Ang Pulong Sang Dios

1 Samuel 27

Si David Kaupod sang mga Filistinhon

1Nagsiling si David sa iya kaugalingon, “Maabot ang tion nga patyon gid ako ni Saul. Maayo pa nga magpalagyo na lang ako sa duta sang mga Filistinhon agod mauntat na ang pagpangita ni Saul sa akon sa Israel, kag luwas na ako sa iya.” Gani nagkadto si David kag ang iya 600 ka tinawo kay Haring Akish sang Gat, nga anak ni Maoc. Didto sila nag-estar sa Gat upod kay Akish. Gindala nila didto ang ila mga pamilya. Gindala man ni David ang iya duha ka asawa nga si Ahinoam nga taga-Jezreel kag si Abigail nga taga-Carmel nga asawa anay ni Nabal. Sang mabalitaan ni Saul nga nagpalagyo si David sa Gat, wala na niya siya pagpangitaa.

Karon, nagsiling si David kay Akish, “Kon maayo ka sa akon, hatagi kami sang isa ka baryo nga amon pagaestaran. Indi kinahanglan nga mag-estar kami diri sa banwa nga imo ginaestaran bilang hari.” Gani sadto mismo nga adlaw ginhatag ni Akish sa iya ang Ziklag. Kag halin sadto hasta subong, ang Ziklag ginapanag-iyahan sang mga hari sang Juda. Nag-estar si David sa teritoryo sang mga Filistinhon sa sulod sang isa ka tuig kag apat ka bulan.

Sadto nga mga panahon ginasalakay ni David kag sang iya mga tinawo ang mga Geshurnon, Girzanon, kag mga Amaleknon. Halin sang una ini nga mga tawo nagaestar sa mga lugar nga pakadto sa Shur kag Egipto. Kon magsalakay gani sila ni David, ginapamatay nila ang tanan nga lalaki kag babayi, kag ginapanguha nila ang mga karnero, mga baka, mga asno, mga kamelyo kag pati mga bayo. Dayon nagabalik sila kay Akish. 10 Kon magpamangkot gani si Akish kon diin sila nagsalakay sa sina nga adlaw, nagasabat si David nga nagsalakay sila sa Negev sang Juda ukon sa parte sang Negev nga ginaestaran sang mga Jerameelinhon ukon sa parte sang Negev nga ginaestaran sang mga Kenhanon. 11 Ginaubos nila ni David pamatay ang tanan nga lalaki kag babayi agod wala sing isa nga makakadto sa Gat sa pagpanugid kon ano gid ang iya ginhimo. Amo ini permi ang ginahimo ni David samtang didto siya nagaestar sa teritoryo sang mga Filistinhon. 12 Nagsalig gid si Akish kay David kag nagsiling sa iya kaugalingon, “Ginadumtan na subong si David sang iya mga kasimanwa nga mga Israelinhon, gani mangin alagad ko siya hasta san-o.”

New International Version

1 Samuel 27

David Among the Philistines

1But David thought to himself, “One of these days I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand.”

So David and the six hundred men with him left and went over to Achish son of Maok king of Gath. David and his men settled in Gath with Achish. Each man had his family with him, and David had his two wives: Ahinoam of Jezreel and Abigail of Carmel, the widow of Nabal. When Saul was told that David had fled to Gath, he no longer searched for him.

Then David said to Achish, “If I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns, that I may live there. Why should your servant live in the royal city with you?”

So on that day Achish gave him Ziklag, and it has belonged to the kings of Judah ever since. David lived in Philistine territory a year and four months.

Now David and his men went up and raided the Geshurites, the Girzites and the Amalekites. (From ancient times these peoples had lived in the land extending to Shur and Egypt.) Whenever David attacked an area, he did not leave a man or woman alive, but took sheep and cattle, donkeys and camels, and clothes. Then he returned to Achish.

10 When Achish asked, “Where did you go raiding today?” David would say, “Against the Negev of Judah” or “Against the Negev of Jerahmeel” or “Against the Negev of the Kenites.” 11 He did not leave a man or woman alive to be brought to Gath, for he thought, “They might inform on us and say, ‘This is what David did.’” And such was his practice as long as he lived in Philistine territory. 12 Achish trusted David and said to himself, “He has become so obnoxious to his people, the Israelites, that he will be my servant for life.”