Ang Pulong Sang Dios

1 Samuel 2

Ang Pangamuyo ni Hana

1Dayon nagpangamuyo si Hana,

“Nagakalipay ako sa Ginoo
kay tungod sa iya ginhimo nadula ang akon kahuy-anan.
Ginakadlawan ko subong ang akon mga kaaway.
Nagakalipay ako sa pagluwas niya sa akon.
Wala gid sing balaan nga pareho sa Ginoo.
Wala gid sing pareho sa iya.
Wala gid sing palalipdan nga bato nga pareho sa aton Dios.
Wala sing bisan sin-o nga makapabugal ukon makapahambog tungod kay ang Ginoo Dios nga nakahibalo sang tanan, kag ginabinagbinag niya ang mga ginahimo sang tawo.
Ginalaglag niya ang mga gamhanan, pero ginapabaskog niya ang mga maluya.
Ang mga bugana anay nagatrabaho na karon para lang mabuhi.
Pero ang mga gutom anay bugana na karon.
Ang baw-as anay may madamo na karon sang bata.
Pero ang may madamo sang bata nawad-an.

“May gahom ang Ginoo sa pagpatay kag sa pagbuhi sa tawo.
May gahom siya sa pagbutang sa ila sa lugar sang mga patay kag sa pagkuha sa ila didto.
Ginapaimol niya ang iban, kag ang iban ginapamanggaranon niya.
Ginapaubos niya ang iban, kag ang iban ginapadunggan niya.
Ginapabangon niya ang mga imol sa ila kaimulon.
Ginapapungko niya sila upod sa mga halangdon kag ginahatagan sang kadungganan.
Siya ang tag-iya sang pundasyon nga sa diin napasad ang kalibutan.
Ginabantayan niya ang iya matutom nga katawhan, pero ang mga malaot pagalaglagon niya.
Wala sing tawo nga magamadinalag-on sa iya kaugalingon nga ikasarang.
10 Pagalaglagon niya ang mga nagakontra sa iya.
Padaguobon niya ang langit kontra sa ila.
Ang Ginoo ang magahukom sa bug-os nga kalibutan.[a]
Tungod sa iya mangin gamhanan kag madinalag-on ang iya pinili nga hari.”

11 Dayon nagpauli si Elkana kag si Hana sa Rama. Pero ginbilin nila si Samuel agod mag-alagad sa Ginoo sa idalom sang pag-atipan ni Eli nga pari.

Ang Sala sang Duha ka Anak ni Eli

12 Ang duha ka anak ni Eli mga malaot nga mga tawo. Wala sila nagatuman sa Ginoo 13 tungod kay wala nila ginasunod ang mga pagsulundan parte sa bahin nga mabaton sang mga pari halin sa halad sang mga tawo. Amo ini ang ila ginahimo kon may nagahalad: Samtang ginapabukalan ang ginahalad nga mga karne, ginapakadto nila didto ang ila suluguon nga may dala nga dako nga tinidor nga may tatlo ka ngipon. 14 Dayon ginatuslok sang suluguon ang mga karne sa sulod sang kaldero ukon kolon. Ang madala sang tinidor amo ang bahin nila nga mga pari. Amo ini ang ila ginahimo kada halad sang mga Israelinhon sa Shilo. 15 Kag bisan antes pa sunugon ang tambok sang karne, nagapalapit ang ila suluguon sa tawo nga nagahalad kag nagasiling, “Hatagi sang karne ang pari para sugbahon. Indi siya magbaton sang ginpabukalan; gusto niya ang hilaw.” 16 Kon magsiling gani ang nagahalad nga hulaton anay nga mahalad ang tambok sang karne antes siya magkuha sang gusto niya, amo ini ang iya ginasiling, “Indi puwede! Kinahanglan ihatag mo subong gid, kay kon indi, agawon ko ina sa inyo.” 17 Dako gid ini nga sala nga nahimo sang mga anak ni Eli sa panulok sang Ginoo, kay wala nila ginatahod ang halad para sa Ginoo.

