Ang Pulong Sang Dios

1 Samuel 21

Nagkadto si David sa Nob

1Karon, nagkadto si David kay Ahimelec nga pari sa Nob. Nagkurog sa kahadlok si Ahimelec sang makita niya si David. Nagpamangkot si Ahimelec, “Ngaa isa ka lang?” Nagsabat si David, “May misyon ako diri halin sa hari, kag ginsilingan niya ako nga indi gid ako magpanugid parte sa sini nga misyon. Kon parte sa akon mga tinawo, ginsilingan ko sila nga magkitaay lang kami sa isa ka lugar. Karon, may pagkaon ka bala dira? Palihog hatagi ako sing lima ka bilog nga tinapay ukon bisan ano lang.” Nagsabat ang pari, “Wala ako sang ordinaryo nga tinapay, pero may tinapay diri nga ginhalad. Ihatag ko ini kon ikaw kag ang imo mga tinawo wala maghulid sa babayi sa sini nga mga inadlaw.” Nagsabat si David, “Wala kami nagahulid sa babayi kon may misyon kami. Bisan ordinaryo lang nga misyon ang amon kadtuan kinahanglan nga mangin matinlo[a] kami. Ano na gid ayhan karon nga espesyal ini nga misyon.” Gani tungod nga wala sing ordinaryo nga tinapay, ginhatag sang pari sa iya ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios, nga ginkuha sa balaan nga lamisa[b] kag ginbayluhan dayon sang bag-o nga tinapay.

Natabuan nga ato didto ang suluguon ni Saul nga si Doeg nga Edomnon. Siya ang pangulo sang mga manugbantay sang kasapatan ni Saul. Didto siya kay may tulumanon siya sa Ginoo.

Nagpamangkot si David kay Ahimelec, “May espada ukon bangkaw ka bala diri? Wala ako makadala sang akon espada ukon sang bisan ano nga armas tungod kay insigida ang sugo sang hari.” Nagsabat ang pari, “Ari diri ang espada ni Goliat nga Filistinhon nga imo ginpatay sa Kapatagan sang Elah. Naputos ini sang tela dira sa likod sang espesyal nga panapton[c] sang pari. Kuhaa kon gusto mo kay wala na sing iban pa nga armas diri.” Nagsiling si David, “Ihatag ina sa akon. Wala na sing espada nga pareho sina.”

10 Gani nagpalagyo si David kay Saul kag nagkadto kay Haring Akish sang Gat. 11 Nagsiling ang mga opisyal ni Akish sa iya, “Indi bala si David ini nga hari sang ila lugar? Indi bala siya ang ginapadunggan sang mga babayi samtang nagasaot sila kag nagakanta sang, ‘Pila lang ka libo ang napatay ni Saul, pero kay David iya tignapulo ka libo’?”

12 Ginhunahuna ni David ang ila ginhambal, kag hinadlukan gid siya kay Haring Akish sang Gat. 13 Gani nagpabuang-buang si David samtang didto siya sa Gat. Nagpanguris-kuris siya sa mga puwertahan sang banwa, kag ginapatulo niya ang iya laway sa iya bungot. 14 Gani nagsiling si Akish sa iya mga opisyal, “Tan-awa ninyo! Buang ina nga tawo! Ngaa nga gindala ninyo siya sa akon? 15 Damo na diri sang buang, ngaa gindala pa ninyo siya sa akon balay kag magbinuang sa akon atubangan?”

Notas al pie

  1. 21:5 matinlo: buot silingon, takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  2. 21:6 balaan nga lamisa: sa literal, presensya sang Ginoo.
  3. 21:9 espesyal nga panapton sang pari: sa Hebreo, efod.

New International Reader's Version

1 Samuel 21

David at Nob

1David went to Ahimelek the priest at Nob. Ahimelek trembled with fear when he met him. He asked David, “Why are you alone? Why isn’t anyone with you?”

David answered Ahimelek the priest, “The king gave me a special job to do. He said to me, ‘I don’t want anyone to know what I’m sending you to do. So don’t say anything about it.’ I’ve told my men to meet me at a certain place. Do you have anything for us to eat? Give me five loaves of bread, or anything else you can find.”

But the priest answered David, “I don’t have any bread that isn’t holy. I only have some holy bread here. But it’s for men who haven’t slept with women recently.”

David replied, “Well, we haven’t slept with women recently. That’s the way it is every time I lead my men out to battle. We keep ourselves holy even when we do jobs that aren’t holy. And that’s even more true today.” So the priest gave him the holy bread. It was the only bread he had. It had been removed from the table that was in front of the Lord. On the same day, hot bread had been put in its place.

One of Saul’s servants was there that day. He had been made to stay at the holy tent for a while. He was Doeg from Edom. Doeg was Saul’s chief shepherd.

David asked Ahimelek, “Don’t you have a spear or sword here? I haven’t brought my sword or any other weapon. That’s because the job the king gave me to do had to be done right away.”

The priest replied, “The sword of Goliath, the Philistine, is here. You killed him in the Valley of Elah. His sword is wrapped in a cloth. It’s behind the sacred linen apron. If you want it, take it. It’s the only sword here.”

David said, “There isn’t any sword like it. Give it to me.”

David at Gath

10 That day David ran away from Saul. He went to Achish, the king of Gath. 11 But the servants of Achish spoke to him. They said, “Isn’t this David, the king of the land? Isn’t he the one the Israelites sing about when they dance? They sing,

“ ‘Saul has killed thousands of men.
    David has killed tens of thousands.’ ”

12 David paid close attention to what the servants were saying. He became very much afraid of what Achish, the king of Gath, might do. 13 So he pretended to be out of his mind when he was with them. As long as he was in Gath, he acted like a crazy person. He made marks on the doors of the city gate. He let spit run down his beard.

14 Achish said to his servants, “Just look at the man! He’s out of his mind! Why are you bringing him to me? 15 Don’t I have enough crazy people around me already? So why do you have to bring this fellow here? Just look at how he’s carrying on in front of me! Why do you have to bring this man into my house?”