Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 4

Ang Espiritu sang Dios kag ang Espiritu sang Anti-Cristo

1Mga hinigugma, indi kamo magdali-dali pati sa mga tawo nga nagasiling nga ang ila ginatudlo halin sa Espiritu Santo, kundi usisaon ninyo anay kon bala ang ila ginatudlo halin sa Dios ukon indi. Kay madamo na nga indi matuod nga mga propeta ang naglalapta sa bug-os nga kalibutan. Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ang espiritu nga ara sa ila iya gid sang Dios: kon nagakilala sila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo, ang Dios ang nagsugo sa ila. Pero ang wala nagakilala nga si Jesus nagpakatawo, ang nagsugo sa iya indi ang Dios kundi ang espiritu sang anti-Cristo. (Nabatian na ninyo nga magaabot ini kag ari na ini sa kalibutan.) Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag gindaog na ninyo ang indi matuod nga mga propeta; kay ang Espiritu Santo nga ara sa inyo mas gamhanan pa sang sa kay Satanas nga nagagahom sa mga tawo sang kalibutan. Ining indi matuod nga mga propeta iya sang kalibutan, gani ang mga butang nga iya sang kalibutan amo ang ila ginasugid, kag ang mga tawo sang kalibutan nagapamati sa ila. Pero kita mga anak sang Dios. Ang mga nagakilala sa Dios nagapamati sang aton ginatudlo, pero ang wala nagakilala sa Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi mahibaluan ta kon sin-o ang nagatudlo sang kamatuoran nga halin sa Espiritu sang Dios kag kon sin-o ang nagatudlo sang kabutigan nga halin sa iban nga espiritu.[a]

Ang Dios Gugma

Mga hinigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma halin sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa iya pagpadala sang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, agod nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. 10 Amo ini ang matuod nga paghigugma: indi nga kita ang naghigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang naghigugma sa aton, gani ginpadala niya ang iya Anak agod akuon niya ang aton mga sala para mapatawad kita.

11 Mga hinigugma, kon amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. 12 Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Pero kon nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma wala na sing kulang sa aton.

13 Nasiguro ta nga kita ara sa Dios kag ang Dios ari sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. 14 Nakita namon kag nagasugid kami nga ginpadala sang Amay ang iya Anak bilang Manluluwas sang kalibutan. 15 Ang bisan sin-o nga nagasiling nga si Jesus Anak sang Dios, ang Dios ara sa iya, kag siya ara sa Dios. 16 Nakahibalo na kita sang gugma sang Dios kag nagatuo nga kita ginahigugma niya.

Ang Dios gugma. Kag ang nagakabuhi nga may paghigugma, ara sa Dios, kag ang Dios ara sa iya. 17 Ini nga gugma ginakompleto sa aton hasta nga wala na sing kulang, agod indi na kita magkahadlok sa adlaw sang paghukom, kay ang aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Cristo. 18 Kon nagahigugma kita wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nagakahadlok tungod nga nagahulat siya nga silutan, kay kulang pa ang iya nga gugma.

19 Nagahigugma kita sa Dios[b] tungod kay siya amo ang una nga naghigugma sa aton. 20 Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kon ang iya utod mismo nga iya makita indi niya mahigugma, paano siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita? 21 Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Cristo: ang tawo nga nagahigugma sa Dios dapat man nga maghigugma sa iya utod.

Notas al pie

  1. 4:6 mahibaluan ta… espiritu: sa literal, mahibaluan ta ang espiritu sang kamatuoran kag ang espiritu sang kabutigan.
  2. 4:19 sa Dios: ukon/kag sa isa kag isa.

New American Standard Bible

1 John 4

Testing the Spirits

1Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God; and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. They are from the world; therefore they speak as from the world, and the world listens to them. We are from God; he who knows God listens to us; he who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.

God Is Love

Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is [a]born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this the love of God was manifested [b]in us, that God has sent His [c]only begotten Son into the world so that we might live through Him. 10 In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 12 No one has seen God at any time; if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. 13 By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. 14 We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world.

15 Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. 16 We have come to know and have believed the love which God has [d]for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. 17 By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment; because as He is, so also are we in this world. 18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear [e]involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. 19 We love, because He first loved us. 20 If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. 21 And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also.

Notas al pie

  1. 1 John 4:7 Or begotten
  2. 1 John 4:9 Or in our case
  3. 1 John 4:9 Or unique, only one of His kind
  4. 1 John 4:16 Lit in
  5. 1 John 4:18 Lit has