18 Karon, ang bata nga si Samuel padayon nga nagaalagad sa Ginoo. Nagasul-ob siya sang espesyal nga panapton[b] nga linen. 19 Kada tuig ginahimuan ni Hana si Samuel sang pangsampaw nga bayo, kag iya ini ginadala sa iya kon maglakat siya upod sa iya bana sa paghalad sang tuigan nga halad. 20 Kag didto, ginabendisyunan ni Eli si Elkana kag ang iya asawa. Nagasiling siya kay Elkana, “Kabay pa nga hatagan ka sang Ginoo sang mga kabataan paagi sa sining imo asawa bilang baylo sa isa nga ginpangayo niya kag iya man nga ginhatag sa Ginoo.” Dayon nagpauli sila.

21 Ginkaluoyan sang Ginoo si Hana. Nakabata pa siya sang tatlo ka lalaki kag duha ka babayi. Si Samuel iya padayon nga nagadako nga ara sa Ginoo.

Si Eli kag ang Iya mga Anak

22 Karon si Eli tigulang na gid. Nabatian niya ang tanan nga malain nga ginahimo sang iya mga anak sa mga Israelinhon. Kag nabatian man niya ang ila pagpakighilawas sa mga babayi nga nagaalagad sa may puwertahan dampi sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 23 Gani ginsilingan niya sila, “Nabatian ko sa mga tawo ang tanan nga kalautan nga ginahimo ninyo. Ngaa ginahimo ninyo ina? 24 Untati na ninyo ina, mga anak, kay indi maayo ining mga nabatian ko sa katawhan sang Ginoo.”

25 Nagsiling pa gid si Eli, “Kon ang isa ka tawo makasala sa iya isigkatawo, mahimo nga ang Dios[c] magapatunga sa ila; pero sin-o ang magapatunga kon ang tawo makasala sa Ginoo?” Pero wala nagpamati sa iya ang iya mga anak tungod nagdesisyon na ang Ginoo nga patyon sila.

26 Sa pihak nga bahin, padayon nga nagadako si Samuel, kag nalipay gid sa iya ang Ginoo kag ang mga tawo.

Ang Tagna sa Panimalay ni Eli

27 Karon, nagpalapit ang isa ka propeta sang Dios[d] kay Eli kag nagsiling sa iya, “Amo ini ang ginahambal sang Ginoo: Nagpahayag ako sa imo katigulangan nga si Aaron kag sa iya pamilya sang sila ulipon pa sang hari sang Egipto.[e] 28 Sa tanan nga tribo sang Israel, ang iya pamilya ang ginpili ko nga mangin akon mga pari sa pag-alagad sa halaran, sa pagsunog sang insenso, kag sa pagsul-ob sang espesyal nga panapton[f] sang pari sa akon presensya. Ginhatagan ko man sila sang mga parte sa mga halad nga paagi sa kalayo[g] nga ginahalad sang mga Israelinhon. 29 Karon, ngaa ginahilabtan[h] pa ninyo ang mga halad nga para sa akon? Ngaa ginataha mo pa, Eli, ang imo mga kabataan sang sa akon? Kay ginapabay-an mo sila nga patambukon nila ang ila kaugalingon sang mga maayo nga parte sang mga halad nga halin sa akon katawhan nga mga Israelinhon. 30 Sadto anay, ako nga inyo Ginoo, ang Dios sang Israel, nagpromisa nga kamo gid lang kag ang iban pa nga mga kaliwat sang inyo katigulangan ang makaalagad sa akon hasta san-o bilang mga pari. Pero indi na karon, kay padunggan ko ang nagapadungog sa akon, pero ang nagapakalain sa akon pakamalauton ko. 31-32 Tandai ini, magaabot ang tion nga laglagon ko ang tanan nga pamatan-on sa inyo kag sa iban pa nga mga kaliwat sang inyo katigulangan. Magaantos kamo kag indi ninyo matilawan ang kabuganaan[i] nga ihatag ko sa Israel. Wala gid sing may magkabuhi nga tigulang sa inyo. 33 Indi ko pagpahalinon ang iban sa inyo sa pag-alagad sa akon bilang pari, pero magaagi sila sa puwerte nga pag-antos, kag indi maglawig ang ila kabuhi. 34 Kag bilang tanda para sa imo nga matabo ini nga mga butang, mapatay ang imo duha ka anak nga si Hofni kag si Finehas sa isa lang ka adlaw. 35 Magapili ako sang matutom nga pari nga magasunod sa akon kabubut-on. Hatagan ko siya sang mga kaliwat nga magaalagad sa akon pinili nga hari hasta san-o. 36 Ang tanan nga mabilin sa imo mga kaliwat magapakitluoy sa mga kaliwat sang sini nga pari nga hatagan sila sang kuwarta ukon pagkaon. Magapangabay sila sa ila nga himuon sila nga kabulig nga mga pari para lang nga makakaon sila.”

