and in the same way they exported horses to all the kings of the Hittites and the kings of the Arameans (Syrians).

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 1:15 This tree, ficus sycomorus, is native to Egypt and Asia Minor and produces an edible fruit similar but inferior to the common fig.
  2. 2 Chronicles 1:16 This was an area which, in NT times, was called Cilicia, the home province of the apostle Paul.
  3. 2 Chronicles 1:16 Solomon’s actions were in violation of the commandments given through Moses in Deut 17:16, 17 (see also 1 Kin 4:26; 10:26; 11:1-4).