Notas al pie

 1. 2:10 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.
 2. 2:18 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
 3. 2:25 Dios: ukon, mga hukom.
 4. 2:27 propeta sang Dios: ukon, alagad sang Dios. Sa literal, tawo sang Dios.
 5. 2:27 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
 6. 2:28 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
 7. 2:28 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa Num. 15:3.
 8. 2:29 ginahilabtan: ukon, ginapakalain.
 9. 2:31-32 Magaantos… kabuganaan: ukon, Magatulok kamo nga may kahisa/kaibog sa kabuganaan.

Amplified Bible

1 Samuel 2

Hannah’s Song of Thanksgiving

1Hannah prayed and said,

“My heart rejoices and triumphs in the Lord;
My horn (strength) is lifted up in the Lord,
My mouth has opened wide [to speak boldly] against my enemies,
Because I rejoice in Your salvation.

“There is no one holy like the Lord,
There is no one besides You,
There is no Rock like our God.

“Do not go on boasting so very proudly,
Do not let arrogance come out of your mouth;
For the Lord is a God of knowledge,
And by Him actions are weighed (examined).

“The bows of the mighty are [a]broken,
But those who have stumbled equip themselves with strength.

“Those who were full hire themselves out for bread,
But those who were hungry cease [to hunger].
Even the barren [woman] gives birth to seven,
But she who has many children withers away.

“The Lord puts to death and makes alive;
He brings down to Sheol (the grave) and raises up [from the grave].

“The Lord makes poor and makes rich;
He brings low and He lifts up.

“He raises up the poor from the dust,
He lifts up the needy from the ash heap
To make them sit with nobles,
And inherit a seat of honor and glory;
For the pillars of the earth are the Lord’s,
And He set the land on them.

“He guards the feet of His godly (faithful) ones,
But the wicked ones are silenced and perish in darkness;
For a man shall not prevail by might.
10 
“The adversaries of the Lord will be broken to pieces;
He will thunder against them in the heavens,
The Lord will judge the ends of the earth;
And He will give strength to His [b]king,
And will exalt the horn (strength) of His anointed.”

11 Elkanah [and his wife Hannah] returned to Ramah to his house. But the child [Samuel] served the Lord [c]under the guidance of Eli the priest.

The Sin of Eli’s Sons

12 The sons of Eli [Hophni and Phinehas] were [d]worthless (dishonorable, unprincipled) men; they did not know [nor respect] the Lord 13 and the custom of the priests with [the sacrifices of] the people. When any man was offering a sacrifice, the priest’s servant would come while the meat was boiling, with a three-pronged [meat] fork in his hand; 14 then he would thrust it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; everything that the fork brought up the priest would take for himself. This is what they did in Shiloh to all [the sacrifices of] the [e]Israelites who came there. 15 Also, before they burned (offered) the fat, the priest’s servant would come and say to the man who was sacrificing, “Give the priest meat to roast, since he will not accept boiled meat from you, only raw.” 16 If the man said to him, “[f]Certainly they are to burn (offer) the fat first, and then you may take as much as [g]you want,” then the priest’s servant would say, “No! You shall give it to me now or I will take it by force.” 17 So the sin of the [two] young men [Hophni and Phinehas] was very great before the Lord, for the men treated the offering of the Lord disrespectfully.

Samuel before the Lord as a Boy

18 Now Samuel was ministering before the Lord, as a child dressed in a linen ephod [a sacred item of priestly clothing]. 19 Moreover, his mother would make him a little robe and would bring it up to him each year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. 20 Then Eli would bless Elkanah and his wife and say, “May the Lord give you children by this woman in place of the one she asked for which was dedicated to the Lord.” Then they would return to their own home.

21 And [the time came when] the Lord visited Hannah, so that she conceived and gave birth to three sons and two daughters. And the boy Samuel grew before the Lord.

Eli Rebukes His Sons

22 Now Eli was very old; and he heard about everything that his sons were doing to all [the people of] Israel, and how they were lying with the women who served at the entrance to the Tent of Meeting (tabernacle). 23 Eli said to them, “Why do you do such things, the evil things that I hear from all these people? 24 No, my sons; for the report that I keep hearing from the passers-by among the Lord’s people is not good. 25 If one man does wrong and sins against another, God will intercede (arbitrate) for him; but if a man does wrong to the Lord, who can intercede for him?” But they would not listen to their father, [h]for it was the Lord’s will to put them to death.

26 But the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with the Lord and with men.

27 Then a man of God (prophet) came to Eli and said to him, “Thus says the Lord: ‘Did I not plainly reveal Myself to the house of your father (ancestor) when they were in Egypt in bondage to Pharaoh’s house? 28 Moreover, [i]I selected him out of all the tribes of Israel to be My priest, to go up to My altar, to burn incense, to wear an ephod before Me. And [from then on] I gave to the house of your father all the fire offerings of the sons of Israel. 29 Why then do you kick at (despise) My sacrifice and My offering which I commanded in My dwelling place, and honor your sons more than Me, by fattening yourselves with the choicest part of every offering of My people Israel?’ 30 Therefore the Lord God of Israel declares, ‘I did indeed say that your house and that of [Aaron] your father would walk [in priestly service] before Me forever.’ But now the Lord declares, ‘Far be it from Me—for those who honor Me I will honor, and those who despise Me will be insignificant and contemptible. 31 Behold, the time is coming when I will cut off your strength and the strength of your father’s house, so that there will not be an old man in your house. 32 You will look at the distress of My [j]house (the tabernacle), in spite of all the good which God will do for Israel, and there will never again be an old man in your house. 33 Yet I will not cut off every man of yours from My altar; your eyes will fail from weeping and your soul will grieve, and all those born in your house will die as men [in the prime of life]. 34 This will be the sign to you which shall come concerning your two sons, Hophni and Phinehas: on the same day both of them shall die. 35 But I will raise up for Myself a [k]faithful priest who will do according to what is in My heart and in My soul; and I will build him a permanent and enduring house, and he will walk before My anointed [l]forever. 36 And it will happen that everyone who is left in your house will come and bow down to him for a piece of silver and a loaf of bread and say, “Please assign me to one of the priest’s offices so I may eat a piece of bread.”’”

Notas al pie

 1. 1 Samuel 2:4 Or filled with terror.
 2. 1 Samuel 2:10 This would first apply to Saul, whom Samuel would anoint as king of Israel (10:1), and then to David (16:13) and other earthly kings. Ultimately it can be applied to Christ, who will rule over Israel and the world.
 3. 1 Samuel 2:11 Lit in the presence of.
 4. 1 Samuel 2:12 Lit sons of Belial.
 5. 1 Samuel 2:14 In general, sons of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient people were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
 6. 1 Samuel 2:16 The Law of Moses required all the fat to be burned on the altar as an offering to God (Lev 3:16), so the worshiper would be reluctant to agree to the priest’s demand.
 7. 1 Samuel 2:16 Lit your soul wants.
 8. 1 Samuel 2:25 Sometimes, when a person has deliberately and repeatedly violated God’s law, God may allow him to be even more determined to continue his sinful ways.
 9. 1 Samuel 2:28 From the tribe of Levi God designated Aaron and his descendants to serve as priests.
 10. 1 Samuel 2:32 Lit dwelling.
 11. 1 Samuel 2:35 This person is not identified by name, but most scholars consider this prophecy fulfilled by Zadok, a priest during the reign of King David, who became high priest under Solomon. His descendants continued in service to God for many generations.
 12. 1 Samuel 2:35 Lit all the days.